Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ – 2010 г.

Име Длъжност Дата на подаване Декларация
421 Веселинка Алексиева Главен инспектор 14.1.2010
422 Красимир Гьошев Младши инспектор 15.1.2010
423 Венцислав Станков Младши инспектор 29.1.2010
424 Людмила Велкова Главен инспектор 1.2.2010
425 Кирил Гамизов Младши инспектор 3.2.2010
426 Валя Димитрова Главен  специалист 10.2.2010
427 Катя Илиева Началник на отдел 2.3.2010
428 Красимир Найденов Старши инспектор 8.3.2010
429 Михаил Михов Изпълнител 10.3.2010
430 Луиз Луизов Главен инспектор 29.3.2010
431 Людмила Велкова Главен инспектор 22.4.2010
432 Мариана Минева Младши инспектор 22.4.2010
433 Венелина Драганова Младши експерт 16.7.2010
434 Олга Кьосева Финансов контрольор 17.5.2010
435 Миглена Петкова Главен специалист 27.7.2010
436 Вихра Иванова Държавен експерт 1.8.2010
437 Виолета Ангелова Началник на сектор 5.8.2010
438 Петя Ангелкова Младши специалист 9.8.2010
439 Стефка Узунова Старши експерт 1.9.2010
440 Стоян Стоянов Младши експерт 9.9.2010
441 Божидар Петров Гл.специалист 10.9.2010
442 Марияна Недялкова Старши специалист 14.9.2010
443 Младен Наков Мл.експерт 4.10.2010
444 Галина Чобанова Младши експерт 4.10.2010
445 Диана Видулова Младши експерт 20.10.2010
446 Илия Георгиев Младши инспектор 1.11.2010
447 Тихомир Комарски Старши инспектор 4.11.2010
448 Тихомир Комарски Старши инспектор 4.11.2010
449 Елика Ананиева Главен специалист 8.11.2010
450 Ивета Харалампиева Старши специалист 22.11.2010
451 Здравко Пейчев Старши инспектор 25.11.2010
452 Стоян Стоянов Старши инспектор 23.12.2010
453 Валентин Аврамов Старши инспектор 30.12.2010
454 Валентина Нечева Младши инспектор 30.12.2010
455 Младен Наков Главен инспектор 4.10.2010