Декларации за имущество и интереси, неподадени в срок – 2020 г.

Име и фамилия Длъжност Вид на декларацията
1 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
2 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
3 Димитър Даскалов главен специалист чл.35, ал.1, т. 2
4 Светла Господинова началник на отдел чл.35, ал.1, т. 2
5 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
6 Добромир Драгнев главен инспектор чл.35, ал.1, т. 2
7 Мая Йорданова инспектор преглед
8 Станислав Романов старши специалист чл.35, ал.1, т. 2
9 Красимир Костов главен специалист чл.35, ал.1, т. 2
10 Светла Тодорова главен специалист чл.35, ал.1, т. 2
11 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
12 Петя Ангелкова старши специалист чл.35, ал.1, т. 2
13 Евгени Минчев инспектор чл.35, ал.1, т. 2
14 Васко Арсенов главен специалист чл.35, ал.1, т. 2
15 Пеньо Кожухаров главен специалист чл.35, ал.1, т. 2
16 Запрян Панов главен специалист чл.35, ал.1, т. 2
17 Тихомир Тончев главен специалист чл.35, ал.1, т. 2