Със старта на активния сезон ДАМТН започва масови проверки на влаганите продукти в строителството

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор стартира масови проверки на влаганите продукти в строителството. Инспекциите са планирани с оглед началото на активния строителен сезон, като ще започнат с предлаганите на пазара дограми. Агенцията бе председател на заседание на Групата за административно сътрудничество към Европейската комисия (ADCO) по прилагане на изискванията на Регламент 305/2011/ЕС за строителни продукти, на която бе обсъждан контролът в тази област и мерки за постигане на по-голяма ефективност.

По време на заседанията експертите на ДАМТН запознаха европейските партньори с контрола, който се извършва в България на различните строителни продукти. През миналата година са направени 1947 проверки на строителни материали. Установени са 18 несъответсващи на европейските хармонизирани стандарти продукти и 164, за които се е наложило да се предприемат коригиращи действия от страна на производителя. Сред проверяваните продукти са били сухи смеси, топлоизолации, стъклопакети и др.

Предстоящите проверки на дограмата трябва да покажат дали влаганите продукти отговарят на изискванията на европейските норми (прилагането на Регламент 305/2011/ЕС за строителните продукти). Обект на контрол ще бъдат както производителите на дограми, така и строителните обекти, на които се влагат те. Опитът показва, че най-честите несъответствия са при стъклопакетите. Именно за това през 2016 г. ДАМТН проведе специализирана акция фокусирана върху тези продукти. По време на нея бяха проверени 333 броя различни по размери стъклопакети и бяха издадени 16 заповеди на 16 производители за спиране разпространението на всичките несъответстващи продукти.

По време на работната среща бяха разгледани и въпроси по прилагането на Регламент 305/2011/ЕС. Заседанието започна със закрита сесия на представителите на надзорните органи на страните от Европейския съюз, където се обсъдиха различни специфични теми, с които се сблъскват контролните органи в своята работа. Разговорите продължиха с обсъждане на дейностите на Надзор на пазара на строителни продукти с цел осигуряване на продукти, отговарящи на изискванията за влагане в строежите и подобряване ефективността на надзорните органи.

За втори път тази година ДАМТН пое председателство на Група за административно сътрудничество  към Европейската комисия. В събитието участваха 44 представители от 24 страни-членки на ЕС и присъединени страни, от Европейската комисия, както и от българското Министерство на регионалното развитие и благоустройство и неправителствени организации. Заседанието бе водено от Мирослав Йотов, главен директор на Главна дирекция “Надзор на пазара” в ДАМТН. Председателството на групата е за период от две години. Представителите от всички страни участваха активно в поставените теми по дневния ред и възникналите дискусии, като определиха срещата като полезна и ефективна. Домакинството на подобни събития утвърждават ролята на ДАМТН като стабилен и надежден партньор в полето на надзора на пазара в Европа.

Share this post