Съобщение за прекратяване на конкурси

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Със Заповед № А – 618 от 21.08.2017 г. на Председателя на ДАМТН се прекратяват:

1. Конкурсна процедура за длъжността „главен инспектор” – 1 щатна бройка, с месторабота – гр. София, отдел „Инспекция на качеството на течните горива“, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива ” при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.
2. Конкурсна процедура за длъжността „старши инспектор” – 1 щатна бройка, с месторабота – гр. Бургас, отдел „Инспекция на качеството на течните горива“, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива ” при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.
3. Конкурсна процедура за длъжността „инспектор” – 1 щатна бройка, с месторабота – гр. Варна, отдел „Инспекция на качеството на течните горива“, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива ” при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

Share this post