ТРЕТА КАМПАНИЯ “БЕЗОПАСНО ЛЯТО” – 2016: Справка за проверките на 8 юни 2016 г.

ТРЕТА КАМПАНИЯ “БЕЗОПАСНО ЛЯТО” – 2016

Справка за проверките на 8 юни 2016 г.

Общо Водни играчки Слънчеви очила
Общ брой проверени търговски обекти 80
Общ брой проверени продукти 210 вида 64 вида 146 вида
Несъответстващи продукти 58 вида 16 водни играчки
(6 без СЕ  маркировка, 16 без предупредителния задължителен текст върху играчката, 4 без инструкция на български език)
45 вида слънчеви очила
(10 без СЕ маркировка и 39 без инструкция за употреба и обозначен класа на филтъра на очилата, вида без обявен производител)
АУАН 14 броя за 63 вида несъответстващи продукти
Издадени заповеди за ограничаване на разпространението 8 броя за 47 вида несъответстващи продукти (41 вида слънчеви очила и 6 вида играчки)

Share this post