Със „Златен почетен знак на ДАМТН“ втора степен беше отличен главен инспектор Божидар Цанев от Главна дирекция „Метрологичен надзор“

Главен инспектор Божидар Цанев от Главна дирекция „Метрологичен надзор“ беше награден от председателя на ДАМТН Петър Горновски със „Златен почетен знак на ДАМТН“ втора степен. Отличието се дава както по повод предстоящото от Новата 2022г. пенсиониране на гл. инспектор Б. Цанев, така и за неговата дългогодишна лоялност и отдаденост на службата.
„Вие сте един от най-опитните и знаещите експерти в Главна дирекция „Метрологичен надзор. Благодаря Ви за дългогодишната служба! Пожелавам Ви здраве и много години заслужен отдих“ – каза председателят на ДАМТН Петър Горновски в своето кратко приветствено слово към главен инспектор Божидар Цанев.
Главен инспектор Божидар Цанев преминава целия си 42 годишен трудов стаж като инспектор по метрологичен надзор. Той започва и завършва кариерното си развитие в териториалното подразделение на ДАМТН в гр. Габрово.

Share this post