Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ – 2018 г.

Име Длъжност Дата на подаване Декларация
1122 Албена Веселинова Главен експерт 2.1.2018 Изтегли
1123 Мима Чалева Главен експерт 2.1.2018 Изтегли
1124 Анна Стоянова Инспектор 3.1.2018 Изтегли
1125 Снежинка Тодорова Инспектор 3.1.2018 Изтегли
1126 Светлозар Иванов Инспектор 3.1.2018 Изтегли
1127 Владимир Димитров Инспектор 3.1.2018 Изтегли
1128 Мария Динчева Инспектор 3.1.2018 Изтегли
1129 Филип Кънчев Инспектор 3.1.2018 Изтегли
1130 Милчо Върбанов Старши експерт 3.1.2018 Изтегли
1131 Мария Велева Инспектор 4.1.2018 Изтегли
1132 Ростислав Раденков Инспектор 4.1.2018 Изтегли
1133 Живко Мишев Инспектор 4.1.2018 Изтегли
1134 Диян Илиев Инспектор 4.1.2018 Изтегли
1135 Иванка Иванова Инспектор 4.1.2018 Изтегли
1136 Тихомир Тончев Инспектор 5.1.2018 Изтегли
1137 Георги Бахчеванов Инспектор 5.1.2018 Изтегли
1138 Атина Кацару-Ксантопулу Инспектор 5.1.2018 Изтегли
1139 Асен Киров Главен експерт 8.1.2018 Изтегли
1140 Силвия Симеонова Старши експерт 8.1.2018 Изтегли
1141 Светла Иванова Главен експерт 8.1.2018 Изтегли
1142 Емил Донев Инспектор 9.1.2018 Изтегли
1143 Димитър Керушев Главен специалист 10.1.2018 Изтегли
1144 Иван Донев Инспектор 10.1.2018 Изтегли
1145 Момчил Фердинандов Инспектор 11.1.2018 Изтегли
1146 Анна Анастасова Инспектор 15.1.2018 Изтегли
1147 Димитър Серафимов Старши експерт 18.1.2018 Изтегли