Участие на работна група от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, водена от заместник-председателя г-н Гавриел Апостолов, в заседанието на Групата за административно сътрудничество към директива 2001/65/ЕО (ADCO ROHS) в град Лисабон, Република Португалия

В периода 09-11 септември 2015 година работна група от ДАМТН, водена от заместник-председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор г-н Гавриел Апостолов взе участие в заседанието на Групата  за административно сътрудничество към Директива 2001/65/ЕО (ADCO RoHS) в град Лисабон, Република Португалия.

По време на посещението в Лисабон заместник-председателят на ДАМТН бе поканен на работна среща от посланика на Р България в Португалия – Негово Превъзходителство г-н Тодор Стоянов. На срещата бе представена дейността на Агенцията, като бяха дискутирани въпроси по компетенциите на нашата организация в различни области. Посланикът на Р България в Р Португалия удостои българската група от ДАМТН с високата чест да посети ADCO срещата RoHS, чийто домакин бе ASEA. Негово превъзходителство поздрави участниците, запозна се с председателя на групата г-н Ричард Фроуин и с представителя на  Европейската комисия – г-н Микеле Канова. Посещение от такъв ранг затвърди авторитета на представителите на ДАМТН. То бе в съответствие с бъдещето домакинство на ДАМТН за следващата ADCO среща през 2016 година.
Г-н Апостолов проведе работна среща с Председателя на Португалския Институт по Качество (IPQ) – инж. Жорж Маркеш дош Сантош. На срещата присъства Негово Превъзходителство г-н Тодор Стоянов, а от португалска страна участваха още г-н Хосе Луис Граца –  директор на Дирекция „Европейски въпроси и португалска система за качество“ и г-жа Мария Изабел Годино – представител на Националната метрологична лаборатория. Двамата ръководители на релевантни институции обсъдиха въпроси от взаимен интерес.
Заместник-председателят на ДАМТН г-н Апостолов проведе среща и с г-жа Катарина Мендес Леал – ръководител на кабинета  за международни връзки на ASEA, на която среща също присъства посланикът на Р България. АSEA е институция, чиято дейност кореспондира с част от дейностите на ДАМТН по отношение надзор на пазара. Бяха обсъдени въпроси в общите области на компетентциите на двете институции  и бе сложено началото на едно бъдещо взаимно сътрудничество.
Благодарение на съдействието на българския посланик пред ДАМТН предстои осъществяване на контакт с друга португалска институция – Националния  орган за горивата (ENMC).
Проведените от заместник – председателя на ДАМТН г-н Гавриел Апостолов, протоколни и работни срещи издигат престижа на ДАМТН и правят институцията разпознаваема на международно ниво. Чрез тях бе поставено начало на ново сътрудничество. Осъществените контакти са солидна основа за бъдещи общи проекти между ДАМТН и португалските органи за технически и метрологичен надзор, за обмяна на добри практики и уеднаквяване на нормативната база в общите сфери на дейност.

Председателят на Португалския Институт по Качество (IPQ) – инж. Жорж Маркеш дош Сантош, заместник-председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор г-н Гавриел Апостолов и Н. Пр. посланикът на Р България в Р Португалия г-н Тодор Стоянов

Заместник-председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор г-н Гавриел Апостолов и Н. Пр. посланикът на Р България в Р Португалия г-н Тодор Стоянов

Share this post