В ДАМТН започнаха обсъждания на бъдещи промени в „Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние“

На 29.09.2021 г. се проведе първа работна среща на създадената със заповед на инж. Петър Горновски – председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), работна група за изготвяне на предложения за промени в „Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние“.

На срещата присъстваха експерти от на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ (ГД НЯСС) при ДАМТН, хабилитирани преподаватели от университетите в страната, собственици и оператори на язовири, представители на Националното сдружение на общините и на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ).

Инициатори на предложенията за промени в наредбата са кметове на общини. Те бяха представени в работната група от господин Благой Станчев – парламентарен секретар на Националното сдружение на общините в България.

Работната група има за задача да извърши преглед на действащата наредба и да се разгледа и обсъдят с представителите на заинтересованите страни предложения за изменения в нормативния документ в срок до 15 ноември 2021 г.

Първото заседание на работната група беше приветствано от инж. Петър Горновски, председател на ДАМТН. В словото си той изрази увереност, че щом всички заинтересовани страни участват в работната група и са постигнали консенсус около идеята за необходимостта от промени, то поставената цел ще бъде постигната.

Share this post