Декларации за имущество и интереси, неподадени в срок – 2021 г.

Име и фамилия Длъжност Вид на декларацията
1 Ана Бояджиева старши специалист преглед
2 Даринка Желева старши инспектор чл.35, ал.1, т. 2
3 Димитър Даскалов главен специалист чл.35, ал.1, т. 2
4 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
5 Георги Цанов старши инспектор чл.35, ал.1, т. 2
6 Светла Колева главен инспектор преглед
7 Милуш Кумчев началник на отдел преглед
8 Атина Кацару-Ксантопулу инспектор преглед
9 Петя  Ангелкова старши специалист преглед