Декларации за имущество и интереси – 2021 г.

Име и фамилия Длъжност Дата на подаване  Декларация
1 Галина Чумаченкова Финансов контрольор 11.05.2021 преглед
2 Петър Пенев Финансов контрольор 17.05.2021 преглед
3 Петя Маринова Директор 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
4                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
5                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
6                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
7 Силвия Ангелова Старши юрисконсулт 07.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
8                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
9                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
10 Нели Добринова Системен администратор, I степен 21.04.2021 преглед
11 Божидар Георгиев Системен администратор, I степен 11.05.2021 преглед
12 Радослав Абрашев Главен експерт 29.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
13                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
14 Даниела Масларска – Данева Главен експерт 12.05.2021 преглед
15 Дилян Атанасов Старши експерт 13.05.2021 преглед
16 Илиана Илиева Главен специалист 15.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
17 Весела Димова Главен специалист 15.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
18 Радка Богоева Началник на отдел 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
19 Аблена Карапенчева Главен експерт 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
20 Десислава Стоянова Главен експерт 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
21                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
22 Йоана Стефанова Старши експерт 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
23 Елика Ананиева Младши експерт 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
24                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
25 Димитър Петков Директор 11.05.2021 преглед
26 Александър Николов Началник на отдел 12.05.2021 преглед
27 Наталия Стоянова Главен експерт 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
28 Здравка Пединска Главен експерт 10.05.2021 преглед
29 Антоанета Вълчинова Главен експерт 11.05.2021 преглед
30 Марияна Андонова Главен експерт 07.05.2021 преглед
31                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
32 Анета Александрова Старши счетоводител 11.05.2021 преглед
33 Марияна Димитрова Старши счетоводител 13.05.2021 преглед
34 Калинка Ангелова Старши счетоводител 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
35 Галина Тодорова Старши счетоводител 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
36 Димка Георгиева Старши счетоводител 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
37 Стефан Патъров Началник на отдел 15.04.2021 преглед
38 Андон Симонски Главен експерт 20.04.2021 преглед
39 Бисер Йончовски Главен експерт 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
40 Ивайло Петков Старши експерт 29.04.2021 преглед
41 Искрен Иванов Старши експерт 20.04.2021 преглед
42 Тома Томов Главен специалист 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
43 Кристина Петкова Началник на отдел 29.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
44 Елена Димитрова Главен експерт 23.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
45 Цветана Пенчева Главен експерт 29.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
46 Ангелина Димитрова Главен експерт 26.04.2021 преглед
47 Цветанка Иванова Главен експерт 28.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
48 Тодор Ненков Специалист 10.02.2021 преглед
49 Павлина Данаилова Главен директор 07.05.2021 преглед
50 Костадин Диклиев Заместник-главен директор 15.03.2021 чл.35, ал.1, т. 2
51                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
52 Пепа Найденова Държавен експерт 07.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
53 Велина Цековска Държавен експерт 07.05.2021 преглед
54 Людмила Петкова Държавен експерт 07.05.2021 преглед
55 Рената Димитрова Главен експерт 10.05.2021 преглед
56 Ана Богоева Главен експерт 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
57 Радостина Стоева Главен експерт 17.05.2021 преглед
58 Светла Христова Младши експерт 10.05.2021 преглед
59 Калинка Цоцина Главен специалист 07.05.2021 преглед
60 Георги Десев Началник на отдел 05.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
61 Ирина Стоева Главен инспектор 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
62 Иванка Кичова Главен инспектор 28.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
63                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
64 Николай Дуков Главен инспектор 05.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
65 Ани Петкова Главен инспектор 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
66 Зорница Николова Главен инспектор 27.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
67 Иван Георгиев Старши инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
68                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
69 Петър Цветанов Инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
70 Стефан Шуманов Инспектор 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
71 Димитър Даракчиев Главен инспектор 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
72 Диляна Вагалинска Инспектор 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
73                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
74 Данаила Попова Инспектор 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
75 Юлиана Цветанова Началник на отдел 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
76 Анатолия Петрова Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
77 Маргарита Ковачева Старши инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
78 Момчил Фердинандов Инспектор 14.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
79 Йорданка Георгиева Главен инспектор 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
80 Тодор Тодоров Главен инспектор 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
81 Лидия Христова Главен инспектор 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
82                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
83 Цветелина Неделчева Старши инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
84 Огнян Раев Началник на отдел 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
85 Ивайло Георгиев Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
86 Светослава Кръстева Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
87 Мая Михайлова-Давидова Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
88 Наталия Георгиева Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
89 Катя Петрова Старши инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
90 Людмил Кулов Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
91 Стефка Иванова Инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
92 Петя Танчева Началник на отдел 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
93 Василка Милева Главен инспектор 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
94 Николай Димитров Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
95 Савина Добрева Главен инспектор 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
96 Илия Георгиев Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
97 Виктор Златанов Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
98 Ивелина Иванова-Башлийска Старши експерт 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
99 Стоян Стоянов Главен инспектор 28.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
100 Емил Димитров Главен инспектор 17.05.2021 преглед
101 Екатерина Павлова Началник на отдел 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
102 Боян Йочков Главен инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
103 Жанин Карамфилова Главен инспектор 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
104 Емил Димов Главен инспектор 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
105 Юлия Кокарова Главен инспектор 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
106 Величка Кръстева Главен инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
107 Женя Канатова Старши инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
108                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
109 Стилиян Тенев Инспектор 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
110                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
111 Милена Тенева Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
112 Недялко Велчевски Главен инспектор 13.05.2021 преглед
113 Огнян Райкулев Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
114 Александър Драгиев Инспектор 25.02.2021 преглед
115 Диана Атанасова – Енчева Началник на отдел 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
116 Гергана Сиракова Главен инспектор 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
117 Антоанета Костадинова Главен инспектор 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
118 Тенко Марков Главен инспектор 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
119 Емил Донев Старши инспектор 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
120 Георги Жечев Главен инспектор 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
121 Диян Друмев Главен инспектор 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
122 Валерия Кишкин Директор 17.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
123 Александра Енчева Държавен експерт 12.05.2021 преглед
124 Павлина Старчева Държавен експерт 17.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
125 Даниела Кирчева Държавен експерт 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
126 Светлана Павлова Държавен експерт 14.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
127 Мария Илиева – Йорданова Държавен експерт 14.05.2021 преглед
128 Божидар Генков Държавен експерт 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
129 Надежда Кокалова Държавен експерт 12.03.2021

14.05.2021

преглед

преглед

130 София Велина Главен експерт 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
131 Жулиета Попова Главен специалист 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
132 Мирослав Йотов Главен директор 23.04.2021 преглед
133 Нина Костова Началник на отдел 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
134                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
135 Антоанета Киркова-Младжова Държавен експерт 13.05.2021 преглед
136 Венеция Градинарова Държавен експерт 22.04.2021 преглед
137 Мариана Минева Държавен експерт 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
138                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
139 Петър Манов Държавен експерт 07.05.2021 преглед
140 Антонио Кръстев Главен експерт 11.05.2021 преглед
141 Снежина Съботинова Главен експерт 07.05.2021 преглед
142 Антоанета Белчева Главен експерт 11.05.2021 преглед
143 Петя Николова Главен експерт 10.05.2021 преглед
144 Ангел Велков Главен експерт 10.05.2021 преглед
145 Филип Грънчев Старши експерт 14.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
146 Цветанка Кръстева Младши експерт 26.04.2021 преглед
147 Соня Петрова Младши експерт 18.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
148 Петя Стоичкова Главен специалист 13.05.2021 преглед
149 Галя Бояджиева Началник на отдел 07.05.2021 преглед
150 Надежда Костадинова Главен инспектор 07.05.2021 преглед
151 Йоанна Григорова- Атанасова Главен инспектор 07.05.2021 преглед
152 Ненка Христова Главен инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
5                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
154 Елена Иванова Старши инспектор 07.05.2021 преглед
155 Калоян Петков Старши инспектор 14.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
156 Боян Пейчинов Старши инспектор 14.05.2021 преглед
157 Кирил Трайков Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
158 Асен Динчев Главен инспектор 13.05.2021 преглед
159 Десислава Иванова Старши инспектор 13.05.2021 преглед
160 Биляна Жежева Инспектор 13.05.2021 преглед
161                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
162 Веселинка Бешева Началник на отдел 10.05.2021 преглед
163 Гергана Василева- Вълова Главен инспектор 17.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
164 Илина Пенева Главен инспектор 17.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
165 Милка Шопова Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
166 Емил Зиновиев Главен инспектор 14.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
167 Илияна Трифонова Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
168 Надежда Костадинова Началник на отдел 14.05.2021 преглед
169 Наргис Шукриева Началник на отдел 15.04.2021 преглед
170 Радосвета Танчева Старши инспектор 14.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
171 Мариана Бойчева Главен специалист 14.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
172 Евгени Атанасов Началник на отдел 13.05.2021 преглед
173 Ивелина Кулова Старши инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
174 Димитър Велчев Старши инспектор 11.05.2021 преглед
175 Ценка Цветанова Инспектор 13.05.2021 преглед
176 Митко Митев Главен инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
177 Любомира Киволова Инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
178 Ивелин Савов Инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
179 Тодор Кесяков Началник на отдел 13.05.2021 преглед
180 Жана Начева Главен инспектор 20.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
181                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
182                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
183 Марияна Вълчева Главен инспектор 13.05.2021 преглед
184 Юрий Станков Старши инспектор 13.05.2021 преглед
185 Ангел Даскалов Старши инспектор 13.05.2021 преглед
186 Моника Спасова Инспектор 13.05.2021 преглед
187 Анастасия Арасланова Инспектор 13.05.2021 преглед
188 Димитър Павлов Инспектор 15.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
189 Нина Стоянова Началник на отдел 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
190 Желязко Цинов Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
191 Деян Русев Главен инспектор 13.05.2021 преглед
192 Петър Петков Старши инспектор 13.05.2021 преглед
193 Диана Грозева Старши инспектор 17.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
194 Даниела Петкова Главен инспектор 14.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
195 Галина Тодорова Главен инспектор 14.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
196 Марин Георгиев Старши инспектор 14.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
197 Григор Къшов Главен директор 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
198 Николай Пантилеев Заместник-главен директор 28.04.2021 преглед
199 Антоанета Генова Началник на отдел 21.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
200 Атанас Шивиков Главен инспектор 23.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
201 Емилия Гергова Главен инспектор 14.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
202 Виктория Велева Главен инспектор 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
203 Васил Василев Главен експерт 28.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
204 Цветомир Добрев Инспектор 23.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
205                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
206 Ася Боянова Младши експерт 28.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
207 Невена Богданова Главен специалист 10.05.2021
10.11.2021
чл.35, ал.1, т. 2

преглед

208 Мариана Маринова Старши специалист 28.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
209 Димитър Гюров Началник на отдел 13.05.2021 преглед
210 Радко Джонджоров Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
211 Румен Вълов Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
212 Светослав Тодоров Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
213 Цветелина Радева Главен инспектор 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
214 Динко Мандов Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
215 Николай Баджаков Главен инспектор 14.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
216 Методи Пецанов Главен инспектор 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
217 Златка Маджарова Старши инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
218                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
219 Албена Терзиева Инспектор 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
220 Симеон Масларов Инспектор 14.05.2021 преглед
221 Мария Динчева Инспектор 23.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
222 Валери Еленков Инспектор 26.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
223 Петър Джамалов Инспектор 26.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
224                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
225 Антоанета Стаматова Инспектор 29.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
226 Светла Господинова Началник на отдел 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
227 Иванка Петрова Инспектор 14.05.2021 преглед
228 Недко Лaчев Старши инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
229                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
230 Валери Янчев Началник на отдел 07.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
231 Светослав Данчов Главен инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
232 Румен Стоянчев Главен инспектор 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
233 Красимир Ключков Инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
234 Зарян Бараков Главен специалист 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
235 Стефан Петков Началник на отдел 28.04.2021 преглед
236 Мирослав Минчев Главен инспектор 14.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
237 Росица Войнова Главен инспектор 28.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
238 Светлозар Иванов Инспектор 28.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
239 Зорница Бенова Инспектор 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
240 Нина Калчевска Инспектор 10.05.2021 преглед
241                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
242 Добромир Драгнев Главен инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
243 Мая Йорданова Инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
244 Йордан Йорданов Началник на отдел 23.04.2021 преглед
245 Николай Ганчев Главен инспектор 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
246 Ивайло Драгнев Главен инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
247 Борислав Попов Старши инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
248 Димитър Великов Инспектор 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
249 Павлина Петкова Старши експерт 23.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
250 Свилен Узунов Инспектор 07.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
251 Веселин Борисов Инспектор 07.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
252 Димитрина  Юрукова-Кирчева Инспектор 28.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
253 Теменуга Георгиева Главен инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
254 Мария Вълкова Началник на отдел 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
255 Стефан Земярски Главен инспектор 07.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
256 Виктория Чингарова Главен инспектор 07.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
257 Райна Дончева Главен инспектор 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
258 Тодор Арабаджиев Главен инспектор 07.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
259 Борис Калчев Главен инспектор 07.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
260 Милен Димитров Главен инспектор 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
261 Стоилка Чочева Главен инспектор 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
262 Валери Желев Инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
263 Илиян Найденов Инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
264 Станислав Романов Старши специалист 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
265 Петя Георгиева Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
266 Румен Киров Инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
267 Стефан Тенев Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
268 Иван Иванов Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
269 Динко Георгиев Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
270 Иван Янчев Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
271 Пламен Борисов Инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
272 Тодор Николов Началник на отдел 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
273 Румен Атанасов Главен инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
274 Мартин Калудов Главен инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
275 Веселин Атамян Главен инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
276 Богомил Манолов Старши инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
277 Анна Стоянова Старши инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
278 Александра Тренчева Инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
279 Диана Георгиева Инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
280                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
281 Красимир Костов Главен специалист 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
282 Димка Иванова Главен директор 20.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
283 Анета Патева Началник на отдел 20.04.2021 преглед
284 Нина Ганецовска Държавен експерт 27.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
285 Цвета Никифорова Главен експерт 13.05.2021 преглед
286 Марина Дикова Старши експерт 13.05.2021 преглед
287 Наделина Джупанова Старши експерт 13.05.2021 преглед
288                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
289 Христина Шигулова-Василева Началник на отдел 28.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
290 Татяна Шопова – Ганева Началник на сектор 27.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
291 Мирослав Миронов Държавен експерт 27.04.2021 преглед
292 Моника Кръстева Държавен експерт 27.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
292 Кристина Генова Главен експерт 27.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
294 Мариела Куздова Главен експерт 27.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
295 Диана Видулова Старши експерт 27.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
296 Коста Георгиев Старши експерт 27.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
297 Илияна Тошева Главен специалист 27.04.2021 преглед
298 Пенчо Пенчев Началник на сектор 29.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
299 Светла Тодорова Главен специалист 29.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
300 Георги Панчев Началник на сектор 07.05.2021 преглед
301 Надя Маркова Главен специалист 07.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
302                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
303 Сергей Тодоров Началник на отдел 27.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
304 Георги Бъчваров Главен инспектор 15.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
305 Гроздан Димитров Главен инспектор 29.04.2021 преглед
306 Николай Николов Главен инспектор 26.04.2021 преглед
307 Галина Гълъбова Главен инспектор 27.04.2021 преглед
308 Иван Лазаров Инспектор 28.04.2021 преглед
309                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
310 Анета Методиева Инспектор 27.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
311 Мария Иванова Главен специалист 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
312 Галина Чобанова Старши инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
313 Павлин Вълков Старши инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
314 Юзлем Мурад Младши експерт 17.02.2021 преглед
315 Надя Митовска Главен инспектор 07.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
316                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
317 Евгения Димитрова Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
318 Даниела Иванова Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
319 Демир Шафранов Началник на отдел 28.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
320 Ангелина Мангозова Главен инспектор 28.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
321 Галя Петкова Главен инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
322 Жени Петрова Инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
323                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
324 Мария Пирянкова Главен директор 13.05.2021 преглед
325                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
326 Анна Гърдева Началник на отдел 14.05.2021 преглед
327 Богомил Борисов Държавен експерт 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
328 Мануела Кожухарова Главен инспектор 28.04.2021 преглед
329 Румяна Ризова Главен инспектор 28.04.2021 преглед
330 Теодора Цветкова Главен инспектор 09.04.2021 преглед
331 Иван Попов Главен инспектор 22.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
332                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
333 Светла Иванова Началник на отдел 27.04.2021 преглед
334                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
335 Асен Киров Държавен експерт 15.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
336 Албена Веселинова Главен експерт 27.04.2021 преглед
337 Веселин Георгиев Главен експерт 13.05.2021 преглед
338 Ренета Шаламанова Старши експерт 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
339                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
340 Евелина Герасимова Старши експерт 14.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
341 Елена Златева Старши експерт 26.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
342 Тодор Миленков Главен специалист 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
343                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
344 Александър Иванов Началник на отдел 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
345 Любен Терзийски Главен инспектор 14.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
346 Иван Маринков Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
347 Зорка Георгиева Главен инспектор 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
348 Мила Илиева Старши инспектор 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
349 Иван Сяров Началник на отдел 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
350 Васил Аврамов Главен инспектор 14.05.2021 преглед
351 Катя Еремиева-Лозанова Старши експерт 13.05.2021 преглед
352                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
353 Софрони Михайлов Старши инспектор 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
354 Емил Димитров Началник на отдел 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
355 Велчо Нетовски Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
356 Иглика Сълковска Главен инспектор 13.05.2021 преглед
357 Грета Ненкова Главен инспектор 11.05.2021 преглед
358 Иванка Иванова Инспектор 13.05.2021 преглед
359 Румен Зарев Главен инспектор 13.05.2021 преглед
360 Светослав Димитров Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
361 Веселин Чанев Главен инспектор 13.05.2021 преглед
362                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
363 Георги Бахчеванов Старши инспектор 13.05.2021 преглед
364                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
365 Анна Анастасова Инспектор 13.05.2021 преглед
366 Валентин Балтаджиев Главен инспектор 17.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
367 Евгени Минчев Инспектор 17.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
368 Иван Иванов Инспектор 17.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
369                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
370 Димитринка Димитрова Главен инспектор 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
371 Даниела Янкова-Костова Главен инспектор 28.04.2021 преглед
372                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
373                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
374 Ростислав Раденков Старши инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
375 Деница Михайлова Главен инспектор 14.05.2021 преглед
376 Васко Арсенов Главен инспектор 14.05.2021 преглед
377 Ивайло Тенев Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
378 Пеньо Кожухаров Главен специалист 13.05.2021 преглед
379 Димитър Димитров Главен инспектор 27.04.2021 преглед
380 Елина Младенова Старши инспектор 27.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
381 Митошка Ишмериева Началник на отдел 07.04.2021

18.08.2021

преглед

преглед

382 Пенка Цакова Началник на отдел 13.05.2021 преглед
383 Димитър Стоенчев Главен инспектор 14.05.2021 преглед
384 Коста Найденов Главен инспектор 13.05.2021 преглед
385 Айхан Шаиб Инспектор 13.05.2021 преглед
386 Мария Бойчева Старши експерт 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
387 Костадин Стоянов Старши инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
388 Георги Крайчев Старши инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
389 Запрян Панов Главен специалист 14.05.2021 преглед
390 София Кирова Главен инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
391                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
392 Стела Петкова Главен специалист 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
393 Тихомир Тончев Главен специалист 13.05.2021 преглед
394 Маргарита Караиванова Началник на отдел 17.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
395 Цветелина Иванова Инспектор 17.05.2021 преглед
396 Димитър Керушев Главен специалист 17.05.2021 преглед
397                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
398 Ивайло Йорданов Главен директор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
399 Васил Ненчев Началник на отдел 23.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
400 Ива Данаилова Главен експерт 22.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
401 Силвия Симеонова Старши експерт 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
402                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
403 Валентин Борисов Инспектор 22.04.2021 преглед
404 Ганчо Райчинов Инспектор 19.01.2021 преглед
405 Дияна Борисова Инспектор 07.04.2021 чл.35, ал.1, т. 2
406                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
407                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
408                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
409 Соня Резекиева Инспектор 19.01.2021 преглед
410 Здравко Димитров Инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
411                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
412 Красимир Пантелеев Началник на отдел 17.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
413 Галина Александрова Инспектор 17.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
414 Николай Начев Инспектор 17.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
415                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
416 Десислава Петрова Инспектор 12.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
417 Тодор Тодоров Началник на отдел 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
418 Петя Савова Инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
419 Люцкан Димитров Инспектор 11.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
420 Недялко Рашков Началник на отдел 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
421 Мариета Хаджийска Инспектор 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
422 Кристина Сарова Инспектор 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
423 Иван Калоферов Инспектор 10.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
424 Силвана Делчева Инспектор 13.05.2021 чл.35, ал.1, т. 2
425                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
426 Гавриел Апостолов Началник на отдел 10.08.2021 преглед
427 Йордан Камбуров Началник на отдел 10.08.2021 преглед
428 Лъчезар Гърнев Инспектор 16.12.2021 преглед
429 Ленко Пенев Инспектор 16.12.2021 преглед
430                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
431 Георги Алексиев Инспектор 06.12.2021 преглед
432 Иванка Иванова Старши експерт 07.12.2021 преглед
433 Петьо Узунов Главен специалист 17.12.2021 преглед
434                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
435 Йорданка Павлова Началник на отдел 01.10.2021 преглед
436                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
437 Стояна Пурова Главен инспектор 21.09.2021 преглед
438 Петя Ключкова Инспектор 17.09.2021 преглед
439                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
440 Недялко Ников Инспектор 22.12.2021 преглед