Техническо обслужване, поддържане, текущ ремонт и при необходимост доставка и подмяна на резервни части, консумативи и принадлежности на автомобилите от автопарка на ДАМТН

Покана за възлагане на поръчка с предмет: Техническо обслужване, поддържане, текущ ремонт и при необходимост доставка и подмяна на резервни части, консумативи и принадлежности на автомобилите от автопарка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Дирекция „Финансово-административна”

Документация

Срока за подаване на офертите е 08.10.2015 г. до 17:00 ч.

Share this post