Временно спиране разпространението на продукт без СЕ маркировка “Ултразвуков уред против вредители, марка RIDDEX PLUS”

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ПАЗАРА“ при ДАМТН съобщава, че за продукт без СЕ маркировка Ултразвуков уред против вредители, марка RIDDEX PLUS, без обявен модел, партиден и сериен номер, технически данни посочени в придружаващата листовка : 130dB ултразвуков сигнал, променлива честота 30 kHz – 65 kHz, опакован в полиетиленов плик, който се предлага на сайт www.teleshop-bg.com е издадена Заповед за временно спиране разпространението на продукта.

Проверката е извършена по сигнал на гражданин, препратен от КЗП. Служителите на ГДНП са закупили продукта и са установили, че продуктът е без нанесена СЕ маркировка. За нарушение на Закона за техническите изисквания към продукта е издадена Заповед № ЮЦБ–26 от 16.12.2016 г. за временно спиране разпространението на същия продукт.

ДАМТН отново информира потребителите, че при покупка на електрически уред от магазин или онлайн е необходимо да следят за наличието на СЕ маркировка върху продукта. Законодателството гласи, че  върху продукта производителят трябва да е нанесъл трайно маркировка за съответствие СЕ. С нея той удостоверява на собствена отговорност, че е произвел продукта, съгласно европейските изисквания за безопаснос

Share this post