Внезапна инспекция на използваните за търговска дейност везни на най-новия пазар за плодове и зеленчуци в град Пловдив

Инспектори от гр. Пловдив на регионален отдел „Метрологичен надзор“ Южна България на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ на ДАМТН, съвместно със служители на РПУ, организираха и извършиха на 04.08.2015 г. съвместна внезапна проверка на лицата, които използват везни за търговски цели на територията на най-новия пазар за плодове и зеленчуци в гр. Пловдив, намиращ се в квартал „Южен“, срещу Първо РПУ.

Проверката е организирана с цел да бъдат идентифицирани търговците, които използват неразрешени за търговска дейност везни в нарушение на Закона за измерванията (ЗИ) и да се предприемат мерки за прекратяване на тази нелоялна практика и за защита на купувачите от неточни измервания. Установени са 8 лица, които при продажбата на плодове и зеленчуци използват такива везни и 3 лица, които използват разрешени за търговска дейност везни, но с изтекъл срок на последваща проверка на везните в употреба. За една от инспектираните везни е констатирано освен, че е без валидни знаци за проверка, също така е и с нарушени пломби, ограничаващи достъпа до местата за настройка и регулиране, което позволява измерванията с нея да бъдат манипулирани. По време на проверката, със съдействието на служителите на РПУ веднага, на място, са съставени 11 акта за установените административни нарушения на ЗИ.

Share this post