Декларации за имущество и интереси – 2022 г.

Име и фамилия Длъжност Дата на подаване  Декларация
1 Галина Чумаченкова Финансов контрольор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
2                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
3 Петя Маринова Директор 13.05.2022 преглед
4                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
5 Мария Колева Главен юрисконсулт 16.05.2022 преглед
6                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
7                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
8                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
9                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
10 Нели Добринова Системен администратор, I степен 19.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
11 Божидар Георгиев Системен администратор, I степен 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
12                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
13 Даниела Масларска – Данева Главен експерт 10.05.2022 преглед
14 Дилян Атанасов Старши експерт 13.05.2022 преглед
15 Димитър Павлов Младши експерт 08.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
16 Илиана Илиева Главен специалист 08.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
17                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
18 Радка Богоева Началник на отдел 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
19 Аблена Карапенчева Главен експерт 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
20 Десислава Стоянова Главен експерт 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
21                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
22 Йоана Лакова Старши експерт 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
23 Елика Ананиева Младши експерт 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
24                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
25 Димитър Петков Директор 16.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
26 Александър Николов Началник на отдел 12.05.2022 преглед
27                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
28 Наталия Стоянова Главен експерт 16.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
29                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
30 Антоанета Вълчинова Главен експерт 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
31 Марияна Андонова Главен експерт 15.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
32 Анета Александрова Старши счетоводител 16.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
33 Марияна Димитрова Старши счетоводител 12.05.2022 преглед
34 Калинка Ангелова Старши счетоводител 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
35 Галина Тодорова Старши счетоводител 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
36 Димка Георгиева Старши счетоводител 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
37 Ана Бояджиева Старши специалист 05.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
38 Стефан Патъров Началник на отдел 11.04.2022 преглед
39 Андон Симонски Главен експерт 09.05.2022 преглед
40 Бисер Йончовски Главен експерт 13.05.2022 преглед
41 Ивайло Петков Главен експерт 12.05.2022 преглед
42 Искрен Иванов Старши експерт 12.04.2022 преглед
43 Кристина Петкова Началник на отдел 21.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
44 Елена Димитрова Главен експерт 28.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
45                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
46                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
47 Ангелина Димитрова Главен експерт 11.04.2022 преглед
48 Тодор Ненков Специалист 10.05.2022 преглед
49 Павлина Данаилова Главен директор 19.04.2022 преглед
50 Костадин Диклиев Заместник-главен директор 15.03.2022 чл.35, ал.1, т. 2
51 Людмила Петкова Началник на отдел 18.04.2022 преглед
52 Пепа Найденова Държавен експерт 18.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
53 Велина Цековска Държавен експерт 21.03.2022 преглед
54 Рената Димитрова Главен експерт 16.03.2022 преглед
55 Ана Богоева Главен експерт 18.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
56 Радостина Стоева Главен експерт 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
57 Светла Христова Младши експерт 16.03.2022 преглед
58 Калинка Цоцина Главен специалист 14.04.2022 преглед
59 Георги Десев Началник на отдел 28.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
60 Ирина Стоева Главен инспектор 28.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
61 Иванка Кичова Главен инспектор 26.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
62                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
63 Николай Дуков Главен инспектор 04.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
64 Ани Петкова Главен инспектор 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
65 Зорница Николова Главен инспектор 29.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
66 Иван Георгиев Старши инспектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
67                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
68 Петър Цветанов Инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
69 Стефан Шуманов Инспектор 29.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
70 Димитър Даракчиев Главен инспектор 12.05.2022 преглед
71 Данаила Попова Инспектор 12.05.2022 преглед
72 Юлиана Цветанова Началник на отдел 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
73 Анатолия Петрова Главен инспектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
74 Маргарита Ковачева Старши инспектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
75 Момчил Фердинандов Инспектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
76 Йорданка Георгиева Главен инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
77 Тодор Тодоров Главен инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
78 Лидия Христова Главен инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
79 Цветелина Неделчева Старши инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
80 Огнян Раев Началник на отдел 16.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
81 Ивайло Георгиев Главен инспектор 16.05.2022 преглед
82 Светослава Кръстева Главен инспектор 16.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
83 Мая Михайлова-Давидова Главен инспектор 16.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
84 Наталия Георгиева Главен инспектор 16.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
85 Катя Петрова Старши инспектор 16.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
86 Людмил Кулов Главен инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
87 Стефка Иванова Инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
88 Петя Танчева Началник на отдел 19.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
89 Василка Милева Главен инспектор 29.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
90 Николай Димитров Главен инспектор 29.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
91 Савина Добрева Главен инспектор 29.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
92 Илия Георгиев Главен инспектор 18.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
93 Виктор Златанов Главен инспектор 29.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
94 Ивелина Иванова-Башлийска Старши експерт 27.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
95 Даринка Желева Старши инспектор 18.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
96 Стоян Стоянов Главен инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
97 Емил Димитров Главен инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
98 Екатерина Павлова Началник на отдел 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
99 Боян Йочков Главен инспектор 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
100 Жанин Карамфилова Главен инспектор 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
101 Емил Димов Главен инспектор 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
102 Юлия Кокарова Главен инспектор 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
103 Величка Кръстева Главен инспектор 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
104 Женя Канатова Старши инспектор 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
105 Стилиян Тенев Инспектор 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
106                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
107 Милена Тенева Главен инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
108 Недялко Велчевски Главен инспектор 12.05.2022 преглед
109 Огнян Райкулев Главен инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
               Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
111 Александър Драгиев Инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
112 Диана Атанасова – Енчева Началник на отдел 21.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
113 Гергана Сиракова Главен инспектор 21.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
114 Антоанета Костадинова Главен инспектор 21.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
115 Тенко Марков Главен инспектор 21.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
116 Емил Донев Старши инспектор 21.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
117 Георги Жечев Главен инспектор 21.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
118 Диян Друмев Главен инспектор 21.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
119 Валерия Кишкин Директор 29.04.2022 преглед
120 Александра Енчева Държавен експерт 28.04.2022 преглед
121 Павлина Старчева Държавен експерт 29.04.2022 преглед
122 Даниела Кирчева Държавен експерт 29.04.2022 преглед
123 Светлана Павлова Държавен експерт 03.05.2022 преглед
124 Мария Илиева – Йорданова Държавен експерт 13.05.2022 преглед
125 Божидар Генков Държавен експерт 29.04.2022 преглед
126 Надежда Кокалова Държавен експерт 10.05.2022 преглед
127 София Велина Главен експерт 13.05.2022 преглед
128 Жулиета Попова Главен специалист 26.04.2022 преглед
129 Мирослав Йотов Главен директор 01.04.2022 преглед
130 Нина Костова Началник на отдел 09.05.2022 преглед
131 Антоанета Киркова-Младжова Държавен експерт 10.05.2022 преглед
132 Венеция Градинарова Държавен експерт 09.05.2022 преглед
133 Мариана Минева Държавен експерт 18.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
134                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
135 Петър Манов Държавен експерт 13.04.2022 преглед
136 Антонио Кръстев Главен експерт 11.05.2022 преглед
137 Снежина Съботинова Главен експерт 04.05.2022 преглед
138 Антоанета Белчева Главен експерт 04.05.2022 преглед
139 Петя Николова Главен експерт 11.05.2022 преглед
140 Ангел Велков Главен експерт 11.05.2022 преглед
141 Филип Грънчев Старши експерт 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
142 Цветанка Кръстева Старши експерт 28.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
143 Соня Петрова Младши експерт 11.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
144 Петя Стоичкова Главен специалист 04.05.2022 преглед
145 Галя Бояджиева Началник на отдел 12.04.2022 преглед
146 Надежда Костадинова Главен инспектор 09.05.2022 преглед
147 Йоанна Григорова- Атанасова Главен инспектор 05.05.2022 преглед
148 Ненка Христова Главен инспектор 12.05.2022 преглед
149                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
150 Елена Иванова Старши инспектор 05.05.2022 преглед
151 Калоян Петков Старши инспектор 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
152 Боян Пейчинов Старши инспектор 05.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
153 Кирил Трайков Главен инспектор 04.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
154 Асен Динчев Главен инспектор 04.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
155 Десислава Иванова Главен инспектор 04.05.2022 преглед
156 Биляна Жежева Инспектор 04.05.2022 преглед
157                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
158 Веселинка Бешева Началник на отдел 27.04.2022 преглед
159 Гергана Василева- Вълова Главен инспектор 05.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
160 Илина Пенева Главен инспектор 05.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
161 Емил Зиновиев Главен инспектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
162 Илияна Трифонова Главен инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
163 Наргис Шукриева Началник на отдел 15.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
164 Надежда Костадинова Началник на отдел 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
165 Радосвета Танчева Старши инспектор 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
166 Костадин Иванов Инспектор 01.02.2022 преглед
167 Мариана Бойчева Главен специалист 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
168 Петьо Узунов Главен специалист 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
169 Евгени Атанасов Началник на отдел 10.05.2022 преглед
170 Ивелина Кулова Старши инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
171 Димитър Велчев Старши инспектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
172 Ценка Цветанова Инспектор 10.05.2022 преглед
173 Митко Митев Главен инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
174 Любомира Киволова Инспектор 20.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
175 Ивелин Савов Инспектор 20.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
176 Тодор Кесяков Началник на отдел 13.05.2022 преглед
177 Жана Начева Главен инспектор 13.05.2022 преглед
178                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
179 Марияна Вълчева Главен инспектор 13.05.2022 преглед
180 Юрий Станков Старши инспектор 13.05.2022 преглед
181 Ангел Даскалов Старши инспектор 13.05.2022 преглед
182 Моника Спасова Старши инспектор 13.05.2022 преглед
183 Анастасия Арасланова Старши инспектор 13.05.2022 преглед
184 Нина Стоянова Началник на отдел 20.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
185 Желязко Цинов Главен инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
186 Деян Русев Главен инспектор 20.04.2022 преглед
187 Петър Петков Старши инспектор 27.04.2022 преглед
188 Диана Грозева Старши инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
189 Даниела Петкова Главен инспектор 16.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
190 Галина Тодорова Главен инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
191 Марин Георгиев Старши инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
192 Григор Къшов Главен директор 09.05.2022 преглед
193 Антоанета Генова Началник на отдел 05.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
194 Атанас Шивиков Главен инспектор 05.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
195 Емилия Гергова Главен инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
196 Виктория Велева Главен инспектор 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
197 Васил Василев Главен експерт 05.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
198 Цветанка Иванова Главен експерт 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
199 Цветомир Добрев Инспектор 04.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
200 Невена Богданова Главен специалист 04.05.2022 преглед
201 Мариана Маринова Старши специалист 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
202 Гавриел Апостолов Началник на отдел 11.05.2022 преглед
203 Димитър Гюров Началник на отдел 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
204 Радко Джонджоров Главен инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
205 Румен Вълов Главен инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
206 Светослав Тодоров Главен инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
207 Цветелина Радева Главен инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
208 Динко Мандов Главен инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
209 Николай Баджаков Главен инспектор 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
210 Методи Пецанов Главен инспектор 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
211 Златка Маджарова Старши инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
212                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
213 Албена Терзиева Инспектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
214 Симеон Масларов Инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
215 Мария Динчева Инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
216 Валери Еленков Инспектор 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
217 Петър Джамалов Инспектор 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
218 Антоанета Стаматова Инспектор 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
219 Петя Ключкова Инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
220 Димитър Даскалов Главен специалист 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
221 Светла Господинова Началник на отдел 04.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
               Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
223 Иванка Петрова Инспектор 05.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
224 Недко Лaчев Старши инспектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
225                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
226 Валери Янчев Началник на отдел 12.05.2022 преглед
227 Светослав Данчов Главен инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
228 Румен Стоянчев Главен инспектор 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
229 Красимир Ключков Инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
230 Зарян Бараков Главен специалист 12.05.2022 преглед
231 Стефан Петков Началник на отдел 26.04.2022 преглед
232 Мирослав Минчев Главен инспектор 28.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
233 Росица Войнова Главен инспектор 26.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
234 Светлозар Иванов Старши инспектор 27.04.2022 преглед
235 Зорница Бенова Инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
236 Нина Калчевска Инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
237                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
238 Добромир Драгнев Главен инспектор 30.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
239 Мая Йорданова Инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
240 Йордан Йорданов Началник на отдел 05.05.2022 преглед
241 Николай Ганчев Главен инспектор 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
242 Ивайло Драгнев Главен инспектор 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
243 Борислав Попов Старши инспектор 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
244 Димитър Великов Инспектор 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
245 Павлина Петкова Главен експерт 05.05.2022 преглед
246 Свилен Узунов Инспектор 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
247 Веселин Борисов Инспектор 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
248 Димитрина  Юрукова-Кирчева Инспектор 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
249 Теменуга Георгиева Главен инспектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
250 Мария Вълкова Началник на отдел 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
251 Стефан Земярски Главен инспектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
252 Виктория Чингарова Главен инспектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
253 Райна Дончева Главен инспектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
254 Тодор Арабаджиев Главен инспектор 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
255 Борис Калчев Главен инспектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
256 Милен Димитров Главен инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
257 Стоилка Чочева Главен инспектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
258 Валери Желев Инспектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
259 Илиян Найденов Инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
260 Станислав Романов Старши специалист 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
261 Петя Георгиева Главен инспектор 16.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
262 Румен Киров Инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
263 Стефан Тенев Главен инспектор 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
264 Иван Иванов Главен инспектор 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
265 Динко Георгиев Главен инспектор 16.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
266 Иван Янчев Главен инспектор 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
267 Пламен Борисов Инспектор 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
268 Тодор Николов Началник на отдел 19.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
269 Румен Атанасов Главен инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
270 Мартин Калудов Главен инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
271 Веселин Атамян Главен инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
272 Богомил Манолов Старши инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
273 Анна Стоянова Старши инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
274 Александра Тренчева Инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
275 Диана Георгиева Инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
276                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
277 Красимир Костов Главен специалист 27.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
278 Димка Иванова Главен директор 26.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
279 Анета Патева Началник на отдел 28.04.2022 преглед
280 Нина Ганецовска Държавен експерт 04.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
281 Цвета Никифорова Главен експерт 09.05.2022 преглед
282 Марина Дикова Старши експерт 09.05.2022 преглед
283 Наделина Джупанова Старши експерт 09.05.2022 преглед
284                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
285 Христина Шигулова-Василева Началник на отдел 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
286 Татяна Шопова – Ганева Началник на сектор 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
287 Мирослав Миронов Държавен експерт 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
288 Моника Кръстева Държавен експерт 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
289 Кристина Генова Главен експерт 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
290 Мариела Куздова Главен експерт 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
291 Диана Видулова Старши експерт 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
292 Коста Георгиев Старши експерт 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
293 Илияна Тошева Главен специалист 09.05.2022 преглед
294 Пенчо Пенчев Началник на сектор 05.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
295 Юзлем Мурад Младши експерт 05.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
296 Светла Тодорова Главен специалист 05.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
297 Георги Панчев Началник на сектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
298 Надя Маркова Главен специалист 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
299                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
300 Сергей Тодоров Началник на отдел 28.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
301 Георги Бъчваров Главен инспектор 21.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
302 Гроздан Димитров Главен инспектор 27.04.2022 преглед
303 Николай Николов Главен инспектор 04.05.2022 преглед
304 Галина Гълъбова Главен инспектор 09.05.2022 преглед
305 Иван Лазаров Инспектор 28.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
306 Анета Методиева Инспектор 05.05.2022 преглед
307 Мария Иванова Главен специалист 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
308 Галина Чобанова Старши инспектор 04.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
309 Павлин Вълков Старши инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
310 Надя Митовска Главен инспектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
311                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
312 Евгения Димитрова Главен инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
313 Даниела Иванова Главен инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
314 Демир Шафранов Началник на отдел 04.05.2022 преглед
315 Ангелина Мангозова Главен инспектор 04.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
316 Галя Петкова Главен инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
317 Жени Петрова Инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
318 Гeорги Цанов Старши инспектор 09.05.2022 преглед
319                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
320 Мария Пирянкова Главен директор 12.05.2022 преглед
321 Николай Попов Заместник-главен директор 15.03.2022
02.06.2022
преглед
преглед
322 Анна Гърдева Началник на отдел 13.05.2022 преглед
323 Богомил Борисов Държавен експерт 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
324 Теодора Цветкова Държавен експерт 03.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
325 Мануела Кожухарова Главен инспектор 13.05.2022 преглед
326 Румяна Ризова Главен инспектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
327 Стояна Пурова Главен инспектор 03.05.2022 преглед
328 Иван Попов Главен инспектор 03.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
329                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
330                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
331 Светла Иванова Началник на отдел 10.05.2022 преглед
332 Асен Киров Държавен експерт 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
333 Албена Стоянова Главен експерт 10.05.2022 преглед
334 Веселин Георгиев Главен експерт 10.05.2022 преглед
335 Ренета Шаламанова Старши експерт 13.05.2022 преглед
336                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
337 Евелина Герасимова Главен експерт 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
338 Елена Златева Старши експерт 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
339 Петя Ангелкова Старши специалист 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
340                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
341 Александър Иванов Началник на отдел 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
342 Любен Терзийски Главен инспектор 16.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
343 Иван Маринков Главен инспектор 16.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
344 Зорка Георгиева Главен инспектор 16.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
345 Мила Илиева Старши инспектор 16.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
346 Иван Сяров Началник на отдел 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
347 Васил Аврамов Главен инспектор 09.05.2022 преглед
348 Катя Еремиева-Лозанова Старши експерт 12.05.2022 преглед
349                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
350 Софрони Михайлов Старши инспектор 09.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
351                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
352 Емил Димитров Началник на отдел 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
353 Велчо Нетовски Главен инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
354 Иглика Сълковска Главен инспектор 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
355 Грета Мермерска Главен инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
356 Иванка Иванова Старши инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
357 Румен Зарев Главен инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
358 Светослав Димитров Главен инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
359 Йордан Камбуров Началник на отдел 12.05.2022 преглед
360 Веселин Чанев Главен инспектор 12.05.2022 преглед
361 Георги Бахчеванов Главен инспектор 12.05.2022 преглед
362 Анна Анастасова Инспектор 12.05.2022 преглед
363 Валентин Балтаджиев Главен инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
364 Евгени Минчев Инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
365 Иван Иванов Старши инспектор 11.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
366 Димитринка Димитрова Главен инспектор 05.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
367 Даниела Янкова-Костова Главен инспектор 10.05.2022 преглед
368 Ростислав Раденков Старши инспектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
369                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
370 Деница Михайлова Главен инспектор 16.05.2022 преглед
371 Васко Арсенов Главен инспектор 20.04.2022 преглед
372 Ивайло Тенев Главен инспектор 16.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
373 Пеньо Кожухаров Главен специалист 13.05.2022 преглед
374 Митошка Ишмериева Началник на отдел 12.05.2022 преглед
375                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
376 Димитър Димитров Главен инспектор 12.05.2022 преглед
377 Елина Младенова Старши инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
378 Атина Кацару-Ксантопулу Инспектор 12.05.2022 преглед
379 Тихомир Тончев Главен специалист 10.05.2022 преглед
380 Пенка Цакова Началник на отдел 10.05.2022 преглед
381 Димитър Стоенчев Главен инспектор 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
382 Коста Найденов Главен инспектор 10.05.2022 преглед
383 Айхан Шаиб Инспектор 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
384 Мария Бойчева Старши експерт 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
385 Костадин Стоянов Главен инспектор 10.05.2022 преглед
386 Георги Крайчев Старши инспектор 13.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
               Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
388 Запрян Панов Главен специалист 16.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
389 София Кирова Главен инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
390 Живко Колев Ленко Пенев 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
391 Стела Петкова Главен специалист 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
392 Маргарита Караиванова Началник на отдел 16.05.2022 преглед
393 Цветелина Иванова Инспектор 16.05.2022 преглед
394 Димитър Керушев Главен специалист 16.05.2022 преглед
395                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
396 Ивайло Йорданов Главен директор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
397 Васил Ненчев Началник на отдел 18.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
398 Ива Данаилова Главен експерт 18.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
399 Силвия Симеонова Старши експерт 28.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
400 Иванка Иванова Старши експерт 19.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
401 Йорданка Павлова Началник на отдел 09.05.2022 преглед
402                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
403 Ганчо Райчинов Инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
404 Валентин Борисов Инспектор 31.03.2022 чл.35, ал.1, т. 2
405 Дияна Борисова Инспектор 31.03.2022 чл.35, ал.1, т. 2
406 Лъчезар Гърнев Инспектор 08.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
407                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
408 Соня Резекиева Инспектор 05.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
409 Красимир Пантелеев Началник на отдел 08.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
410 Галина Александрова Инспектор 08.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
411 Николай Начев Инспектор 08.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
412 Здравко Димитров Инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
413                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
414 Тодор Тодоров Началник на отдел 20.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
415 Петя Савова Инспектор 20.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
416 Люцкан Димитров Инспектор 20.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
417 Георги Алексиев Инспектор 08.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
418 Десислава Петрова Инспектор 08.04.2022 чл.35, ал.1, т. 2
419 Недялко Рашков Началник на отдел 13.05.2022 преглед
420 Мариета Хаджийска Инспектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
421 Кристина Сарова Инспектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
422 Иван Калоферов Инспектор 10.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
423 Недялко Ников Инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
424 Силвана Делчева Инспектор 12.05.2022 чл.35, ал.1, т. 2
425 Петър Димитров Главен експерт 29.04.2022 преглед
426 Любослав Любомиров Инспектор 10.05.2022 преглед
427 Светлин Джиков Инспектор 13.05.2022 преглед
428 Никола Казалиев Инспектор 26.05.2022 преглед
429 Биляна Запрянова Инспектор 01.06.2022 преглед
430 Светослав Танчев Инспектор 30.05.2022 преглед
431 Евгени Хичовски Главен експерт-юрист 06.06.2022 преглед
432                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
433                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
434 Спас Мирчев Инспектор 16.06.2022 преглед
435 Станислав Начев Началник на отдел АИО 21.07.2022 преглед
436 Емел Исмаил Главен инспектор 16.02.2022 преглед
437 Явор Пасев Главен инспектор 04.08.2022 преглед
438 Габриела Донева Инспектор 09.08.2022 преглед
439 Костадин Козелов Главен инспектор 29.08.2022 преглед
440 Гергана Пацова Инспектор 30.08.2022 преглед
441 Елена Петрова Инспектор 15.09.2022 преглед
442 Мария  Тодорова Старши експерт ЗБУТ 16.09.2022 преглед
443 Борислав  Крайчев Главен инспектор 28.09.2022 преглед
444 Йоана Дякова Младши експерт 06.10.2022 преглед
445                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
446                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
447 Пламен Петров Старши експерт 08.11.2022 преглед
448                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
449 Димитринка Узунова Старши експерт 16.12.2022 преглед
450 Миглена Петкова Главен специалист 16.12.2022 преглед
451 Енислав Дешев Инспектор 03.01.2023 преглед