Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ – 2016 г.

Име Длъжност Дата на подаване Декларация
839 Боян Пейчинов Инспектор 4.1.2016 Изтегли
840 Данаила Попова Инспектор 4.1.2016 Изтегли
841 Сия Велинова Главен експерт 5.1.2016 Изтегли
842 Борис Деянов Старши инспектор 6.1.2016 Изтегли
843 Калинка Цоцина Главен специалист 6.1.2016 Изтегли
844 Калин Янков Главен директор 7.1.2016 Изтегли
845 Димитър Серафимов Главен експерт 7.1.2016 Изтегли
846 Костадин Костов Главен експерт 7.1.2016 Изтегли
847 Божидар Илиев Главен експерт 7.1.2016 Изтегли
848 Биляна Жежева Инспектор 8.1.2016 Изтегли
849 Ангелина Димитрова Главен инспектор 12.1.2016 Изтегли
850 Савина Йорданова Инспектор 14.1.2016 Изтегли
851 Соня Петрова Инспектор 14.1.2016 Изтегли
852 Албена Терзиева Инспектор 14.1.2016 Изтегли
853 Николай Ангов Инспектор 20.1.2016 Изтегли
854 София Велина Инспектор 21.1.2016 Изтегли
855 Капка Савова Главен експерт 21.1.2016 Изтегли
856 Даниела Станкулова – Кръстева Главен експерт 21.1.2016 Изтегли
857 Никола Матев Главен инспектор 22.1.2016 Изтегли
858 Любомир Атев Инспектор 22.1.2016 Изтегли
859 Даниела Христова Главен инспектор 22.1.2016 Изтегли
860 София Кирова Инспектор 22.1.2016 Изтегли
861 Владимир Динов Главен инспектор 22.1.2016 Изтегли
862 Живко Мишев Главен инспектор 22.1.2016 Изтегли
863 Милена Орлова Главен инспектор 22.1.2016 Изтегли
864 Людмил Линков Главен инспектор 22.1.2016 Изтегли
865 Милуш Кумчев Главен инспектор 25.1.2016 Изтегли
866 Деница Михайлова Инспектор 25.1.2016 Изтегли
867 Светослав Димитров Инспектор 25.1.2016 Изтегли
868 Силвия Джонгова Главен инспектор 26.1.2016 Изтегли
869 Юрий Благиев Главен инспектор 26.1.2016 Изтегли
870 Костадин Стоянов Инспектор 26.1.2016 Изтегли
871 Красимир Цанев Инспектор 26.1.2016 Изтегли
872 Запрян Панов Главен специалист 26.1.2016 Изтегли
873 Иван Сяров Главен инспектор 27.1.2016 Изтегли
874 Красимир Марков Инспектор 28.1.2016 Изтегли
875 Пенка Цакова Главен инспектор 28.1.2016 Изтегли
876 Елина Младенова Инспектор 29.1.2016 Изтегли
877 Георги Младенов Главен инспектор 29.1.2016 Изтегли
878 Галина Цонева Главен инспектор 1.2.2016 Изтегли
879 Митошка Ишмериева Главен инспектор 1.2.2016 Изтегли
880 Георги Крайчев Инспектор 1.2.2016 Изтегли
881 Иван Бузов Главен инспектор 1.2.2016 Изтегли
882 Димитър Димитров Инспектор 3.2.2016 Изтегли
883 Снежана Сариева – Йорданова Инспектор 3.2.2016 Изтегли
884 Мирослав Минчев Главен инспектор 3.2.2016 Изтегли
885 Нели Попова Старши инспектор 5.2.2016 Изтегли
886 Нина Костова Главен инспектор 5.2.2016 Изтегли
887 Йордан Кюмюрджиев Началник на отдел 5.2.2016 Изтегли
888 Йоана Стефанова Младши експерт 8.2.2016 Изтегли
889 Илия Илиев Специалист 8.2.2016 Изтегли
890 Ирена Гълъбова Главен специалист 8.2.2016 Изтегли
891 Цветанка Димитрова Главен специалист 8.2.2016 Изтегли
892 Магдалина Крънчева Специалист 8.2.2016 Изтегли
893 Ренета Шаламанова Младши експерт 9.2.2016 Изтегли
894 Иван Цацов Главен експерт 9.2.2016 Изтегли
895 Мария Петрова Инспектор 11.2.2016 Изтегли
896 Даниел Янев Инспектор 12.2.2016 Изтегли
897 Оник Гюлян Главен инспектор 15.2.2016 Изтегли
898 Илина Гълъбова Инспектор 15.2.2016 Изтегли
899 Маргарита Караиванова Инспектор 15.2.2016 Изтегли
900 Веселин Атамян Инспектор 16.2.2016 Изтегли
901 Васко Арсенов Инспектор 16.2.2016 Изтегли
902 Венцислав Ценов Главен инспектор 16.2.2016 Изтегли
903 Петър Пъпанов Държавен експерт 17.2.2016 Изтегли
904 Тодор Миленков Специалист 18.2.2016 Изтегли
905 Емил Димитров Главен инспектор 22.2.2016 Изтегли
906 Яна Христова Главен експерт 25.2.2016 Изтегли
907 Силвия Цокева Главен специалист 11.3.2016 Изтегли
908 Андриана Кръстанова Главен специалист 11.3.2016 Изтегли
909 Стефан Патъров Главен експерт 1.4.2016 Изтегли
910 Моника Здравкова Инспектор 8.4.2016 Изтегли
911 Цветелина Катанска Главен експерт 12.4.2016 Изтегли
912 Анна Зарева Главен инспектор 12.4.2016 Изтегли
913 Иван Ганчев Държавен експерт 14.4.2016 Изтегли
914 Иван Попов Главен инспектор 18.4.2016 Изтегли
915 Венцислав Ценов Главен инспектор 18.4.2016 Изтегли
916 Онник Гюлян Главен инспектор 18.4.2016 Изтегли
917 Ангел Стоянов Главен инспектор 25.4.2016 Изтегли
918 Велчо Нетовски Главен инспектор 25.4.2016 Изтегли
919 Явор Димитров Главен инспектор 25.4.2016 Изтегли
920 Весела Василева Главен инспектор 25.4.2016 Изтегли
921 Любомира Попова Младши експерт 25.4.2016 Изтегли
922 Светла Колева Главен инспектор 25.4.2016 Изтегли
923 Ренета Шаламанова Младши експерт 25.4.2016 Изтегли
924 Богомил Борисов Главен експерт 25.4.2016 Изтегли
925 Недка Накова Инспектор 25.4.2016 Изтегли
926 Теодора Цветкова Инспектор 25.4.2016 Изтегли
927 Евгени Минчев Инспектор 25.4.2016 Изтегли
928 Асен Динчев Главен инспектор 25.4.2016 Изтегли
929 Петя Николова Инспектор 25.4.2016 Изтегли
930 Радослав Рашев Младши експерт 25.4.2016 Изтегли
931 Боян Пейчинов Инспектор 25.4.2016 Изтегли
932 Иглика Сълковска Инспектор 25.4.2016 Изтегли
933 Даниела Станкулова-Кръстева Главен експерт 25.4.2016 Изтегли
934 Костадин Костов Главен експерт 25.4.2016 Изтегли
935 Димитър Серафимов Главен експерт 25.4.2016 Изтегли
936 Зорка Георгиева Инспектор 25.4.2016 Изтегли
937 Женя Канатова Инспектор 25.4.2016 Изтегли
938 Андон Симонски Държавен експерт 25.4.2016 Изтегли
939 Борислав Гетов Инспектор 25.4.2016 Изтегли
940 Красимир Белянски Младши експерт 25.4.2016 Изтегли
941 Красимир Сираков Младши експерт 25.4.2016 Изтегли
942 Димитър Чавдарски Инспектор 26.4.2016 Изтегли
943 Галина Тренчева-Николова Младши експерт 28.4.2016 Изтегли
944 Теодора Георгиева Младши експерт 28.4.2016 Изтегли
945 Костадин Козелов Инспектор 28.4.2016 Изтегли
946 Николай Ангов Инспектор 28.4.2016 Изтегли
947 Милчо Върбанов Инспектор 3.5.2016 Изтегли
948 Наско Канавров Инспектор 3.5.2016 Изтегли
949 Валентин Балтаджиев Главен инспектор 3.5.2016 Изтегли
950 Георги Бъчваров Инспектор 10.5.2016 Изтегли
951 Маргарита Ковачева Инспектор 10.5.2016 Изтегли
952 Цветелина Неделчева Инспектор 11.5.2016 Изтегли
953 Павлина Петкова Старши експерт 11.5.2016 Изтегли
954 Калинка Ангелова Старши експерт 11.5.2016 Изтегли
955 Димка Георгиева Старши експерт 11.5.2016 Изтегли
956 Галина Тодорова Старши експерт 11.5.2016 Изтегли
957 Нели Попова Старши експерт 11.5.2016 Изтегли
958 Анастасия Арасланова Инспектор 11.5.2016 Изтегли
959 Станимир Иванов Инспектор 11.5.2016 Изтегли
960 Андрей Раков Инспектор 11.5.2016 Изтегли
961 Ясен Такев Старши експерт 11.5.2016 Изтегли
962 Яна Христова Главен експерт 11.5.2016 Изтегли
963 Богомил Янев Главен експерт 11.5.2016 Изтегли
964 Силвия Симова Младши експерт 14.5.2016 Изтегли
965 Валери Стоянов Старши експерт 16.5.2016 Изтегли
966 Иван Колев Главен експерт 19.5.2016 Изтегли
967 Данаила Попова Младши експерт 19.5.2016 Изтегли
968 Вяра Хранова Главен експерт 19.5.2016 Изтегли
969 Ивелина Иванова-Башлийска Старши експерт 25.5.2016 Изтегли
970 Деян Пенков Главен инспектор 26.5.2016 Изтегли
971 Никола Димовски Главен инспектор 1.6.2016 Изтегли
972 Станислава Димитрова Старши експерт 1.6.2016 Изтегли
973 Мария Бойчева Старши експерт 1.6.2016 Изтегли
974 Елена Златева Младши експерт 1.6.2016 Изтегли
975 Асен Киров Инспектор 1.6.2016 Изтегли
976 Гавриел Апостолов Началник на отдел 1.6.2016 Изтегли
977 Росица Пенкова Младши експерт 1.6.2016 Изтегли
978 Елина Младенова Инспектор 3.6.2016 Изтегли
979 Андрияна Ефтимова Младши експерт 6.6.2016 Изтегли
980 Катя Еремиева-Лозанова Старши експерт 7.6.2016 Изтегли
981 Деян Кавръков Инспектор 17.6.2016 Изтегли
982 Юлиана Цветанова Началник на отдел 17.6.2016 Изтегли
983 Алил Бошнаков Старши специалист 30.6.2016 Изтегли
984 Димитър Енчев Специалист 11.7.2016 Изтегли
985 Валери Желев Инспектор 11.7.2016 Изтегли
986 Капка Савова Началник на отдел 15.7.2016 Изтегли
987 Йордан Кюмюрджиев Началник на отдел 15.7.2016 Изтегли
988 Албена Веселинова Младши експерт 1.8.2016 Изтегли
989 Атина Кацару-Ксантопулу Инспектор 1.8.2016 Изтегли
990 Божидар Илиев Главен експерт 1.8.2016 Изтегли
991 Даринка Желева Инспектор 10.8.2016 Изтегли
992 Иван Благоев Специалист 10.8.2016 Изтегли
993 Петър Пъпанов Държавен експерт 17.8.2016 Изтегли
994 Иванка Стоянова Специалист 19.8.2016 Изтегли
995 Евелина Досева Държавен експерт 22.8.2016 Изтегли
996 Цвета Никифорова Старши експерт 29.8.2016 Изтегли
997 Петър Пъпанов Държавен експерт 1.9.2016 Изтегли
998 Албена Веселинова Младши експерт 1.9.2016 Изтегли
999 Атина Кацару-Ксантопулу Инспектор 1.9.2016 Изтегли
1000 Даринка Желева Инспектор 1.9.2016 Изтегли
1001 Герганка Стателова Главен инспектор 1.9.2016 Изтегли
1002 Румен Стоянчев Главен инспектор 1.9.2016 Изтегли
1003 Йордан Парушев Инспектор 1.9.2016 Изтегли
1004 Димитър Даскалов Инспектор 1.9.2016 Изтегли
1005 Веселин Атамян Инспектор 1.9.2016 Изтегли
1006 Евтим Кацаров Главен инспектор 1.9.2016 Изтегли
1007 Валери Желев Инспектор 1.9.2016 Изтегли
1008 Стефан Земярски Главен инспектор 1.9.2016 Изтегли
1009 Кирил Войнов Главен директор 14.9.2016 Изтегли
1010 Ина Костадинова Младши експерт 19.9.2016 Изтегли
1011 Петър Манов Държавен експерт 05.10.2016 Изтегли
1012 Виолина Панайотова Младши експерт 05.10.2016 Изтегли
1013 Антонио Кръстев Старши експерт 06.10.2016 Изтегли
1014 Владимир Димитров Главен инспектор 10.10.2016 Изтегли
1015 Катя Петрова Главен инспектор 26.10.2016 Изтегли
1016 Владимир Раднев Главен инспектор 07.11.2016 Изтегли
1017 Валентин Чиликов Главен секретар 16.11.2016 Изтегли
1018 Златка Маджарова Инспектор 16.11.2016 Изтегли
1019 Радко Джонджоров Главен инспектор 26.11.2016 Изтегли
1020 Йоана Атанасова Инспектор 01.12.2016 Изтегли
1021 Мария Динчева Инспектор 01.12.2016 Изтегли
1022 Владимир Иванов Главен инспектор 01.12.2016 Изтегли
1023 Даринка Желева Инспектор 01.12.2016 Изтегли
1024 Катя Петрова Инспектор 01.12.2016 Изтегли
1025 Ивелина Кулова Старши инспектор 02.12.2016 Изтегли
1026 Николай Николов Инспектор 05.12.2016 Изтегли
1027 Виктория Велева Инспектор 05.12.2016 Изтегли
1028 Васил Аврамов Инспектор 06.12.2016 Изтегли
1029 Моника Здравкова Инспектор 06.12.2016 Изтегли
1030 Димитър Даскалов Инспектор 06.12.2016 Изтегли
1031 Костадин Пранжев Старши специалист 14.12.2016 Изтегли