Широкообхватен контрол на търговски обекти за разпространение на течни горива е осъществен под координацията на Междуведомствения център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари в ГДБОП

Проверките са осъществени от служители на Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Националната агенция за приходите.

Широкообхватен контрол на търговски обекти за разпространение на течни горива е извършен на 11 октомври. Действията за ограничаване и пресичане на ДДС измамите с енергийни продукти и недопускане реализирането на пазара на автомобилни горива, които несъответстват на утвърдените стандарти, са проведени под координацията на Междуведомствения център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари в ГДБОП.  В проверката са участвали служители на Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Националната агенция за приходите, инспекциите са обхванали бензиностанции и газоснабдителни станции на територията на столицата и четири области в страната.

На обект в Перник експерти от Метрологичната агенция са спрели от експлоатация съд с пропан-бутан, работещ под налягане, с максимално запълнен капацитет, който не е преминал задължителна проверка. Открита е и автоцистерна, ползвана като резервоар за допълнително захранване на газовите съоръжения и инсталации с газ. Припомняме, че месец по-рано бе установен аналогичен случай при проверка на обект в столицата. Към момента Координационният център разширява информацията по двата случая, с оглед установяване на данни и доказателства за дейност, свързана с отклоняване на плащането на акциза върху горивата.
В хода на спецоперацията Приходната агенция е гарантирала събирането на текущи данъчни вземания от рискови търговски дружества, като е наложила обезпечение на 90 000 литра гориво и е иззела оборотни средства. За различни законодателни нарушения експерти от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор са съставили 5 акта за установени административни нарушения и 4 протокола за задължителни предписания. Взети са проби от разпространяваните енергийни продукти, които предстои да бъдат подложени на лабораторно изпитване. Санкции са наложени и за нарушения на изискванията за пожарна безопасност на някои от проверените обекти.

Share this post