Съобщение за служебна карта

Служебна карта № 46 0941 3, на главен инспектор от главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор “ е открадната  и се обявява за невалидна.

Share this post