Съобщение на пресцентъра на ДАМТН за инцидента в Благоевград

Във връзка с инцидента с пострадали хора от днес, 18.09.2020 г. в гр. Благоевград, служители   на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) са започнали незабавна проверка.

Според първоначално постъпилите данни, възникналият инцидент не е с пътнически асансьор. Авариралото съоръжение е телфер за повдигане на товари и в него не би трябвало да се превозват хора. Техническият надзор на този тип съоръжение с повишена опасност (СПО) се осъществява от юридически лица или структурно обособени части на предприятия  (фирми), които са получили лицензия от Председателя на ДАМАТН за осъществяване на технически надзор на СПО. В случая ползвателят на СПО не е изпълнил законовото изискване, да регистрира телфера пред избран от него орган за технически надзор. Вероятно се касае за грубо неспазване на законоустановените изисквания за безопасна експлоатация на съоръжението.

След приключване на проверката и при установяване на административни нарушения, инспекторите от ДАМТН ще предприемат мерки за предявяване и  съставяне на акт за административно нарушение  на ползвателя.

Share this post