Системата за управление на качеството на ДАМТН премина успешна ресертификация спрямо изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015.

На 30-31 август 2018 г. Системата за управление на качеството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) премина успешна ресертификация спрямо изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015. Агенцията получи от Bureau Veritas Certification своя нов сертификат съгласно най-новата ревизия на стандарта EN ISO 9001:2015.

Функционирането на системата гарантира подобряване на качеството на извършваните от ДАМТН контролни и надзорни дейности и предоставяните услуги. По този начин се подобрява административното обслужване на гражданите и бизнеса и допринася за постигане целта на агенцията: подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж.

Share this post