ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ПОЛЗВАТЕЛИ НА АСАНСЬОРИ

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната поради опасността от заразяване са корона вирус COVID-19 и във връзка с това, че асансьорите са съоръжения, които се използват ежедневно от значителен брой хора, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор призовава гражданите да обръщат по-голямо внимание и да не пренебрегват възможността от пренасяне на зараза по време на използването на асансьорните уредби. ДАМТН съветва ползвателите на асансьори:

  1. При пътуване в асансьорната кабина да използват защитна маска;
  2. Да пътуват самостоятелно в асансьорната кабина независимо от нейната площ /големина/;
  3. Да използват кабинната бутониера, етажните бутониери и ръкохватките на етажните врати /при полуавтоматични шахтни врати/ само с ръкавици;
  4. Председателя на управителния съвет на етажната собственост, следва да организира дезинфекция на асансьорната кабина, кабинната и етажните бутониери и ръкохватките на етажните врати.
  5. При констатиран случай на заразен съсед с COVID-19 незабавно да се уведомят компетентните органи.
  6. В случай, че лицето което осъществява поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьора е поставено под карантина, следва да се използва възможността на чл. 7, ал. 5 от Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори (НБЕТНА), а именно използването на подизпълнител.
  7. При невъзможност да бъде спазена тази разпоредба на НБЕТНА да не се допуска експлоатацията на асансьорите, ако не е осигурено поддържането, ремонтирането и преустройството на същите без да е сключен договор за това с лице вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за технически изисквания към продуктите и получило удостоверение за такава дейност от Председателя на ДАМТН. Регистъра на лицата вписани в регистъра и получили удостоверение за поддържане, ремонтиране и преустройство на асансьори може да се намерите на страницата на ДАМАТН в раздел „Регистри“.

Share this post