ТРЕТА КАМПАНИЯ “БЕЗОПАСНО ЛЯТО” – 2016: Справка за проверките на 7 юни 2016 г.

ТРЕТА КАМПАНИЯ “БЕЗОПАСНО ЛЯТО” – 2016

Справка за проверките на 7 юни 2016 г.

Общо Водни играчки Слънчеви очила
Общ брой проверени търговски обекти 70
Общ брой проверени продукти 163 вида 26 вида 137 вида
Несъответстващи продукти 66 вида 9 водни играчки
(3 без СЕ  маркировка, 8 без предупредителния задължителен текст върху играчката)
61 вида слънчеви очила
(14 без СЕ маркировка и  45 без инструкция за употреба и обозначен класа на филтъра на очилата, 2 вида без обявен производител)
АУАН 17 броя за 59 вида несъответстващи продукти
Издадени заповеди за ограничаване на разпространението 10 броя за 17 вида несъответстващи продукти (14 вида слънчеви очила и 3 вида играчки)

Share this post