ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, поради опасността от заразяване са корона вирус COVID-19 и във връзка с това, че асансьорите са съоръжения, които се използват ежедневно от значителен брой хора, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор призовава лицата които осъществяват технически надзор на асансьори в случай, че бъдат поставени под карантина, или е установена зараза с COVID-19 при някой от служителите, незабавно да информират компетентните органи.

В случай, че при изпълнение на служебните си задължения, служител осъществяващ технически надзор е контактувал с лице диагностицирано с COVID-19, същият служител да бъде поставен под карантина в дома си за 14-дневен период.

Share this post