Тематична проверка „Никулден“

Във връзка със засиленото закупуване на риба преди Никулден, Главна дирекция „Метрологичен надзор“ организира и проведе тематична проверка „Никулден“, по време на която инспекторите извършиха извънредни внезапни надзорни проверки на лицата, които използват везни при продажбата на риба и рибни продукти за спазване на задълженията им по Закона за измерванията.

Проверени са 196 търговски обекта, в които се предлага за продажба риба и рибни продукти – рибни борси и пазари, специализирани магазини, щандове за продажба на риба и рибни продукти в супермаркети, изнесени щандове пред магазините, както и временно разкрити обекти за продажба на риба в градовете Варна, Шумен, Търговище, Нови пазар, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Бургас, Поморие, Несебър, Сливен, Плевен, Габрово, Ловеч, Враца, Русе, Велико Търново, София, Благоевград, Видин, Монтана, Лом и в с. Ботево, общ. Видин.

Инспектирани са 228 везни за установяване на тяхната техническа изправност, използването им по предназначение и наличие на изискуемите знаци и маркировки, удостоверяващи съответствието им със законовите изисквания. За 12 от везните е установено, че са несъответстващи, защото са без валидни знаци от извършена проверка на средствата за измерване в употреба.

Не е установено използването на везни, които не са разрешени за търговска дейност.

С протоколи за задължителни предписания, дадени на търговците, несъответстващите везни са спрени от употреба. За установените нарушения ще бъдат предприети действия за съставяне и връчване на АУАН.

Share this post