СМЪРТНИЯТ СЛУЧАЙ В „СУХАТА РЕКА” НЕ СЕ ДЪЛЖИ НА ТЕХНИЧЕСКА НЕИЗПРАВНОСТ НА АСАНСЬОРА

Смъртният случай в столичния квартал „Сухата река“ не се дължи на неизправност на асансьора. Съоръжението е преминало технически преглед от лицензирано лице, като е установено, че е годно за безопасна експлоатация.

Фирмата, поддържаща асансьора е вписана в регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и притежава удостоверение за поддържане, ремонтиране и преустройване. Тя също е била проверявана през последните три месеца. При тази проверка, инспекторите на Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” (ИДТН), на случаен принцип са извършили преглед на няколко асансьора, единият от които е бил този асансьор. При проверката също не са установени несъответствия.

В 14:49 ч. в събота поддържащата фирма получава телефонно обаждане, от което се разбира, че асансьорът във вх. “Б” на бл. 28 в ж.к. Сухата река е заседнал и в него има възрастен човек. Представител на поддържащата фирма пристига на мястото 15 минути след получения сигнал. Асансьорът е задвижен до ниво, което позволява да се извади човекът, но той е бил починал. Допуска се, че е имал здравословен проблем.

След промяна в нормативната уредба се въвежда изискване за монтиране на устройство, което да позволява двустранна аварийна връзка при подобни ситуации. Срокът, в който това задължение трябва да бъде изпълнено е 31.12.2016 г.

Share this post