Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ – 2014 г.

Име Длъжност Дата на подаване Декларация
629 Румен Семерджиев Инспектор 9.1.2014 Изтегли
630 Пламен Парушев Младши експерт 10.1.2014 Изтегли
631 Светла Господинова Инспектор 14.1.2014 Изтегли
632 Калоян Петков Младши експерт 13.2.2014 Изтегли
633 Ивайло Драгнев Инспектор 21.1.2014 Изтегли
634 Ана Гуджерова Старши инспектор 21.1.2014 Изтегли
635 Бисер Йончовски Инспектор 22.1.2014 Изтегли
636 Илза Чинкова Държавен експерт 31.1.2014 Изтегли
637 Валентин Чиликов Главен инспектор 14.2.2014 Изтегли
638 Гергана Недева Инспектор 20.2.2014 Изтегли
639 Радост Влаева Старши инспектор 4.3.2014 Изтегли
640 Евелина Станоева Младши експерт 5.3.2014 Изтегли
641 Тодор Кесяков Старши инспектор 12.3.2014 Изтегли
642 Любен Любенов Старши инспектор 17.3.2014 Изтегли
643 Стойчо Ангелов Старши експерт 25.3.2014 Изтегли
644 Марияна Димитрова Старши експерт 31.3.2014 Изтегли
645 Асен Динчев Старши специалист 4.4.2014 Изтегли
646 Силвия Манолева Младши експерт 7.4.2014 Изтегли
647 Иво Атанасов Главен специалист 9.4.2014 Изтегли
648 Иво Владов Главен специалист 9.4.2014 Изтегли
649 Силвия Пецева Старши експерт 14.4.2014 Изтегли
650 Кирил Нушев изпълнител, шофьор 28.4.2014 Изтегли
651 Елена Хаджиева Главен специалист 7.5.2014 Изтегли
652 Данко Арсов Главен специалист 15.5.2014 Изтегли
653 Нели Карипова Инспектор 9.6.2014 Изтегли
654 Венцислав Маринов Младши експерт 9.6.2014 Изтегли
655 Тенко Марков Инспектор 18.6.2014 Изтегли
656 Йорданка Стойчева Младши експерт 19.6.2014 Изтегли
657 Динко Мандов Началник на отдел 1.7.2014 Изтегли
658 Милан Богдански Инспектор 1.7.2014 Изтегли
659 Йордан Цаков Младши експерт 1.7.2014 Изтегли
660 Юлиана Цветанова Главен инспектор 1.7.2014 Изтегли
661 Марин Георгиев Инспектор 3.7.2014 Изтегли
662 Милчо Демиревски Специалист 4.7.2014 Изтегли
663 Мартин Цоков Старши инспектор 7.7.2014 Изтегли
664 Янко Славов Старши инспектор 8.7.2014 Изтегли
665 Иво Атанасов Главен инспектор 8.7.2014 Изтегли
666 Крум Таушански Главен инспектор 14.7.2014 Изтегли
667 Наргис Шукриева началник на сектор 21.7.2014 Изтегли
668 Ангел Даскалов Инспектор 21.7.2014 Изтегли
669 Величка Ирикова Инспектор 23.7.2014 Изтегли
670 Валентин Чиликов Главен секретар 7.8.2014 Изтегли
671 Силвия Пецева Финансов контрольор 12.8.2014 Изтегли
672 Борис Калчев Старши инспектор 12.8.2014 Изтегли
673 Мая Петрова Младши експерт 12.8.2014 Изтегли
674 Кирил Трайков Държавен експерт 14.8.2014 Изтегли
675 Величка Ирикова Инспектор 19.8.2014 Изтегли
676 Сава Петров старши специалист 21.8.2014 Изтегли
677 Тодор Кесяков началник на отдел 27.8.2014 Изтегли
678 Ана Бояджиева Специалист 1.9.2014
679 Димитър Гюров началник на отдел 1.9.2014
680 Димитър Михайлов началник на отдел 1.9.2014
681 Николай Баджаков Инспектор 4.9.2014
682 Цено Илиев Инспектор 5.9.2014
683 Елена Хаджиева Младши експерт 8.9.2014
684 Кристина Борисова Инспектор 12.9.2014
685 София Велина Инспектор 15.9.2014
686 Иван Иванов Младши експерт 16.9.2014
687 Ана Гуджерова Младши експерт 16.9.2014
688 Милена Асенова Главен специалист 24.9.2014
689 Методи Пецанов Специалист 24.9.2014
690 Хрисимир Христов Инспектор 25.9.2014
691 Огнян Райкулев Инспектор 6.10.2014
692 Стоилка Чочева Инспектор 7.10.2014
693 Тони Станишев Изпълнител 13.10.2014
694 Георги Георгиев Главен специалист 14.10.2014
695 Зарян Бараков Главен специалист 16.10.2014
696 Нели Карипова Старши инспектор 17.10.2014
697 Елена Вардарова Държавен експерт 17.10.2014
698 Венцислав Маринов Инспектор 21.10.2014
699 Сава Петров Младши експерт 3.11.2014
700 Васил Ненчев Главен директор 3.11.2014
701 Анастасия Арасланова Главен специалист 7.11.2014
702 Валентин Чиликов Главен секретар 20.11.2014 Изтегли
703 Димитър Цанов Главен инспектор 15.12.2014
704 Петя Николова Инспектор 15.12.2014
705 Павел Бакалски Инспектор 15.12.2014
706 Красимир Белянски Младши експерт 17.12.2014
707 Тодор Арабаджиев Инспектор 17.12.2014
708 София Велина Младши експерт 18.12.2014
709 Иво Атанасов Началник на отдел 19.12.2014