Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ – 2012 г.

Име Длъжност Дата на подаване Декларация
521 Христо Ковачев Старши инспектор 29.11.2011
522 Росица Събева Старши инспектор 12.12.2011
523 Сийка Стефанова Главен специалист 30.12.2011
524 Димитър Димитров Младши инспектор 4.1.2012
525 Иванина Манолова Младши инспектор 9.1.2012
526 Емилия Филипова Младши инспектор 23.1.2012
527 Недялка Николова Старши инспектор 1.2.2012 Изтегли
528 Мариана Старева Главен инспектор 10.2.2012 Изтегли
529 Красимир Вачков Младши инспектор 16.2.2012 Изтегли
530 Делчо Делчев Младши инспектор 20.2.2012
531 Марияна Недялкова Младши инспектор 20.2.2012 Изтегли
532 Гергана Василева-Вълова Младши инспектор 15.3.2012 Изтегли
533 Пламен Петров Държавен експерт 26.3.2012 Изтегли
534 Лозанка Илиева Младши инспектор 11.4.2012
535 Силвия Самичкова Началник сектор 20.4.2012 Изтегли
536 Камелия Стоянчева Старши специалист 14.5.2012 Изтегли
537 Елика Ананиева Младши инспектор 14.5.2012 Изтегли
538 Десислава Иванова Младши инспектор 15.5.2012 Изтегли
539 Димитрина Матева Изпълнител/хигиенист 15.5.2012
540 Снежина Съботинова Младши специалист 18.5.2012 Изтегли
541 Сийка Стефанова Младши инспектор 18.5.2012
542 Румяна Петелова Главен специалист 18.5.2012 Изтегли
543 Ралица Николова Младши специалист 21.5.2012
544 Васил Ненчев Старши инспектор 1.6.2012 Изтегли
545 Ненка Дачева Младши инспектор 1.6.2012 Изтегли
546 Ани Петкова Младши инспектор 1.6.2012 Изтегли
547 Емил Николов Младши инспектор 8.6.2012 Изтегли
548 Людмил Кулов Младши инспектор 11.6.2012 Изтегли
549 Десислава Димитрова Младши инспектор 18.6.2012 Изтегли
550 Светослав Тодоров Младши инспектор 18.6.2012 Изтегли
551 Румяна Иванова Младши инспектор 26.6.2012
552 Сашо Ангеловски Държавен експерт 9.7.2012 Изтегли
553 Гергана Сиракова Инспектор 19.7.2012 Изтегли
554 Георги Димитров Инспектор 15.8.2012 Изтегли
555 Недялко Вълчевски Старши инспектор 20.8.2012 Изтегли
556 Димитър Георгиев Инспектор 21.8.2012 Изтегли
557 Мария Барзева-Янкова Инспектор 21.8.2012 Изтегли
558 Аблена Карапенчева Инспектор 3.9.2012 Изтегли
559 Теодор Хиков Младши специалист 10.9.2012
560 Стефан Петков Старши инспектор 1.10.2012 Изтегли
561 Галина Георгиева Инспектор 2.10.2012 Изтегли
562 Валентин Гитев Главен инспектор 8.10.2012
563 Ивелина Иванова-Башлийска Старши инспектор 9.10.2012 Изтегли
564 Мария Иванова Главен експерт 9.10.2012 Изтегли
565 Петър Искров Инспектор 11.10.2012
566 Татяна Шопова-Ганева Старши инспектор 22.10.2012 Изтегли
567 Иван Николов Инспектор 6.11.2012 Изтегли
568 Георги Даскалов Инспектор 6.11.2012
569 Иван Георгиев Инспектор 12.11.2012 Изтегли
570 Евгений Генов Старши инспектор 14.11.2012 Изтегли
571 Валентин Заимов Инспектор 23.11.2012
572 Петър Теодоров Директор 30.11.2012
573 Снежина Съботинова Инспектор 7.12.2012 Изтегли
574 Марияна Дорева Началник  сектор 7.12.2012 Изтегли
575 Яна Костадинова Началник отдел 11.12.2012 Изтегли
576 Теодор Хиков Инспектор 11.1.2013 Изтегли
577 Анка Джурина Главен инспектор 18.12.2012
578 Георги Цанов Инспектор 19.12.2012 Изтегли
579 Мария Тунчева Главен специалист 20.12.2012