Уведомление за санитарен продукт от производителя – GEBERIT GROUP, Швейцария, който представлява потенциален риск за потребителите

Международната корпорация Geberit Group със седалище в Щвейцария, произвеждаща санитарно – технически продукти, с цел предотвратяване на потенциални инциденти, уведомява своите клиенти, за възможна опасност при употребата на почистващия препарат Geberit за дюзата на тоалетна Geberit AquaClean (GAC) от серията AquaClean  8000 plus или Balena 8000. Почистващата течност (дезинфектант) се състои от вода, почистващи препарати и за да замени компоненти опасни за околната среда е добавена лимонена киселина от април 2011 г. Почистващата течност се насочва към дюзата през линия от маркучи, която има също така и Т-образна част. Последната е изработена от пластмаса във всички продукти, произведени след февруари 2014 г., а в по-старите от месинг.

Geberit Group установява, че лимонената киселина в дезинфектанта при определени условия може да доведе до корозия на месинговата Т-образна част. В някои случаи това може да причини теч от устройството и в резултат на това повреда, която би могло да предизвика пожар.  Възможно е също така, капки от сместа – вода и почистващ препарат за дюзата, да излязат извън линията маркучи и да попаднат върху щепсела. Според проучване на Geberit Group, в много редки случаи, лимонената киселина в дизенфектанта причинява корозия на електрическите контакти, ако достигне щепсела, след което започва електромиграция. Последната води до създаване на електрическо напрежение носещо риск от генериране на топлина в количество, достатъчно за възпламеняване на околните пластмасови части и от там на целия продукт.

По данни на компанията, крайните потребители на GAC до голяма степен са частни потребители. Около 5-10%  от уредите функционират в болници, хотели и др.

По отношение на инциденти, вследствие употребата на продукта, Geberit Group е уведомена само за един инцидент и два потенциално допълнителни инцидента в световен мащаб, като нито един от тях не е довел до физически наранявания. Няма информация за възникнали инциденти в България, вследствие употребата на  продукта.

Geberit Group информира своите клиенти, че риск от пожар при употребата на почистващия препарат Geberit за дюзата на Geberit AquaClean  8000plus или  Balena 8000, съществува за тоалетни, с дата на производство по-рано от март 2014 г., при които Т-образна част е от месинг. По-късно произведените устройства, могат да бъдат разпознати по серийния номер залепен от вътрешната страна на сервизния капак, както е посочено в придружаващото продукта упътване.

В информация за крайния клиент, Geberit Group, за произведените преди март 2014 г. устройства, при които е използван почистващ препарат Geberit, дава специални инструкции. Според тях устройството трябва да се изключва, съгласно показаното в упътването, а включването му да е само при използване и след това отново се изключва (това  осигурява безопасното му използване, дори ако има остатъчно количество почистващ препарат в резервоара). Geberit Group уведомява, че при забелязани признаци на теч по пода, да се остави устройството напълно изключено и клиентът да се свърже с фирмата на tel: +359888408 696 и e-mail & office@unitrade-bg.com.  Компанията предупреждава да не се използва препаратът за почистване на дюзата и да не се допълва с препарат, дори ако червената индикаторна лампа светне и уточнява, че промиването на дюзата може да се извърши с чиста вода, след всяко ползване.

Geberit Group уведомява, че съветите за безопасност и сигурност постоянно се публикуват на интернет страницата на търговското дружество: www.internaional.geberit.com.

Geberit Group информира, че в резултат на обстойно проучване от компанията е намерено техническо решение за отстраняване на действителния проблем – дезинфектантът, който съдържа лимонена киселина е заменен с нов, който не съдържа лимонена киселина или други вещества, които могат да въздействат върху която и да е част на продукта, с която влизат в контакт. Този „нов“ дезинфектант е достъпен за продажба от средата на месец февруари 2018 г.
Geberit Group съобщава също, че на по-късен етап, ще бъдат извършени ремонтни дейности по отношение на подмяната на щепсела и Т – образната част.

Компанията Geberit Group е убедена, че в резултат на направеното пълно проучване и установените техническите причини за известните пожарни инциденти е взела всички разумни мерки за предотвратяване на опасност, във възможно в най-голяма степен.

Share this post