Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ – 2013 г.

Име Длъжност Дата на подаване Декларация
580 Венеция Градинарова Главен инспектор 2.1.2013 Изтегли
581 Димитър Димитров Юрисконсулт 8.1.2013 Изтегли
582 Венцислав Лозанов Главен инспектор 15.1.2013 Изтегли
583 Елена Иванова Инспектор 21.1.2013 Изтегли
584 Пламен Борисов Главен специалист 28.1.2012 Изтегли
585 Петър Бакалов Инспектор 6.2.2013 Изтегли
586 Росен Георгиев Главен инспектор 25.3.2013 Изтегли
587 Стоил Стоилов Инспектор 14.2.2013 Изтегли
588 Тошка Божинова Главен специалист 14.2.2013 Изтегли
589 Нейко Грозев Старши инспектор 1.3.2013 Изтегли
590 Здравко Станев Старши инспектор 27.3.2013
591 Стоил Стоилов Инспектор 8.3.2013 Изтегли
592 Любомир Алексиев Инспектор 13.3.2013 Изтегли
593 Даниела Иванова Инспектор 25.3.2013 Изтегли
594 Евгения Димитрова Инспектор 25.3.2013 Изтегли
595 Цветелина Радева Старши инспектор 8.4.2013 Изтегли
596 Николина Гeнова Старши инспектор 1.4.2013 Изтегли
597 Светлана Павлова Старши инспектор 9.4.2013 Изтегли
598 Евелина Станоева Специалист 17.4.2013 Изтегли
599 Светлана Павлова Старши експерт 29.4.2013 Изтегли
600 Атанас Кавракиров Младши експерт 3.6.2013
601 Георги Даскалов Инспектор 4.6.2013
602 Диана Добрева Инспектор 10.6.2013
603 Йордан Йорданов Инспектор 19.6.2013 Изтегли
604 Юлиан Иванов Главен директор 26.6.2013 Изтегли
605 Васил Ранов Инспектор 1.7.2013
606 Калин Пантов Инспектор 15.7.2013
607 Иван Ганчев Ръководител на инспекторат 15.7.2013
608 Камен Николов Инспектор 1.8.2013 Изтегли
609 Диляна Танчева-Тодорова Главен инспектор 29.8.2013 Изтегли
610 Петя Маринова Главен юрисконсулт 9.9.2013 Изтегли
611 Мариана Стоянова Главен специалист 16.9.2013
612 Ангел Ангелов Държавен експерт 21.10.2013
613 Николай Гонев Младши инспектор 5.11.2013
614 Любомира Киволова Младши инспектор 5.11.2013
615 Райна Дончева Старши инспектор 11.11.2013 Изтегли
616 Кристина Борисова Младши инспектор 11.11.2013
617 Иван Иванов Младши експерт 11.11.2013 Изтегли
618 Христина Христова Младши експерт 11.11.2013
619 Савина Йорданова Младши експерт 11.11.2013 Изтегли
620 Христина Борисова Младши инспектор 11.11.2013
621 Кристина Кръстева Младши инспектор 11.11.2013
622 Георги Илиев Младши инспектор 11.11.2013
623 Димитър Димитров Младши инспектор 18.11.2013 Изтегли
624 Величка Ирикова Младши инспектор 19.11.2013 Изтегли
625 Eвгени Хичовски Инспектор 10.12.2013 Изтегли
626 Моника Спасова Инспектор 29.11.2013 Изтегли
627 Динко Мандов Държавен експерт 10.12.2013 Изтегли
628 Милен Димитров Инспектор 11.12.2013 Изтегли