Язовирите в Северозападна България имат издадени 154 предписания за отстраняване на несъответствия

Язовирите в Северозападна България имат издадени 154 предписания за отстраняване на несъответствия, като около половината от тях са свързани с технически неизправности. С цел засилване на вниманието към водните обекти в региона и предприемането на координирани действия в тази посока, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски инициира среща с областните управители на Враца, Монтана и Видин.

 

Много натрупани проблеми има на язовирите на територията на общините Хайредин, Борован и Криводол. Това стана ясно на срещата с областния управител на Враца Малина Николова. Областната администрация и ДАМТН работят в добър синхрон, но собствениците на водоеми не предприемат действия за изпълняване на направените предписания. Затова и двете институции ще организират нови съвместни проверки с особен акцент на трите най-проблемни общини, където язовирите са от каскаден тип и проблем в някой от тях ще рефлектира и на другите. „Изключително сме обезпокоени, защото авария в някой от тези язовири ще има ефекта на доминото за другите, а всички те застрашават и конкретни населени места“, подчерта Петър Горновски. Той предостави и подробен доклад за състоянието на язовирите в областта, от който е видно, че от началото на годината инспектори на ДАМТН са проверили всичките 91 водоеми в района, като са дадени 56 предписания по техническата документация и 54 за безопасната им техническата експлоатация.

На територията на област Монтана е тревожно състоянието на язовир Мишковец, който е собственост на община Берковица. Това посочи председателят на ДАМТН по време на срещата с областния управител Росен Белчев. На язовира са правени съвместни проверки на инспекторите на държавната агенция и областната управа, но все още липсват предприети мерки за отстраняване на техническите му неизправности. Особено тревожно е, че не се спазва и направеното предписание за поддържане на достатъчен свободен обем, стана ясно по време на срещата. Като цяло състоянието на водоемите на територията на областта е добро. Сравнителен малък брой язовири имат сериозни проблеми – общо 5 като един от тях е обсъжданият язовир Мишковец, стана ясно от думите на Петър Горновски.

Видин е областта с най-малко констатирани нарушения при проверките на язовирите на нейната територия. Това амбицира екипа на областта да подобри още повече състоянието им като се планират общи проверки с ДАМТН, стана ясно на срещата с областния управител Албена Георгиева. На територията на областта има 37 язовира. При проверките са дадени 16 предписания по безопасната им техническа експлоатация. Най-често даваното предписание е свързано с привеждането на документацията от експлоатацията на малките язовирни стени и на съоръженията в съответствие с изискванията.

Особен акцент при контрола на язовирите ДАМТН поставя на Северозападна България, защото това е един от регионите с най-голям интензитет на валежите и е важно те да са технически изправни и готови да поемат рязко повишаване на водните обеми. На проведените срещи в трите области присъстваха и главният секретар на агенцията Валентин Чиликов и и.д. директорът на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ Йордан Кюмюрджиев.

Share this post