Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ – 2009 г.

Име Длъжност Дата на подаване Декларация
1 Снежана Милушева Главен специалист 7.1.2009
2 Мария Иванова Главен експерт 7.1.2009
3 Наталия Кирилова Младши експерт 7.1.2009
4 Еленка Иванова Младши специалист 7.1.2009
5 Маргарита Костадинова Главен специалист 7.1.2009
6 Таня Цанкова Младши инспектор 7.1.2009
7 Лиляна Димитрова Младши инспектор 7.1.2009
8 Илиана Трифонова Старши инспектор 7.1.2009
9 Ян Черийски Младши експерт 7.1.2009
10 Сивляна Андрова Главен юрисконсулт 7.1.2009
11 Венета Салджийска Главен инспектор 7.1.2009
12 Елена Георгиева Главен юрисконсулт 10.3.2009
13 Боряна Колевска Старши юрисконсулт 7.1.2009
14 Десислава Кръстева Главен експерт 7.1.2009
15 Цветанка Кръстева Младши експерт 7.1.2009
16 Мария Жечева Старши инспектор 7.1.2009
17 Анна Радевска-Русева Началник на отдел 7.1.2009
18 Огнян Раев Главен инспектор 7.1.2009
19 Наталия Георгиева Старши инспектор 7.1.2009
20 Мая Михайлова-Давидова Старши инспектор 7.1.2009
21 Светослава Кръстева Старши инспектор 7.1.2009
22 Ивайло Георгиев Старши инспектор 7.1.2009
23 Йорданка Петкова Главен експерт 7.1.2009
24 Правда Антонова Старши експерт 7.1.2009
25 Нели Добринова Главен експерт 7.1.2009
26 Мария Кънчева-Георгиева Началник на отдел 7.1.2009
27 Григор Григоров Младши юрисконсулт 7.1.2009
28 Росица Мандалиева Главен специалист 7.1.2009
29 Кирил Гамизов Началник на сектор 7.1.2009
30 Кера Сярова Старши инспектор 7.1.2009
31 Димитър Личев Старши инспектор 7.1.2009
32 Митко Митев Началник на отдел 7.1.2009
33 Милен Илинов Старши специалист 7.1.2009
34 Айнур Мустафова Старши счетоводител 7.1.2009
35 Тодор Цеков Младши инспектор 7.1.2009
36 Румяна Стоянова Главен инспектор 7.1.2009
37 Снежина Василева Главен инспектор 7.1.2009
38 Петя Танчева Старши инспектор 7.1.2009
39 Елка Шарбанова Младши инспектор 7.1.2009
40 Калинка Ангелова Старши счетоводител 7.1.2009
41 Мариета Мухтарова Началник на отдел 7.1.2009
42 Евгени Атанасов Старши инспектор 7.1.2009
43 Тинка Пенчева Главен инспектор 7.1.2009
44 Ана Кулова Началник на отдел 7.1.2009
45 Силвия Николова Младши специалист 7.1.2009
46 Теменужка Грънчарова Държавен експерт 7.1.2009
47 Нина Ганецовска Младши експерт 7.1.2009
48 Петя Маринова Старши експерт 7.1.2009
49 Таня Георгиева Началник на сектор 7.1.2009
50 Райна Точева-Клопова Главен инспектор 7.1.2009
51 Мария Джонева Главен експерт 7.1.2009
52 Иван Иванов Старши инспектор 7.1.2009
53 Петя Стоичкова Старши специалист 7.1.2009
54 Мариана Минева Младши инспектор 7.1.2009
55 Мирослав Йотов Главен инспектор 7.1.2009
56 Галя Бояджиева Старши инспектор 7.1.2009
57 Йоанна Григорова-Атанасова Младши инспектор 7.1.2009
58 Златомир Караманов Главен инспектор 7.1.2009
59 Райна Цекова Главен инспектор 7.1.2009
60 Ралица Балачева Държавен експерт 7.1.2009
61 Ася Монова – Панева Главен инспектор 7.1.2009
62 Михаил Маринов Началник на отдел 7.1.2009
63 Антоанета Киркова-Младжова Старши инспектор 7.1.2009
64 Мария Тунчева Старши инспектор 7.1.2009
65 Елена Шварц-Аргилашка Старши специалист 7.1.2009
66 Анета Борисова Старши специалист 7.1.2009
67 Надя Маркова Старши специалист 4.3.2009
68 Румен Даков Старши експерт 7.1.2009
69 Васил Станев Началник на сектор 7.1.2009
70 Иван Иванов Старши специалист 7.1.2009
71 Николай Николов Главен инспектор 7.1.2009
72 Анета Патева Главен инспектор 7.1.2009
73 Иван Боцов Началник на отдел 7.1.2009
74 Росица Калоянова Главен експерт 7.1.2009
75 Теодора Лазарова Главен експерт 7.1.2009
76 Мая Топалова Главен директор 7.1.2009
77 Малинка Гигова Старши инспектор 7.1.2009
78 Юлия Политова-Гаджева Старши счетоводител 7.1.2009
79 Божидарка Колева Началник на отдел 7.1.2009
80 Радка Богоева Началник на отдел 7.1.2009
81 Тодор Тодоров Главен инспектор 7.1.2009
82 Гергана Иванова Младши експерт 7.1.2009
83 Павлина Данаилова Главен директор 7.1.2009
84 Райна Видинлива Старши инспектор 7.1.2009
85 Жоржета Ганева Старши инспектор 7.1.2009
86 Демир Шафранов Старши инспектор 7.1.2009
87 Ангелина Мангозова Старши инспектор 7.1.2009
88 Елена Лелекова Главен  специалист 7.1.2009
89 Ганка Гогова Старши инспектор 7.1.2009
90 Стефан Димитров Младши инспектор 7.1.2009
91 Невенка Ламбрева Началник на отдел 7.1.2009
92 Любка Казанджиева Старши инспектор 7.1.2009
93 Жельо Христов Старши инспектор 7.1.2009
94 Росица Маринчева Младши специалист 7.1.2009
95 Диана Атанасова Старши инспектор 7.1.2009
96 Радка Шарпанова Главен инспектор 7.1.2009
97 Моника Кръстева Младши инспектор 7.1.2009
98 Тошка Божинова Старши специалист 7.1.2009
99 Пенчо Пенчев Старши експерт 7.1.2009
100 Данаил Илиев Началник на сектор 7.1.2009
101 Филип Стойков Главен  специалист 7.1.2009
102 Васил Клечеров Главен инспектор 7.1.2009
103 Галя Димитрова Старши специалист 7.1.2009
104 Тодор Хараламбиев Началник на отдел 7.1.2009
105 Светла Тодорова Старши специалист 7.1.2009
106 Христо Христов Старши инспектор 7.1.2009
107 Ангел Пашев Главен  специалист 7.1.2009
108 Милена Наневска Главен инспектор 7.1.2009
109 Димитър Вълканов Началник на отдел 7.1.2009
110 Ивелина Никова Главен експерт 7.1.2009
111 Георги Мурджев Старши специалист 7.1.2009
112 Анка Христоскова Младши инспектор 7.1.2009
113 Надя Митовска Старши инспектор 7.1.2009
114 Димка Георгиева Старши счетоводител 7.1.2009
115 Радка Борисова Старши инспектор 7.1.2009
116 Даниела Петкова Младши инспектор 7.1.2009
117 Катя Чобанова Старши специалист 7.1.2009
118 Веселина Петкова Младши инспектор 7.1.2009
119 Диана Енева Началник на отдел 7.1.2009
120 Райна Дановска Старши инспектор 7.1.2009
121 Йорданка Георгиева Старши инспектор 7.1.2009
122 Стоян Стоянов Началник на сектор 7.1.2009
123 Божан Кюркчиев Старши инспектор 7.1.2009
124 Илка Пашамова Младши инспектор 7.1.2009
125 Татяна Стоянова Младши инспектор 7.1.2009
126 Димитър Червенкондев Старши специалист 7.1.2009
127 Силвия Маслинкова-Карагьозова Старши инспектор 7.1.2009
128 Желязко Цинов Началник на отдел 7.1.2009
129 Яна Костадинова Младши инспектор 7.1.2009
130 Ани Гинева Младши инспектор 7.1.2009
131 Румен Атанасов Старши инспектор 7.1.2009
132 Димитър Койчев Старши инспектор 7.1.2009
133 Антоанета Генова Старши инспектор 7.1.2009
134 Атанас Димитров Главен инспектор 7.1.2009
135 Стефан Станев Младши инспектор 8.1.2009
136 Светлин Михов Старши инспектор 8.1.2009
137 Иван Иванов Старши инспектор 8.1.2009
138 Димитър Градев Старши инспектор 8.1.2009
139 Николай Ганчев Главен инспектор 8.1.2009
140 Божидар Бобчев Началник на отдел 8.1.2009
141 Десислава Димитрова Младши инспектор 8.1.2009
142 Иван Заров Главен инспектор 8.1.2009
143 Валентин Костов Началник на отдел 8.1.2009
144 Лъчезар Минков Старши инспектор 9.1.2009
145 Мико Цеков Главен инспектор 9.1.2009
146 Мария Георгиева Старши инспектор 9.1.2009
147 Димитринка Русева Старши инспектор 10.1.2009
148 Атанас Папазов Старши инспектор 12.1.2009
149 Митко Каменов Главен  специалист 12.1.2009
150 Александър Лачев Началник на отдел 13.1.2009
151 Луиз Луизов Главен инспектор 29.3.2010
152 Валерия Кишкин Старши експерт 14.1.2009
153 Крум Крумов Младши инспектор 14.1.2009
154 Николай Николов Главен инспектор 14.1.2009
155 Йордан Николов Главен инспектор 14.1.2009
156 Милена Тенева Старши инспектор 14.1.2009
157 Николай Вълков Главен инспектор 14.1.2009
158 Надка Иванова Главен експерт 15.1.2009
159 Иванка Нанкова Старши инспектор 15.1.2009
160 Даниела Масларска -Данева Старши експерт 15.1.2009
161 Марияна Радева Началник на отдел 15.1.2009
162 Даниела Кирчева Старши експерт 15.1.2009
163 Румяна Бучаклиева Старши експерт 15.1.2009
164 Виолина Панайотова Директор 15.1.2009
165 Виолета Велева Началник на отдел 15.1.2009
166 Иван Ганчев Ръководител на инспекторат 15.1.2009
167 Глория Лепоева Главен инспектор 15.1.2009
168 Дафинка Теофилова Старши инспектор 15.1.2009
169 Анета Драгомирова Държавен експерт 15.1.2009
170 Елена Димитрова Главен експерт 15.1.2009
171 Арсения Каймакчиева Държавен експерт 15.1.2009
172 Иглика Николова Главен експерт 15.1.2009
173 Цветана Пенчева Старши експерт 15.1.2009
174 Павлина Старчева Старши експерт 15.1.2009
175 Марин Денев Главен експерт 15.1.2009
176 Теньо Тенев Началник на сектор 15.1.2009
177 Емилия Станимирова Старши специалист 16.1.2009
178 Димитър Михайлов Младши инспектор 16.1.2009
179 Петър Костадинов Началник на отдел 16.1.2009
180 Петър Матеин Главен специалист 16.1.2009
181 Венелина Сиракова Младши експерт 16.1.2009
182 Снежанка Байрактарова Старши инспектор 16.1.2009
183 Даниела Дишлянова Директор 16.1.2009
184 Павлета Христова Началник на отдел 16.1.2009
185 Велина Цековска Главен инспектор 16.1.2009
186 Параскева Милева Главен инспектор 16.1.2009
187 Виолета Ангелова Началник на сектор 16.1.2009
188 Атанас Ваклинов Главен инспектор 16.1.2009
189 Теменуга Георгиева Младши инспектор 16.1.2009
190 Анета Драгоева Началник на сектор 16.1.2009
191 Вася Герова Главен инспектор 16.1.2009
192 Нели Матрачийска Старши счетоводител 16.1.2009
193 Лиляна Цанкова – Фачикова Главен експерт 16.1.2009
194 Марийка Христова Старши счетоводител 16.1.2009
195 Миглена Петкова Главен специалист 16.1.2009
196 Мими Халачева Началник на сектор 16.1.2009
197 Лъчезар Хаджистоянов Началник на сектор 16.1.2009
198 Петър Меродийски Старши експерт 16.1.2009
199 Кирил Асенов Началник на отдел 16.1.2009
200 Ирина Иванова Главен инспектор 16.1.2009
201 Анка Джурина Държавен експерт 16.1.2009
202 Божидар Петров Главен  специалист 16.1.2009
203 Даниела Милушева Старши инспектор 16.1.2009
204 Галя Петкова Главен инспектор 16.1.2009
205 Божидар Цанев Началник на отдел 16.1.2009
206 Петър Петров Главен инспектор 16.1.2009
207 Добринка Цингилева Старши инспектор 16.1.2009
208 Васил Косанов Началник на сектор 16.1.2009
209 Георги Ангелов Старши инспектор 16.1.2009
210 Димитър Даракчиев Старши инспектор 16.1.2009
211 Пламък Богоев Старши инспектор 16.1.2009
212 Божидар Смочевски Главен инспектор 19.1.2009
213 Пенка Цветанова Главен специалист 19.1.2009
214 Росица Войнова Старши инспектор 19.1.2009
215 Миглена Иванова Старши инспектор 19.1.2009
216 Драганка Йоловска Старши инспектор 19.1.2009
217 Николай Димитров Старши инспектор 19.1.2009
218 Васил Катинчаров Началник на отдел 19.1.2009
219 Василка Милева Главен инспектор 19.1.2009
220 Валентин Стойчев Началник на отдел 19.1.2009
221 Савина Добрева Старши инспектор 19.1.2009
222 Виктор Златанов Старши инспектор 19.1.2009
223 Тодорка Златева Старши специалист 19.1.2009
224 Росица Райнова Старши счетоводител 19.1.2009
225 Донка Узунова Главен инспектор 19.1.2009
226 Георги Жечев Старши инспектор 19.1.2009
227 Диян Друмев Старши инспектор 19.1.2009
228 Васил Йорданов Старши инспектор 19.1.2009
229 Валентин Велев Главен експерт 19.1.2009
230 Кръстю Янев Главен инспектор 19.1.2009
231 Георги Петков Главен инспектор 19.1.2009
232 Михаил Попов Началник на отдел 19.1.2009
233 Стефан Бранкованов Старши инспектор 19.1.2009
234 Иван Иванов Главен инспектор 19.1.2009
235 Красимир Георгиев Старши инспектор 19.1.2009
236 Пейчо Пейчев Главен инспектор 19.1.2009
237 Димитър Андреев Старши инспектор 19.1.2009
238 Александра Миленкова Старши експерт 19.1.2009
239 Георги Десев Главен инспектор 19.1.2009
240 Соня Симеонова Главен инспектор 19.1.2009
241 Мирослав Миронов Главен експерт 19.1.2009
242 Мария Ковачка-Николова Главен специалист 19.1.2009
243 Емилия Ангелова Главен експерт 19.1.2009
244 Маруся Чобанова Младши експерт 19.1.2009
245 Катя Милева – Койчева Главен експерт 19.1.2009
246 Мариана Кузманова Началник на сектор 19.1.2009
247 Милена Бодурова Младши експерт 19.1.2009
248 Иван Иванов Старши инспектор 19.1.2009
249 Ангел Велков Началник на отдел 19.1.2009
250 Красимир Войнов Старши инспектор 19.1.2009
251 Евелина Ринкова Главен инспектор 19.1.2009
252 Илияна Тошева Старши специалист 19.1.2009
253 Марийка Маринова Младши специалист 19.1.2009
254 Олга Кьосева Финансов контрольор 19.1.2009
255 Татяна Добринова Главен специалист 19.1.2009
256 Петър Ангелов Началник на отдел 19.1.2009
257 Кристина Петкова Началник на отдел 19.1.2009
258 Надежда Стойчева Старши специалист 19.1.2009
259 Петя Ангелкова Младши специалист 19.1.2009
260 Елизабет Георгиева Главен инспектор 19.1.2009
261 Татяна Атанасова Началник на отдел 19.1.2009
262 Десислава Генчева Главен инспектор 19.1.2009
263 Юлиян Балджиев Младши експерт 19.1.2009
264 Мими Башева Главен  специалист 19.1.2009
265 Невена Стоименова Младши специалист 19.1.2009
266 Лилия Мутафчиева Главен инспектор 19.1.2009
267 Ангел Ангелов Началник на отдел 19.1.2009
268 Николина Генова Старши инспектор 19.1.2009
269 Светослав Тодоринов Главен  специалист 19.1.2009
270 Митьо Бурин Главен инспектор 19.1.2009
271 Илия Георгиев Младши специалист 22.6.2009
272 Антонина Георгиева Старши счетоводител 19.1.2009
273 Атанаска Ангелова Младши специалист 19.1.2009
274 Галя Василева Началник на отдел 19.1.2009
275 Димитър Иванов Младши инспектор 19.1.2009
276 Кирилка Касабова Старши специалист 19.1.2009
277 Георги Шамлиев Младши инспектор 19.1.2009
278 Валери Янчев Началник на отдел 19.1.2009
279 Мария Нанева Старши инспектор 19.1.2009
280 Недялка Стойкова Старши инспектор 19.1.2009
281 Зоя Гутева Старши инспектор 19.1.2009
282 Светослав Данчов Старши инспектор 19.1.2009
283 Любомир Данев Младши инспектор 19.1.2009
284 Владимир Карамитев Старши експерт 27.1.2009
285 Маргарита Найчева Главен инспектор 20.1.2009
286 Милена Бучаклиева Началник на отдел 20.1.2009
287 Цветанkа Шкодрова Главен  специалист 20.1.2009
288 Гулинка Нешева Държавен експерт 20.1.2009
289 Димитър Бозов Старши инспектор чл. 15 20.1.2009
290 Пепа Найденова Главен инспектор 20.1.2009
291 Николинка Иванова Младши специалист 20.1.2009
292 Ирина Стоева Старши инспектор 21.1.2009
293 Георги Георгиев Началник на сектор 21.1.2009
294 Людмила Петкова Старши инспектор 21.1.2009
295 Рената Димитрова Главен инспектор 21.1.2009
296 Петър Георгиев Старши инспектор 22.1.2009
297 Спас Серафимов Младши инспектор 22.1.2009
298 Янко Месерджиев Главен инспектор 22.1.2009
299 Иван Ангелов Младши инспектор 22.1.2009
300 Чавдар Крумов Старши инспектор 22.1.2009
301 Бойко Цветанов Началник на сектор 22.1.2009
302 Младен Наков Главен инспектор 22.1.2009
303 Роза Караджова Главен експерт 23.1.2009
304 Стефан Цветков Служител по сигурността на информацията 23.1.2009
305 Марияна Гочева Старши инспектор 23.1.2009
306 Еленко Проданов Началник на отдел 23.1.2009
307 Надежда Костадинова Старши инспектор 26.1.2009
308 Снежанка Станева Главен инспектор 26.1.2009
309 Стефка Узунова Старши инспектор 26.1.2009
310 Лидия Христова Главен инспектор 26.1.2009
311 Васил Василев Главен  специалист 26.1.2009
312 Невена Богданова Главен специалист 27.1.2009
313 Петко Кръстев Старши инспектор 27.1.2009
314 Надежда Кокалова Старши инспектор 27.1.2009
315 Георги Георгиев Главен инспектор 27.1.2009
316 Мая Маркова Главен юрисконсулт 27.1.2009
317 Елена Сневчелиева-Димитрова Главен инспектор 27.1.2009
318 Росица Гюрова Главен инспектор 29.5.2012
319 Галин Стоянов Главен инспектор 27.1.2009
320 Симеон Стоянов Главен  специалист 27.1.2009
321 Даниела Миланова-Горчева Началник на отдел 27.1.2009
322 Ваньо Бояджиев Началник на отдел 28.1.2009
323 Светлозар Стойнов Главен  специалист 28.1.2009
324 Валентин Великов Главен инспектор 28.1.2009
325 Стефко Стайков Началник на отдел 28.1.2009
326 Илия Зъздров Младши специалист 28.1.2009
327 Петя Георгиева Старши инспектор 28.1.2009
328 Васил Кирчев Старши инспектор 28.1.2009
329 Петър Гемеджиев Главен инспектор 28.1.2009
330 Недялко Бялков Главен инспектор 28.1.2009
331 Атанас Атанасов Началник на отдел 28.1.2009
332 Славка Пеева Началник на отдел 28.1.2009
333 Жулиета Мулетарова Главен инспектор 28.1.2009
334 Радка Иванова Главен инспектор 28.1.2009
335 Цветанка Шивачева Главен инспектор 28.1.2009
336 Димитър Димитров Главен инспектор 28.1.2009
337 Мария Кисова Младши инспектор 28.1.2009
338 Соня Гитева Старши инспектор 28.1.2009
339 Стефан Стефанов Старши инспектор 28.1.2009
340 Димитър Димитров Младши инспектор 28.1.2009
341 Юлиан Иванов Главен директор 14.3.2009
342 Борислав Георгиев Председател 29.1.2009
343 Ива Иванова Директор 29.1.2009
344 Красимир Найденов Старши инспектор 29.1.2009
345 Лъчезар Антонов Младши инспектор 29.1.2009
346 Светослав Мънков Главен инспектор 29.1.2009
347 Румен Косев Главен инспектор 29.1.2009
348 Венелин Христов Главен инспектор 29.1.2009
349 Иванка Лесичкова Старши инспектор 29.1.2009
350 Юлиана Кътова Началник на отдел 29.1.2009
351 Лили Ангелова Главен инспектор 29.1.2009
352 Димитрина Босолова Старши инспектор 29.1.2009
353 Майя Петрова Старши счетоводител 29.1.2009
354 Веселинка Бешева Началник на отдел 29.1.2009
355 Милка Шопова Старши инспектор 29.1.2009
356 Милен Димитров Младши инспектор 29.1.2009
357 Емил Зиновиев Младши инспектор 29.1.2009
358 Емил Мерджанов Старши инспектор 29.1.2009
359 Кирил Евтимов Старши специалист 30.1.2009
360 Мария Иванова Главен експерт 30.1.2009
361 Александър Каменов Началник на отдел 30.1.2009
362 Христо Тошев Държавен експерт 30.1.2009
363 Мариана Цанева-Константинова Директор 30.1.2009
364 Божидар Генков Старши експерт 30.1.2009
365 Костадин Башов Началник на отдел 30.1.2009
366 Крум Таушански Старши инспектор 30.1.2009
367 Александър Йовкин Младши инспектор 30.1.2009
368 Стефан Джермански Главен инспектор 30.1.2009
369 Теменужка Дилова Главен инспектор 30.1.2009
370 Недю Христов Главен експерт 2.2.2009
371 Върба Ангелова Главен специалист 2.2.2009
372 Стефан Тенев Началник на отдел 2.2.2009
373 Йордан Дамянов Главен инспектор 2.2.2009
374 Иван Янчев Младши инспектор 2.2.2009
375 Иван Иванов Главен инспектор 2.2.2009
376 Крум Кожухаров Старши инспектор 2.2.2009
377 Любен Николов Младши инспектор 2.2.2009
378 Димитър Маринов Старши експерт 2.2.2009
379 Лилия Цветкова Младши инспектор 2.2.2009
380 Екатерина Павлова Главен инспектор 2.2.2009
381 Тенчо Кузмов Старши инспектор 2.2.2009
382 Емил Димов Старши инспектор 2.2.2009
383 Юлия Кокарова Младши инспектор 2.2.2009
384 Виктория Чингарова Младши инспектор 2.2.2009
385 Надка Кърчева-Димитрова Главен инспектор 2.2.2009
386 Боян Йочков Главен инспектор 2.2.2009
387 Екатерина Коруева Главен инспектор 2.2.2009
388 Красимир Пастърмаджиев Началник на отдел 2.2.2009
389 Жанин Карамфилова Старши инспектор 2.2.2009
390 Димитър Ташев Главен инспектор 4.2.2009
391 Асен Мънков Старши инспектор 4.2.2009
392 Добромир Драгнев Младши инспектор 4.2.2009
393 Даниел Георгиев Младши специалист 4.2.2009
394 Димитър Димитров Главен инспектор 20.2.2009
395 Владимир Карамитев Старши експерт 23.2.2009
396 Полина Диманчева Държавен експерт 4.3.2009
397 Стоян Урумов Младши инспектор 4.3.2009
398 Стоян Стоянов Старши специалист 9.3.2009
399 Веско Десов Началник на отдел 19.3.2009
400 Катрин Вангснес Младши инспектор 19.3.2009
401 Георги Цанов Старши специалист 1.4.2009
402 Красимир Кънев Младши експерт 1.4.2009
403 Алексей Ершов Младши инспектор 6.4.2009
404 Милчо Петров Младши инспектор 21.4.2009
405 Иван Мачев Старши специалист 20.5.2009
406 Красимир Кънев Старши юрисконсулт 1.5.2009
407 Виктория Спасова Старши счетоводител 7.5.2009
408 Мария Павлова-Томова Младши експерт 7.5.2009
409 Петко Таушанов Началник на отдел 27.5.2009
410 Емил Гашевски Младши специалист 28.5.2009
411 Иван Христов Младши инспектор 15.6.2009
412 Нейчо Делев Младши инспектор 15.6.2009
413 Димитър Гюров Младши инспектор 18.6.2009
414 Михаил Пеев Младши инспектор 19.6.2009
415 Стоилко Тошевски Старши инспектор 19.6.2009
416 Веселинка Алексиева Старши специалист 22.6.2009
417 Йорданка Тодорова – Дивекова Главен експерт 14.9.2009
418 Красимир Вълев Младши инспектор 17.9.2009
419 Цветанка Арабаджиева Главен инспектор 6.10.2009
420 Стоян Стоянов Младши инспектор 22.12.2009