Съобщение за конкурсите за мобилност

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Кандидатите, подали документи за участие в процедурите за мобилност на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ за длъжностите:

„главен инспектор“- 3 щ.бр. 
в РО ИДТН ЮИБ, седалище гр. Бургас, месторабота гр. Бургас;
в РО ИДТН СЦБ, седалище гр. Русе, месторабота гр. Русе;
в РО ИДТН ЮЗБ, седалище гр. Благоевград, месторабота гр. Благоевград

„инспектор“ – 1 щ. бр. 
в РО ИДТН СЗБ, седалище гр. Враца, месторабота гр. Монтана

„старши инспектор“ – 1 щ. бр.
в РО ИДТН СЗБ, седалище гр. Враца, месторабота гр. Плевен

ще бъдат уведомени писмено на посочените от тях електронни адреси за датата и часа на провеждане на събеседването.

Share this post