Съобщение за невалиден носител на знак, един брой матрица, предоставена на “ХИДРОТЕСТ” ООД, гр. София

На основание чл. 16, ал. 2 от Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, обявявам за невалиден считано от 1 октомври 2015 г. невърнатия в Главна дирекция “Метрологичен надзор” носител на знак, един брой матрица, предоставена на “ХИДРОТЕСТ” ООД, гр. София, район Овча купел, ул. „Любляна” № 34, вх. А, във връзка със заповед за оправомощаване № А-О-012/05.05.2015 г., а именно: матрица за последваща проверка с № 10101.

Share this post