Декларации за имущество и интереси – 2020 г.

Име и фамилия Длъжност Дата на подаване  Декларация
1 Галина Чумаченкова Финансов контрольор 12.06.2020 преглед
2 Петър Пенев Финансов контрольор 15.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
3 Петя Маринова Директор 15.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
4                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
5                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
6 Силвия Ангелова Старши юрисконсулт 18.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
7                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
8                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
9 Александра Енчева Началник на отдел 14.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
10 Нели Добринова Системен администратор, I степен 13.05.2020 преглед
11                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
12                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
13 Даниела Масларска – Данева Главен експерт 11.06.2020 преглед
14 Дилян Атанасов Старши експерт 20.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
15 Илиана Илиева Главен специалист 14.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
16 Весела Димова Главен специалист 14.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
17 Радка Богоева Началник на отдел 15.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
18 Аблена Карапенчева Главен експерт 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
19 Десислава Стоянова Главен експерт 08.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
20                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
21 Йоана Стефанова Старши експерт 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
22 Елика Ананиева Младши експерт 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
23                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
24 Димитър Петков Директор 19.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
25 Александър Николов Началник на отдел 04.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
26 Наталия Стоянова Главен експерт 15.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
27 Здравка Пединска Главен експерт 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
28 Антоанета Вълчинова Главен експерт 10.06.2020 преглед
29 Анета Александрова Старши счетоводител 10.06.2020 преглед
30 Марияна Димитрова Старши счетоводител 15.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
31 Калинка Ангелова Старши счетоводител 01.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
32 Галина Тодорова Старши счетоводител 02.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
33 Димка Георгиева Старши счетоводител 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
34 Ана Бояджиева Старши специалист 12.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
35 Стефан Патъров Началник на отдел 19.05.2020 преглед
36 Андон Симонски Главен експерт 09.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
37 Бисер Йончовски Главен експерт 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
38 Ивайло Петков Старши експерт 12.06.2020 преглед
39 Искрен Иванов Младши експерт 02.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
40 Тома Томов Главен специалист 05.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
41 Кристина Петкова Началник на отдел 26.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
42 Елена Димитрова Главен експерт 04.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
43 Цветана Пенчева Главен експерт 26.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
44 Ангелина Димитрова Главен експерт 09.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
45 Цветанка Иванова Главен експерт 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
46 Димитър Павлов Специалист 14.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
47                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
48 Костадин Диклиев Заместник гл. директор 26.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
49 Людмила Петкова Началник на отдел 08.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
50 Пепа Найденова Държавен експерт 04.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
51 Велина Цековска Държавен експерт 09.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
52 Рената Димитрова Главен експерт 15.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
53 Ана Богоева Главен експерт 15.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
54 Калинка Цоцина Главен специалист 08.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
55 Георги Десев Началник на отдел 11.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
56 Ирина Стоева Главен инспектор 08.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
57 Иванка Кичова Главен инспектор 26.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
58                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
59 Николай Дуков Главен инспектор 26.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
60 Ани Петкова Главен инспектор 15.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
61 Димитър Даракчиев Главен инспектор 08.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
62 Зорница Николова Главен инспектор 03.06.2020 преглед
63 Иван Георгиев Инспектор 15.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
64 Диляна Георгиева Инспектор 08.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
65 Данаила Попова Инспектор 08.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
66 Юлиана Цветанова Началник на отдел 15.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
67 Анатолия Петрова Главен инспектор 28.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
68 Маргарита Ковачева Инспектор 28.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
69 Момчил Фердинандов Инспектор 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
70 Йорданка Георгиева Главен инспектор 19.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
71 Тодор Тодоров Главен инспектор 19.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
72 Лидия Христова Главен инспектор 29.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
73                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
74 Цветелина Неделчева Инспектор 01.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
75 Огнян Раев Началник на отдел 22.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
76 Ивайло Георгиев Главен инспектор 22.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
77 Светослава Кръстева Главен инспектор 22.05.2020 преглед
78 Мая Михайлова-Давидова Главен инспектор 22.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
79 Наталия Георгиева Главен инспектор 22.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
80 Катя Петрова Инспектор 22.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
81 Людмил Кулов Главен инспектор 04.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
82 Стефка Иванова Инспектор 04.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
83 Петя Танчева Началник на отдел 26.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
84 Василка Милева Главен инспектор 05.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
85 Николай Димитров Главен инспектор 01.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
86 Савина Добрева Главен инспектор 01.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
87 Илия Георгиев Главен инспектор 29.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
88 Виктор Златанов Главен инспектор 29.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
89 Ивелина Иванова-Башлийска Старши експерт 29.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
90 Даринка Желева Инспектор 29.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
91 Стоян Стоянов Главен инспектор 09.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
92 Емил Димитров Главен инспектор 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
93 Екатерина Павлова Началник на отдел 05.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
94 Боян Йочков Главен инспектор 05.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
95 Жанин Карамфилова Главен инспектор 05.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
96 Емил Димов Главен инспектор 05.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
97 Юлия Кокарова Главен инспектор 05.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
98 Величка Ирикова Главен инспектор 11.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
99 Женя Канатова Старши инспектор 09.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
100                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
101 Стилиян Тенев Инспектор 05.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
102                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
103 Милена Тенева Главен инспектор 19.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
104 Недялко Велчевски Главен инспектор 08.06.2020 преглед
105 Огнян Райкулев Старши инспектор 08.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
106                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
107 Диана Атанасова – Енчева Началник на отдел 27.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
108 Емил Донев Инспектор 21.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
109 Гергана Сиракова Главен инспектор 27.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
110 Антоанета Костадинова Главен инспектор 29.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
111 Тенко Марков Старши инспектор 29.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
112 Георги Жечев Главен инспектор 26.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
113 Диян Друмев Главен инспектор 15.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
114 Валерия Кишкин Директор 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
115 Божидар Георгиев Eксперт по сиурността на информационни и комуникационни технологии 08.06.2020 преглед
116 Павлина Старчева Държавен експерт 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
117 Даниела Кирчева Държавен експерт 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
118 Светлана Павлова Държавен експерт 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
119 Мария Илиева – Йорданова Държавен експерт 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
120 Божидар Генков Главен експерт 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
121 София Велина Старши експерт 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
122 Жулиета Попова Главен специалист 14.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
123 Мирослав Йотов Главен директор 11.05.2020 преглед
124 Нина Костова Началник на отдел 27.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
125                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
126 Антоанета Киркова-Младжова Държавен експерт 01.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
127 Венеция Градинарова Държавен експерт 26.05.2020 преглед
128 Мариана Минева Държавен експерт 28.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
129                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
130 Петър Манов Главен експерт 20.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
131 Антонио Кръстев Главен експерт 28.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
132 Снежина Съботинова Главен експерт 28.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
133 Антоанета Белчева Главен експерт 03.06.2020 преглед
134 Филип Грънчев Старши експерт (юрист) 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
135 Ангел Велков Главен експерт 04.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
136 Соня Петрова Младши експерт 13.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
137 Цветанка Кръстева Младши експерт 20.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
138 Петя Стоичкова Главен специалист 29.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
139 Галя Бояджиева Началник на отдел 02.06.2020 преглед
140 Надежда Костадинова Главен инспектор 08.06.2020 преглед
141 Йоанна Григорова- Атанасова Главен инспектор 08.06.2020 преглед
142 Ненка Христова Главен инспектор 15.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
143 Елена Иванова Старши инспектор 09.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
144 Калоян Петков Старши инспектор 15.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
145                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
146 Боян Пейчинов Старши инспектор 11.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
147 Кирил Трайков Главен инспектор 08.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
148 Асен Динчев Главен инспектор 08.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
149 Десислава Иванова Старши инспектор 08.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
150 Биляна Жежева Инспектор 08.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
151                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
152 Веселинка Бешева Началник на отдел 21.05.2020 преглед
153 Гергана Василева- Вълова Главен инспектор 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
154 Илина Пенева Главен инспектор 21.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
155 Милка Шопова Главен инспектор 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
156 Емил Зиновиев Главен инспектор 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
157 Илияна Трифонова Главен инспектор 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
158 Наргис Шукриева Началник на отдел 11.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
159               Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
160 Радосвета Танчева Старши инспектор 26.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
161                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
162 Мариана Бойчева Старши специалист 26.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
163 Евгени Атанасов Началник на отдел 08.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
164 Ивелина Кулова Старши инспектор 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
165 Димитър Велчев Старши инспектор 08.06.2020 преглед
166 Митко Митев Главен инспектор 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
167 Любомира Киволова Инспектор 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
168 Тодор Кесяков Началник на отдел 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
169 Жана Начева Главен инспектор 05.05.2020 преглед
170                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
171                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
172 Марияна Вълчева Старши инспектор 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
173 Юрий Станков Старши инспектор 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
174 Петя Николова Старши инспектор 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
175 Ангел Даскалов Старши инспектор 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
176 Моника Спасова Инспектор 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
177 Анастасия Арасланова Инспектор 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
178 Нина Стоянова Началник на отдел 21.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
179 Желязко Цинов Главен инспектор 02.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
180 Деян Русев Старши инспектор 27.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
181 Петър Петков Старши инспектор 27.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
182 Диана Грозева Старши инспектор 15.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
183 Даниела Петкова Главен инспектор 04.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
184 Галина Тодорова Главен инспектор 04.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
185 Марин Георгиев Старши инспектор 04.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
186 Григор Къшов Главен директор 27.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
187 Николай Пантилеев Зам. гл. директор 15.06.2020 преглед
188 Антоанета Генова Началник на отдел 03.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
189 Атанас Шивиков Главен инспектор 05.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
190 Емилия Гергова Главен инспектор 15.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
191 Виктория Велева Старши инспектор 02.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
192 Цветомир Добрев Инспектор 04.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
193                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
194 Васил Василев Старши експерт 04.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
195 Ася Боянова Младши експерт 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
196 Невена Богданова Главен специалист 02.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
197 Мариана Маринова Старши специалист 15.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
198 Димитър Гюров Началник на отдел 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
199 Радко Джонджоров Главен инспектор 04.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
200 Румен Вълов Главен инспектор 03.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
201 Светослав Тодоров Главен инспектор 09.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
202 Цветелина Радева Главен инспектор 29.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
203 Динко Мандов Главен инспектор 09.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
204 Николай Баджаков Старши инспектор 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
205 Методи Пецанов Старши инспектор 15.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
206                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
207 Албена Терзиева Инспектор 03.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
208 Златка Маджарова Инспектор 15.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
209 Симеон Масларов Инспектор 11.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
210 Мария Динчева Инспектор 15.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
211 Валери Еленков Инспектор 12.06.2020 преглед
212 Петър Джамалов Инспектор 08.06.2020 преглед
213                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
214 Недко Лaчев Инспектор 28.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
215                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
216 Валери Янчев Началник на отдел 08.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
217 Светослав Данчов Главен инспектор 08.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
218 Румен Стоянчев Главен инспектор 09.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
219 Красимир Ключков Инспектор 08.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
220 Зарян Бараков Главен специалист 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
221 Стефан Петков Началник на отдел 02.06.2020 преглед
222 Мирослав Минчев Главен инспектор 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
223 Росица Войнова Главен инспектор 02.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
224                 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
225 Светлозар Иванов Инспектор 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
226 Зорница Бенова Инспектор 04.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
227 Нина Калчевска Инспектор 27.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
228                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
229 Йордан Йорданов Началник на отдел 22.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
230 Николай Ганчев Главен инспектор 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
231 Ивайло Драгнев Старши инспектор 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
232 Борислав Попов Инспектор 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
233 Димитър Великов Инспектор 12.06.2020 преглед
234 Павлина Петкова Старши експерт 22.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
235 Свилен Узунов Инспектор 01.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
236 Веселин Борисов Инспектор 04.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
237 Димитрина Юрукова-Кирчева Инспектор 28.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
238 Теменуга Георгиева Главен инспектор 08.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
239 Мария Вълкова Началник на отдел 11.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
240 Стефан Земярски Главен инспектор 11.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
241 Виктория Чингарова Главен инспектор 11.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
242 Райна Дончева Главен инспектор 11.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
243 Тодор Арабаджиев Главен инспектор 11.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
244 Борис Калчев Старши инспектор 11.06.2020 преглед
245 Милен Димитров Старши инспектор 11.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
246 Стоилка Чочева Старши инспектор 11.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
247 Валери Желев Инспектор 11.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
248 Илиян Найденов Инспектор 11.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
249 Петя Георгиева Главен инспектор 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
250 Румен Киров Инспектор 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
251 Стефан Тенев Главен инспектор 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
252 Иван Иванов Главен инспектор 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
253 Динко Георгиев Главен инспектор 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
254 Иван Янчев Главен инспектор 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
255 Пламен Борисов Инспектор 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
256 Тодор Николов Началник на отдел 01.06.2020 преглед
257 Румен Атанасов Главен инспектор 01.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
258 Мартин Калудов Главен инспектор 01.06.2020 преглед
259 Богомил Манолов Старши инспектор 01.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
260 Веселин Атамян Старши инспектор 01.06.2020 преглед
261 Анна Стоянова Инспектор 01.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
262 Александра Тренчева Инспектор 01.06.2020  преглед
263 Диана Георгиева Инспектор 01.06.2020 преглед
264                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
265 Димка Иванова Главен директор 08.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
266                 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
267 Анета Патева Началник на отдел 10.06.2020 преглед
268 Нина Ганецовска Държавен експерт 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
269 Цвета Никифорова Главен експерт 10.06.2020 преглед
270 Наделина Джупанова Старши експерт 10.06.2020 преглед
271                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
272 Христина Шигулова-Василева Началник на отдел 15.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
273 Татяна Шопова – Ганева Началник на сектор 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
274 Мирослав Миронов Държавен експерт 12.06.2020 преглед
275 Моника Кръстева Главен експерт 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
276 Диана Видулова Старши експерт 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
277 Кристина Генова Старши експерт 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
278 Мариела Куздова Старши експерт 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
279 Коста Георгиев младши експерт 12.06.2020 преглед
280 Илияна Тошева Главен специалист 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
281                 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
282 Пенчо Пенчев Главен експерт 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
283 Георги Панчев Началник на сектор 01.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
284 Надя Маркова Главен специалист 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
285 Сергей Тодоров Началник на отдел 18.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
286 Георги Бъчваров Главен инспектор 29.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
287 Гроздан Димитров Главен инспектор 12.06.2020 преглед
288 Николай Николов Главен инспектор 04.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
289 Галина Гълъбова Главен инспектор 09.06.2020 преглед
290                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
291 Анета Методиева Инспектор 09.06.2020 преглед
292 Мария Иванова Главен специалист 15.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
293 Галина Чобанова Старши инспектор 11.06.2020 преглед
294 Павлин Вълков Старши инспектор 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
295 Надя Митовска Главен инспектор 09.06.2020 преглед
296                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
297 Евгения Димитрова Главен инспектор 18.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
298 Даниела Иванова Главен инспектор 02.06.2020 преглед
299 Демир Шафранов Началник на отдел 09.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
300 Ангелина Мангозова Главен инспектор 09.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
301 Галя Петкова Главен инспектор 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
302 Жени Петрова Инспектор 10.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
303                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
304 Георги Цанов Старши инспектор 15.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
305 Мария Пирянкова Главен директор 10.06.2020 преглед
306                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
307 Богомил Борисов Началник на отдел 15.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
308 Анна Гърдева Държавен експерт 05.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
309 Мануела Кожухарова Главен инспектор 01.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
310 Теодора Цветкова Главен инспектор 14.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
311 Иван Попов Главен инспектор 03.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
312                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
313 Румяна Ризова Главен инспектор 15.05.2020 преглед
314                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
315 Марияна Андонова Старши счетоводител 09.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
316 Светла Иванова Началник на отдел 01.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
317                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
318 Асен Киров Държавен експерт 11.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
319 Албена Веселинова Главен експерт 22.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
320 Веселин Георгиев Главен експерт 14.05.2020 преглед
321 Ренета Шаламанова Старши експерт 01.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
322                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
323 Евелина Герасимова Старши експерт 15.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
324 Елена Златева Младши експерт 11.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
325 Тодор Миленков Главен специалист 11.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
326                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
327 Александър Иванов Началник на отдел 08.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
328 Любен Терзийски Главен инспектор 06.06.2020
09.10.2020
преглед
преглед
329 Иван Маринков Старши инспектор 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
330 Зорка Георгиева Старши инспектор 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
331 Иван Сяров Началник на отдел 08.06.2020 преглед
332 Васил Аврамов Главен инспектор 18.05.2020 преглед
333 Катя Еремиева-Лозанова Старши експерт 01.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
334                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
335 Айхан Шаиб Инспектор 09.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
336 Емил Димитров Началник на отдел 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
337 Велчо Нетовски Главен инспектор 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
338 Иглика Сълковска Главен инспектор 28.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
339 Иванка Иванова Инспектор 01.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
340 Светослав Димитров Старши инспектор 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
341 Веселин Чанев Главен инспектор 11.05.2020 преглед
342 Анна Анастасова Инспектор 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
343                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
344 Георги Георгиев Бахчеванов Инспектор 04.06.2020 преглед
345 Валентин Балтаджиев Главен инспектор 26.05.2020 преглед
346 Иван Иванов Инспектор 02.06.2020 преглед
347                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
348                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
349 Ростислав Раденков Инспектор 04.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
350                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
351 Деница Михайлова Главен инспектор 11.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
352 Ивайло Тенев Главен инспектор 22.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
353 Димитър Димитров Главен инспектор 19.05.2020 преглед
354 Елина Младенова Инспектор 19.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
355 Пенка Цакова Началник на отдел 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
356 Мария Бойчева Старши експерт 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
357 Костадин Стоянов Инспектор 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
358 Георги Крайчев Инспектор 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
359 София Кирова Главен инспектор 02.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
360                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
361 Атина Кацару-Ксантопулу Инспектор 12.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
362 Маргарита Караиванова Началник на отдел 05.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
363 Цветелина Иванова Инспектор 05.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
364 Димитър Керушев Главен специалист 05.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
365                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
366 Ивайло Йорданов Главен директор 15.06.2020 преглед
367                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
368 Ива Данаилова Главен експерт 15.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
369 Силвия Симеонова Старши експерт 15.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
370 Васил Ненчев Началник на отдел 15.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
371                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
372                 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
373 Дияна Борисова Инспектор 08.05.2020 преглед
374                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
375 Здравко Димитров Инспектор 19.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
376                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
377 Красимир Пантелеев Началник на отдел 04.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
378 Десислава Петрова Инспектор 22.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
379 Тодор Тодоров Началник на отдел 18.05.2020 преглед
380 Петя Савова Инспектор 18.05.2020 чл.35, ал.1, т. 2
381 Недялко Рашков Началник на отдел 15.06.2020 преглед
382 Иван Калоферов Инспектор 02.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
383 Силвана Делчева Инспектор 08.06.2020 чл.35, ал.1, т. 2
384 Галина Александрова Инспектор 06.07.2020 преглед
385                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
386 Николай Начев Инспектор 08.07.2020 преглед
387 Стела Петкова Главен специалист 07.07.2020 преглед
388 Кристина Сарова Инспектор 17.07.2020 преглед
389 Мариета Хаджийска Инспектор 17.07.2020 преглед
390 Николай Попов Инспектор 17.07.2020 преглед
391              Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
392                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
393 Ценка Цветанова Инспектор 03.08.2020 преглед
394 Петър Цветанов Инспектор 10.08.2020 преглед
395 Софрони Михайлов Старши инспектор 18.08.2020 преглед
396 Светла Христова Младши експерт 24.08.2020 преглед
397 Димитринка Димитрова Главен инспектор 28.08.2020 преглед
398 Ивелин Савов Инспектор 27.08.2020 преглед
399 Румен Зарев Главен инспектор 25.08.2020 преглед
400 Грета Ненкова Главен инспектор 26.08.2020 преглед
401                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
402 Стефан Шуманов Инспектор 14.09.2020 преглед
403 Даниела Янкова-Костова Главен инспектор 10.09.2020 преглед
404 Васко Арсенов Главен инспектор 27.08.2020 преглед
405 Димитър Павлов Инспектор 14.09.2020 преглед
406 Коста Найденов Главен инспектор 21.09.2020 преглед
407 Божидар Георгиев Системен администратор I степен 29.09.2020 преглед
408 Марина Дикова Старши експерт 01.10.2020 преглед
409                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
410 Иванка Петрова Инспектор 24.09.2020 преглед
411                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
412                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
413 Мила Илиева Старши инспектор 24.09.2020 преглед
414 Антоанета Стаматова Инспектор 30.09.2020 преглед
415 Иван Лазаров Инспектор 18.12.2020 преглед
416 Люцкан Димитров Инспектор 15.12.2020 преглед
417                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
418                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
419                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
420 Радостина Стоева Главен експерт, юрист 27.11.2020 преглед
421 Димитър Стоенчев Главен инспектор 09.10.2020 преглед