Съобщение за служебна карта

Служебна карта № 46 09 41 14, на главен инспектор от главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ е изгубена и се обявява за невалидна.

Share this post