Състоянието и сигурността на язовирите в България се поставиха на обсъждане на кръгла маса в УАСГ

Проблемите за състоянието и сигурността на язовирите в България се постави на обсъждане на кръгла маса, която се проведе на 28 и 29 Ноември 2019 г. в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Темата на форума беше „Управление и безопасна експлоатация на язовирите в Република България“, а организаторите бяха Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и УАСГ.

Събитието беше организирано под патронажа на госпожа Марияна Николова заместник министър – председател по икономическата и демографската политика на Република България. От нейно име приветствие към присъстващите отправи госпожа Христина Христова парламентарен секретар и член на политическия кабинет на вицепремиера.

ДАМТН беше представена от Председателя инж. Петър Горновски и заместник-председателя инж. Кирил Войнов. Университета по архитектура, строителство и геодезия беше представен от ректора проф. д-р инж. Иван Марков и заместник-ректора проф. д-р инж. Славейко Господинов.

Темите на докладите и дискусиите бяха насочени по следните направления:

– анализ на законодателството, свързано с язовирите;

– техническото и експлоатационното състояние на язовирите в Република България;

– управлението на язовирите и превенция за защитата от настъпване на неблагоприятни събития върху живота и здравето на хората и околната среда.

Интерес предизвикаха представените на кръглата маса проблеми, свързани със състоянието и сигурността на язовирите в страната. При проведените обсъждания се подчерта необходимостта от анализ на текущото техническо и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Обсъдиха се мерки за предотвратяване на вредното въздействие на водите върху живота и здравето на хората и околната среда.

В Кръглата маса се включиха представители на: Министерство на вътрешните работи – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и дирекции „КИС“; Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Държавна агенция „Национална сигурност“; Национален институт по метеорология и хидрология, Военна академия „Георги Сава Раковски“, Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, Национално сдружение на общините в Република България; Варненски свободен университет „Черноризец храбър“; Български национален комитет по големите язовири, Асоциация на операторите на малки язовири и съоръжения; НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“; „Напоителни системи“ ЕАД; неправителствени организации; представители на бизнеса; преподаватели и докторанти от  Хидротехнически и Геодезически факултет на УАСГ,; Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ при ДАМТН.

Кръглата маса приключи с решение, крайните резултати от дискусиите, предложенията и резолюциите да бъдат представени на вниманието на вицепремиера г-жа Марияна Николова, патрон на събитието.

Share this post