Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ – 2015 г.

Име Длъжност Дата на подаване Декларация
710 Илиян Найденов Старши специалист 7.1.2015 Изтегли
711 Виктория Николова Младши инспектор 12.1.2015 Изтегли
712 Зорница Митева Младши инспектор 12.1.2015 Изтегли
713 Соня Петрова Младши експерт 12.1.2015 Изтегли
714 Марияна Николова Държавен експерт 12.1.2015 Изтегли
715 Милан Богдански Старши инспектор 19.1.2015 Изтегли
716 Цветанка Кръстева Главен експерт 19.1.2015 Изтегли
717 Нели Карипова Началник сектор 22.01.2015 Изтегли
718 Станислав Романов Специалист 27.1.2015 Изтегли
719 Анастасия Арасланова Инспектор 27.1.2015 Изтегли
720 Георги Георгиев Началник на отдел 02.2.2105 Изтегли
721 Кирил  Пасков Инспектор 04.2.2015 Изтегли
722 Ивайло Петков Младши експерт 04.2.2015 Изтегли
723 Даниела Майсторска Инспектор 04.2.2015 Изтегли
724 Тодор Николов Старши инспектор 04.2.2015 Изтегли
725 Богомил Янев Държавен експерт 04.2.2015 Изтегли
726 Светослав  Кръстев Специалист 05.2.2015 Изтегли
727 Силвия Манолева Счетоводител 10.2.2015 Изтегли
728 Анета Николова Главен специалист 17.2.2015 Изтегли
729 Асен Динчев Главен инспектор 18.2.2015 Изтегли
730 Методи  Пецанов Инспектор 19.2.2015 Изтегли
731 Здравко Стойков Старши специалист 19.2.2015 Изтегли
732 Биляна Жежева Инспектор 20.2.2015 Изтегли
733 Лиляна Гогова Инспектор 20.2.2015 Изтегли
734 Владимир Трендафилов Старши специалист 23.2.2015 Изтегли
735 Ангелина Димитрова Главен специалист 24.2.2015 Изтегли
736 Мариана Атанасова Инспектор 25.2.2015 Изтегли
737 Станислав Радев Старши инспектор 25.2.2015 Изтегли
738 Марияна Вълчева Инспектор 09.3.2015 Изтегли
739 Иван Соколов Главен специалист 11.3.2015 Изтегли
740 Иван Каравелов Главен инспектор 17.3.2015 Изтегли
741 Борислав Попов Инспектор 17.3.2015 Изтегли
742 Георги Ценев Главен специалист 02.4.2015 Изтегли
743 Владимир Андреев Инспектор 06.4.2015 Изтегли
744 Светослав  Гочев Главен инспектор 09.4.2015 Изтегли
745 Димитър  Димитров Главен експерт 14.4.2015 Изтегли
746 Кирил  Йорданов Старши инспектор 14.4.2015 Изтегли
747 Петър Цветков Главен експерт (юрист) 27.4.2015 Изтегли
748 Атанас Шивиков Инспектор 27.4.2015 Изтегли
749 Милан Богдански Главен инспектор 04.5.2015 Изтегли
750 Галина Гълъбова Инспектор 20.5.2015 Изтегли
751 Янко Славов Началник на сектор 22.5.2015 Изтегли
752 Юрий Станков Инспектор 25.5.2015 Изтегли
753 Кирил  Пасков Инспектор 25.5.2015 Изтегли
754 Мариана Атанасова Инспектор 25.5.2015 Изтегли
755 Светослав Гочев Главен инспектор 08.6.2015 Изтегли
756 Атанас Шивиков Главен инспектор 09.6.2015 Изтегли
757 Иван Каравелов Главен инспектор 09.6.2015 Изтегли
758 Юлиан Балабанов Главен инспектор 09.6.2015 Изтегли
759 Кирил  Йорданов Старши инспектор 11.6.2015 Изтегли
760 Цено Илиев Инспектор 15.6.2015 Изтегли
761 Борислав Попов Инспектор 15.6.2015 Изтегли
762 Юлиана  Цветанова Главен инспектор 15.6.2015 Изтегли
763 Методи Пецанов Инспектор 15.6.2015 Изтегли
764 Владимир Андреев Инспектор 15.6.2015 Изтегли
765 Красимир Белянски Младши експерт 15.6.2015 Изтегли
766 Асен Динчев Главен инспектор 15.6.2015 Изтегли
767 Биляна Жежева Инспектор 15.6.2015 Изтегли
768 Тодор Арабаджиев Инспектор 15.6.2015 Изтегли
769 Петя Николова Инспектор 15.6.2015 Изтегли
770 Анастасия Арасланова Инспектор 15.6.2015 Изтегли
771 Лиляна Гогова Инспектор 16.6.2015 Изтегли
772 Андрей Медаров Старши инспектор 18.6.2015 Изтегли
773 Найден Петков Инспектор 22.6.2015 Изтегли
774 Емилия Гергова Инспектор 24.6.2015 Изтегли
775 Мария Влахова Инспектор 24.6.2015 Изтегли
776 Богомил Борисов Инспектор 24.6.2015 Изтегли
777 Албена Терзиева Главен специалист 13.7.2015 Изтегли
778 Савина Йорданова Старши специалист 13.7.2015 Изтегли
779 Силвия Симова Юрисконсулт 20.7.2015 Изтегли
780 Лора Симова Инспектор 20.7.2015 Изтегли
781 Валери Желев Инспектор 20.7.2015 Изтегли
782 Ясен Такев Младши експерт 23.7.2015 Изтегли
783 Мая Ангелова Старши инспектор 27.7.2015 Изтегли
784 Елика Ананиева Младши експерт 27.7.2015 Изтегли
785 Ясен Такев Младши експерт 31.7.2015 Изтегли
786 Ива Асенова Инспектор 03.8.2015 Изтегли
787 Богомил Янев Държавен експерт 03.8.2015 Изтегли
788 Антонио Кръстев Младши експерт 03.8.2015 Изтегли
789 Андон Симонски Държавен експерт 04.8.2015 Изтегли
790 Виктория Стефанова Главен специалист 04.8.2015 Изтегли
791 Красимир Сираков Главен специалист 05.8.2015 Изтегли
792 Билял Билял Младши експерт 06.8.2015 Изтегли
793 Надежда Кайнакчиева Главен юрисконсулт 10.8.2015 Изтегли
794 Мария Вълкова Инспектор 12.8.2015 Изтегли
795 Красимир Сираков Младши експерт 18.8.2015 Изтегли
796 Христина Шигулова-Василева Началник на отдел 24.8.2015 Изтегли
797 Стефан Землярски Главен инспектор 01.9.2015 Изтегли
798 Валентин Чиликов Главен секретар 01.9.2015 Изтегли
799 Тодор Николов Старши инспектор 08.9.2015 Изтегли
800 Цвета Монова Младши експерт (юрист) 14.9.2015 Изтегли
801 Евтим Кацаров Главен инспектор 01.10.2015 Изтегли
802 Юлиана  Цветанова Началник на сектор 01.10.2015 Изтегли
803 Петър Манов Държавен експерт 05.10.2015 Изтегли
804 Димитър Димитров Старши инспектор 06.10.2015 Изтегли
805 Маргарита Ковачева Главен инспектор 06.10.2015 Изтегли
806 Петър Цветков Финансов контрольор 07.10.2015 Изтегли
807 Валентин Чиликов Главен секретар 12.10.2015 Изтегли
808 Катя Петрова Старши инспектор 12.10.2015 Изтегли
809 Виктория Николова Старши инспектор 12.10.2015 Изтегли
810 Зорница Митева Инспектор 12.10.2015 Изтегли
811 Соня Петрова Старши специалист 12.10.2015 Изтегли
812 Димитър Даскалов Инспектор 14.10.2015 Изтегли
813 Иван Стойнов Инспектор 16.10.2015 Изтегли
814 Димитър Димитров Главен инспектор 19.10.2015 Изтегли
815 Георги Ценев Инспектор 19.10.2015 Изтегли
816 Слави Ганев Главен специалист 19.10.2015 Изтегли
817 Радослав Рашев Младши експерт 02.11.2015 Изтегли
818 Борислав Гетов Младши експерт 03.11.2015 Изтегли
819 Бойка Кръстанова Старши експерт 23.11.2015 Изтегли
820 Валентин Чиликов Главен секретар 23.11.2015 Изтегли
821 Светослав Гочев Главен инспектор 1.12.2015 Изтегли
822 Димитър Даскалов Инспектор 1.12.2015 Изтегли
823 Евтим Кацаров Главен инспектор 1.12.2015 Изтегли
824 Мая Ангелова Старши инспектор 1.12.2015 Изтегли
825 Иван Стойнов Инспектор 1.12.2015 Изтегли
826 Стефан Земярски Главен инспектор 1.12.2015 Изтегли
827 Маргарита Ковачева Главен инспектор 1.12.2015 Изтегли
828 Валери Желев Инспектор 1.12.2015 Изтегли
829 Николай Баджаков Старши инспектор 1.12.2015 Изтегли
830 Станимир Иванов Инспектор 2.12.2015 Изтегли
831 Андрей Раков Инспектор 2.12.2015 Изтегли
832 Мирослав Ваньов Главен инспектор 3.12.2015 Изтегли
833 Герганка Стателова Главен инспектор 7.12.2015 Изтегли
834 Женя Канатова Инспектор 7.12.2015 Изтегли
835 Йордан Кочев Специалист 17.12.2015 Изтегли
836 Татяна Добринова Главен специалист 18.12.2015 Изтегли
837 Иван Иванов Началник на отдел 21.12.2015 Изтегли
838 Желязко Цинов Главен инспектор 29.12.2015 Изтегли