Декларации за имущество и интереси, неподадени в срок – 2022 г.

Име и фамилия Длъжност Вид на декларацията
1 Диляна Вагалинска Инспектор чл.35, ал.1, т. 2
2 Милка Шопова Главен инспектор чл.35, ал.1, т. 2
3 Ася Боянова Младши експерт чл.35, ал.1, т. 2
4 Тодор Миленков Главен специалист чл.35, ал.1, т. 2
5 Григор Къшов Главен директор чл.35, ал.1, т. 2