Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ – 2011 г.

Име Длъжност Дата на подаване Декларация
456 Красимира Христова Младши инспектор 4.1.2011
457 Десислава Виденова Младши инспектор 17.1.2011
458 Николай Дуков Младши инспектор 1.2.2011
459 Ангел Петков Старши специалист 1.2.2011
460 Мариела Куздова Младши инспектор 7.2.2011
461 Даниела Венкова Младши инспектор 15.2.2011
462 Ивайло Аврамов Архивист 17.2.2011
463 Венета Салджийска Старши инспектор 1.3.2011
464 Цветанка Шивачева Младши инспектор 16.3.2011
465 Николай Пенчев Младши инспектор 21.3.2011
466 Георги Ценев Младши инспектор 29.3.2011
467 Гергина Михалева Старши инспектор 29.3.2011
468 Стоян Стоянов Началник отдел 1.4.2011
469 Делчо Делчев Старши специалист 1.4.2011
470 Ели Андонова Директор 1.4.2011
471 Силвия Манолева Главен специалист 1.4.2011
472 Анатолия Петрова Младши инспектор 6.4.2011
473 Иван Каравелов Старши инспектор 15.4.2011
474 Веска Зайчева Държавен експерт 18.5.2011
475 Румен Вълов Главен инспектор 1.6.2011
476 Димитър Петров Младши специалист 1.6.2011
477 Върба Ангелова Младши специалист 1.6.2011
478 Антоанета Костадинова Младши инспектор 9.6.2011
479 Огнян Иванов Старши инспектор 13.6.2011
480 Венетка Салджийска Младши специалист 15.6.2011
481 Нина Стоянова Главен специалист 17.6.2011
482 Марин Маринов Старши инспектор 23.6.2011
483 Вяра Петрова Младши инспектор 27.6.2011
484 Богомил Манолов Младши инспектор 1.7.2011
485 Илиана Илиева Главен специалист 1.7.2011
486 Иванка Кичова Главен инспектор 4.7.2011
487 Нина Стоянова Младши инспектор 26.7.2011
488 Ана Богоева Младши инспектор 1.8.2011
489 Зорница Колева Младши специалист 1.8.2011
490 Силвия Самичкова Младши инспектор 1.8.2011
491 Искра Лазова Главен юрисконсулт 1.8.2011
492 Айнур Мустафова Младши специалист 1.9.2011
493 Елена Лелекова Младши специалист 1.9.2011
494 Жана Мангова Младши инспектор 1.9.2011
495 Емил Димитров Старши инспектор 2.9.2011
496 Здравка Тотева-Саулска Старши инспектор 8.9.2011
497 Иво Дилов Старши юрисконсулт 12.9.2011
498 Георги Петров Младши инспектор 15.9.2011
499 Симеон Николов Младши инспектор 15.9.2011
500 Костадин Костов Младши инспектор 15.9.2011
501 Теменужка Дилова Главен инспектор 17.9.2011
502 Гераско Герасимов Младши инспектор 20.9.2011
503 Антоанета Антова-Гърдева Младши инспектор 3.10.2011
504 Стамен Николов Младши инспектор 4.10.2011
505 Дичко Дичев Старши инспектор 5.10.2011
506 Орлин Хайнаджиев Младши специалист 5.10.2011
507 Мариана Митова Младши инспектор 6.10.2011
508 Динко Георгиев Старши инспектор 10.10.2011
509 Тодор Табаков Младши инспектор 1.11.2011
510 Ненка Дачева Младши инспектор 9.11.2011
511 Десислава Димитрова Младши експерт 9.11.2011
512 Светослав Тодоров Младши експерт 9.11.2011
513 Ани Петков Младши инспектор 9.11.2011
514 Емил Николов Младши инспектор 9.11.2011
515 Стоян Стоянов Младши инспектор 9.11.2011
516 Цвете Пазителова-Андонова Старши инспектор 14.11.2011
517 Васил Илиев Младши инспектор 15.11.2011
518 Иван Иванов Младши инспектор 17.11.2011
519 Надежда Костадинова Младши инспектор 21.11.2011
520 Ивелин Савов Младши инспектор 21.11.2011