Декларации за имущество и интереси – 2022 г.

Име и фамилия Длъжност Дата на подаване  Декларация
1 Галина Чумаченкова Финансов контрольор 10.05.2022
2 Петър Пенев Финансов контрольор 16.05.2022
3 Петя Маринова Директор 13.05.2022 преглед
4 Анета Джорина-Цонева Началник на отдел 05.04.2022 преглед
5 Мария Колева Главен юрисконсулт 16.05.2022 преглед
6 Силвия Ангелова Главен юрисконсулт 19.04.2022
7 Гергана Куклева Старши юрисконсулт 13.05.2022 преглед
8 Елена Георгиева Главен специалист 09.05.2022
9 Светла Миркова – Грозданова Началник на отдел 11.04.2022
10 Нели Добринова Системен администратор, I степен 19.04.2022
11 Божидар Георгиев Системен администратор, I степен 10.05.2022
12 Радослав Абрашев Главен експерт 12.05.2022 преглед
13 Даниела Масларска – Данева Главен експерт 10.05.2022 преглед
14 Дилян Атанасов Старши експерт 13.05.2022 преглед
15 Димитър Павлов Младши експерт 08.04.2022
16 Илиана Илиева Главен специалист 08.04.2022
17 Весела Димова Главен специалист 08.04.2022
18 Радка Богоева Началник на отдел 10.05.2022
19 Аблена Карапенчева Главен експерт 10.05.2022
20 Десислава Стоянова Главен експерт 13.05.2022
21 Татяна Борисова Главен експерт 08.04.2022
22 Йоана Лакова Старши експерт 11.05.2022
23 Елика Ананиева Младши експерт 10.05.2022
24 Христо Ковачев Главен специалист 13.05.2022
25 Димитър Петков Директор 16.05.2022
26 Александър Николов Началник на отдел 12.05.2022 преглед
27 Елена Павлова Главен експерт 15.04.2022 преглед
28 Наталия Стоянова Главен експерт 16.05.2022
29 Здравка Пединска Главен експерт 10.05.2022
30 Антоанета Вълчинова Главен експерт 10.05.2022
31 Марияна Андонова Главен експерт 15.04.2022
32 Анета Александрова Старши счетоводител 16.05.2022
33 Марияна Димитрова Старши счетоводител 12.05.2022 преглед
34 Калинка Ангелова Старши счетоводител 09.05.2022
35 Галина Тодорова Старши счетоводител 09.05.2022
36 Димка Георгиева Старши счетоводител 12.05.2022
37 Ана Бояджиева Старши специалист 05.05.2022
38 Стефан Патъров Началник на отдел 11.04.2022 преглед
39 Андон Симонски Главен експерт 09.05.2022 преглед
40 Бисер Йончовски Главен експерт 13.05.2022 преглед
41 Ивайло Петков Старши експерт 12.05.2022 преглед
42 Искрен Иванов Старши експерт 12.04.2022 преглед
43 Кристина Петкова Началник на отдел 21.04.2022
44 Елена Димитрова Главен експерт 28.04.2022
45 Цветана Пенчева Главен експерт 18.04.2022
46 Радослав Костов Главен експерт 26.01.2022 преглед
47 Ангелина Димитрова Главен експерт 11.04.2022 преглед
48 Тодор Ненков Специалист 10.05.2022 преглед
49 Павлина Данаилова Главен директор 19.04.2022 преглед
50 Костадин Диклиев Заместник-главен директор 15.03.2022
51 Людмила Петкова Началник на отдел 18.04.2022 преглед
52 Пепа Найденова Държавен експерт 18.04.2022
53 Велина Цековска Държавен експерт 21.03.2022 преглед
54 Рената Димитрова Главен експерт 16.03.2022 преглед
55 Ана Богоева Главен експерт 18.04.2022
56 Радостина Стоева Главен експерт 12.05.2022
57 Светла Христова Младши експерт 16.03.2022 преглед
58 Калинка Цоцина Главен специалист 14.04.2022 преглед
59 Георги Десев Началник на отдел 28.04.2022
60 Ирина Стоева Главен инспектор 28.04.2022
61 Иванка Кичова Главен инспектор 26.04.2022
62 Емил Николов Главен инспектор 03.05.2022
63 Николай Дуков Главен инспектор 04.05.2022
64 Ани Петкова Главен инспектор 09.05.2022
65 Зорница Николова Главен инспектор 29.04.2022
66 Иван Георгиев Старши инспектор 10.05.2022
67 Йорданка Ангелова Инспектор 29.04.2022
68 Петър Цветанов Инспектор 12.05.2022
69 Стефан Шуманов Инспектор 29.04.2022
70 Димитър Даракчиев Главен инспектор 12.05.2022 преглед
71 Данаила Попова Инспектор 12.05.2022 преглед
72 Юлиана Цветанова Началник на отдел 10.05.2022
73 Анатолия Петрова Главен инспектор 10.05.2022
74 Маргарита Ковачева Старши инспектор 10.05.2022
75 Момчил Фердинандов Инспектор 10.05.2022
76 Йорданка Георгиева Главен инспектор 11.05.2022
77 Тодор Тодоров Главен инспектор 11.05.2022
78 Лидия Христова Главен инспектор 11.05.2022
79 Цветелина Неделчева Старши инспектор 11.05.2022
80 Огнян Раев Началник на отдел 16.05.2022
81 Ивайло Георгиев Главен инспектор 16.05.2022 преглед
82 Светослава Кръстева Главен инспектор 16.05.2022
83 Мая Михайлова-Давидова Главен инспектор 16.05.2022
84 Наталия Георгиева Главен инспектор 16.05.2022
85 Катя Петрова Старши инспектор 16.05.2022
86 Людмил Кулов Главен инспектор 12.05.2022
87 Стефка Иванова Инспектор 12.05.2022
88 Петя Танчева Началник на отдел 19.04.2022
89 Василка Милева Главен инспектор 29.04.2022
90 Николай Димитров Главен инспектор 29.04.2022
91 Савина Добрева Главен инспектор 29.04.2022
92 Илия Георгиев Главен инспектор 18.04.2022
93 Виктор Златанов Главен инспектор 29.04.2022
94 Ивелина Иванова-Башлийска Старши експерт 27.04.2022
95 Даринка Желева Старши инспектор 18.04.2022
96 Стоян Стоянов Главен инспектор 12.05.2022
97 Емил Димитров Главен инспектор 12.05.2022
98 Екатерина Павлова Началник на отдел 13.05.2022
99 Боян Йочков Главен инспектор 13.05.2022
100 Жанин Карамфилова Главен инспектор 13.05.2022
101 Емил Димов Главен инспектор 13.05.2022
102 Юлия Кокарова Главен инспектор 13.05.2022
103 Величка Кръстева Главен инспектор 13.05.2022
104 Женя Канатова Старши инспектор 13.05.2022
105 Стилиян Тенев Инспектор 13.05.2022
106 Иван Немски Инспектор 01.02.2022 преглед
107 Милена Тенева Главен инспектор 12.05.2022
108 Недялко Велчевски Главен инспектор 12.05.2022 преглед
109 Огнян Райкулев Главен инспектор 12.05.2022
110 Йоана Станилова Инспектор 08.04.2022 преглед
111 Александър Драгиев Инспектор 12.05.2022
112 Диана Атанасова – Енчева Началник на отдел 21.04.2022
113 Гергана Сиракова Главен инспектор 21.04.2022
114 Антоанета Костадинова Главен инспектор 21.04.2022
115 Тенко Марков Главен инспектор 21.04.2022
116 Емил Донев Старши инспектор 21.04.2022
117 Георги Жечев Главен инспектор 21.04.2022
118 Диян Друмев Главен инспектор 21.04.2022
119 Валерия Кишкин Директор 29.04.2022 преглед
120 Александра Енчева Държавен експерт 28.04.2022 преглед
121 Павлина Старчева Държавен експерт 29.04.2022 преглед
122 Даниела Кирчева Държавен експерт 29.04.2022 преглед
123 Светлана Павлова Държавен експерт 03.05.2022 преглед
124 Мария Илиева – Йорданова Държавен експерт 13.05.2022 преглед
125 Божидар Генков Държавен експерт 29.04.2022 преглед
126 Надежда Кокалова Държавен експерт 03.05.2022 преглед
127 София Велина Главен експерт 03.05.2022 преглед
128 Жулиета Попова Главен специалист 26.04.2022 преглед
129 Мирослав Йотов Главен директор 01.04.2022 преглед
130 Нина Костова Началник на отдел 09.05.2022 преглед
131 Антоанета Киркова-Младжова Държавен експерт 10.05.2022 преглед
132 Венеция Градинарова Държавен експерт 09.05.2022 преглед
133 Мариана Минева Държавен експерт 18.04.2022
134 Евелина Ринкова Държавен експерт 29.04.2022 преглед
135 Петър Манов Държавен експерт 13.04.2022 преглед
136 Антонио Кръстев Главен експерт 11.05.2022 преглед
137 Снежина Съботинова Главен експерт 04.05.2022 преглед
138 Антоанета Белчева Главен експерт 04.05.2022 преглед
139 Петя Николова Главен експерт 11.05.2022 преглед
140 Ангел Велков Главен експерт 11.05.2022 преглед
141 Филип Грънчев Старши експерт 13.05.2022
142 Цветанка Кръстева Младши експерт 28.04.2022
143 Соня Петрова Младши експерт 11.04.2022
144 Петя Стоичкова Главен специалист 04.05.2022 преглед
145 Галя Бояджиева Началник на отдел 12.04.2022 преглед
146 Надежда Костадинова Главен инспектор 09.05.2022 преглед
147 Йоанна Григорова- Атанасова Главен инспектор 05.05.2022 преглед
148 Ненка Христова Главен инспектор 12.05.2022 преглед
149 Камелия Стоянчева – Куюмджиева Старши инспектор 09.05.2022 преглед
150 Елена Иванова Старши инспектор 05.05.2022 преглед
151 Калоян Петков Старши инспектор 09.05.2022
152 Боян Пейчинов Старши инспектор 05.05.2022
153 Кирил Трайков Главен инспектор 04.05.2022
154 Асен Динчев Главен инспектор 04.05.2022
155 Десислава Иванова Старши инспектор 04.05.2022 преглед
156 Биляна Жежева Инспектор 04.05.2022 преглед
157 Андрей Медаров Инспектор 04.05.2022 преглед
158 Веселинка Бешева Началник на отдел 27.04.2022 преглед
159 Гергана Василева- Вълова Главен инспектор 05.05.2022
160 Илина Пенева Главен инспектор 04.05.2022
161 Емил Зиновиев Главен инспектор 10.05.2022
162 Илияна Трифонова Главен инспектор 12.05.2022
163 Наргис Шукриева Началник на отдел 15.05.2022
164 Надежда Костадинова Началник на отдел 11.05.2022
165 Радосвета Танчева Старши инспектор 13.05.2022
166 Костадин Иванов Инспектор 01.02.2022 преглед
167 Мариана Бойчева Главен специалист 10.05.2022
168 Петьо Узунов Главен специалист 11.05.2022
169 Евгени Атанасов Началник на отдел 10.05.2022 преглед
170 Ивелина Кулова Старши инспектор 12.05.2022
171 Димитър Велчев Старши инспектор 10.05.2022
172 Ценка Цветанова Инспектор 10.05.2022 преглед
173 Митко Митев Главен инспектор 12.05.2022
174 Любомира Киволова Инспектор 20.04.2022
175 Ивелин Савов Инспектор 20.04.2022
176 Тодор Кесяков Началник на отдел 13.05.2022 преглед
177 Жана Начева Главен инспектор 13.05.2022 преглед
178 Ана Пройчева Главен инспектор 13.05.2022 преглед
179 Марияна Вълчева Главен инспектор 13.05.2022 преглед
180 Юрий Станков Старши инспектор 13.05.2022 преглед
181 Ангел Даскалов Старши инспектор 13.05.2022 преглед
182 Моника Спасова Инспектор 13.05.2022 преглед
183 Анастасия Арасланова Инспектор 13.05.2022 преглед
184 Нина Стоянова Началник на отдел 20.04.2022
185 Желязко Цинов Главен инспектор 12.05.2022
186 Деян Русев Главен инспектор 20.04.2022 преглед
187 Петър Петков Старши инспектор 20.04.2022 преглед
188 Диана Грозева Старши инспектор 12.05.2022
189 Даниела Петкова Главен инспектор 16.05.2022
190 Галина Тодорова Главен инспектор 12.05.2022
191 Марин Георгиев Старши инспектор 13.05.2022
192 Григор Къшов Главен директор 09.05.2022 преглед
193 Антоанета Генова Началник на отдел 05.05.2022
194 Атанас Шивиков Главен инспектор 05.05.2022
195 Емилия Гергова Главен инспектор 12.05.2022
196 Виктория Велева Главен инспектор 09.05.2022
197 Васил Василев Главен експерт 05.05.2022
198 Цветанка Иванова Главен експерт 10.05.2022
199 Цветомир Добрев Инспектор 04.05.2022
200 Невена Богданова Главен специалист 04.05.2022 преглед
201 Мариана Маринова Старши специалист 13.05.2022
202 Гавриел Апостолов Началник на отдел 11.05.2022 преглед
203 Димитър Гюров Началник на отдел 13.05.2022
204 Радко Джонджоров Главен инспектор 11.05.2022
205 Румен Вълов Главен инспектор 12.05.2022
206 Светослав Тодоров Главен инспектор 11.05.2022
207 Цветелина Радева Главен инспектор 11.05.2022
208 Динко Мандов Главен инспектор 11.05.2022
209 Николай Баджаков Главен инспектор 13.05.2022
210 Методи Пецанов Главен инспектор 09.05.2022
211 Златка Маджарова Старши инспектор 11.05.2022
212 Мария Влахова Инспектор 13.05.2022
213 Албена Терзиева Инспектор 10.05.2022
214 Симеон Масларов Инспектор 11.05.2022
215 Мария Динчева Инспектор 11.05.2022
216 Валери Еленков Инспектор 13.05.2022
217 Петър Джамалов Инспектор 13.05.2022
218 Антоанета Стаматова Инспектор 13.05.2022
219 Петя Ключкова Инспектор 11.05.2022
220 Димитър Даскалов Главен специалист 13.05.2022
221 Светла Господинова Началник на отдел 04.05.2022
222 Петър Ненков Инспектор 09.05.2022
223 Иванка Петрова Инспектор 05.05.2022
224 Недко Лaчев Старши инспектор 10.05.2022
225 Петър Костов Инспектор 10.05.2022
226 Валери Янчев Началник на отдел 12.05.2022 преглед
227 Светослав Данчов Главен инспектор 12.05.2022
228 Румен Стоянчев Главен инспектор 13.05.2022
229 Красимир Ключков Инспектор 12.05.2022
230 Зарян Бараков Главен специалист 12.05.2022 преглед
231 Стефан Петков Началник на отдел 26.04.2022 преглед
232 Мирослав Минчев Главен инспектор 28.04.2022
233 Росица Войнова Главен инспектор 26.04.2022
234 Светлозар Иванов Инспектор 27.04.2022 преглед
235 Зорница Бенова Инспектор 12.05.2022
236 Нина Калчевска Инспектор 12.05.2022
237 Олга Илиева Инспектор 26.04.2022
238 Добромир Драгнев Главен инспектор 30.05.2022
239 Мая Йорданова Инспектор 12.05.2022
240 Йордан Йорданов Началник на отдел 05.05.2022 преглед
241 Николай Ганчев Главен инспектор 09.05.2022
242 Ивайло Драгнев Главен инспектор 09.05.2022
243 Борислав Попов Старши инспектор 09.05.2022
244 Димитър Великов Инспектор 09.05.2022
245 Павлина Петкова Старши експерт 05.05.2022 преглед
246 Свилен Узунов Инспектор 09.05.2022
247 Веселин Борисов Инспектор 09.05.2022
248 Димитрина  Юрукова-Кирчева Инспектор 09.05.2022
249 Теменуга Георгиева Главен инспектор 10.05.2022
250 Мария Вълкова Началник на отдел 09.05.2022
251 Стефан Земярски Главен инспектор 10.05.2022
252 Виктория Чингарова Главен инспектор 10.05.2022
253 Райна Дончева Главен инспектор 10.05.2022
254 Тодор Арабаджиев Главен инспектор 09.05.2022
255 Борис Калчев Главен инспектор 10.05.2022
256 Милен Димитров Главен инспектор 11.05.2022
257 Стоилка Чочева Главен инспектор 10.05.2022
258 Валери Желев Инспектор 10.05.2022
259 Илиян Найденов Инспектор 11.05.2022
260 Станислав Романов Старши специалист 10.05.2022
261 Петя Георгиева Главен инспектор 16.05.2022
262 Румен Киров Инспектор 12.05.2022
263 Стефан Тенев Главен инспектор 13.05.2022
264 Иван Иванов Главен инспектор 13.05.2022
265 Динко Георгиев Главен инспектор 16.05.2022
266 Иван Янчев Главен инспектор 13.05.2022
267 Пламен Борисов Инспектор 13.05.2022
268 Тодор Николов Началник на отдел 19.04.2022
269 Румен Атанасов Главен инспектор 12.05.2022
270 Мартин Калудов Главен инспектор 12.05.2022
271 Веселин Атамян Главен инспектор 12.05.2022
272 Богомил Манолов Старши инспектор 12.05.2022
273 Анна Стоянова Старши инспектор 12.05.2022
274 Александра Тренчева Инспектор 12.05.2022
275 Диана Георгиева Инспектор 12.05.2022
276 Дичко Дичев Главен инспектор 27.04.2022
277 Красимир Костов Главен специалист 27.04.2022
278 Димка Иванова Главен директор 26.04.2022
279 Анета Патева Началник на отдел 28.04.2022 преглед
280 Нина Ганецовска Държавен експерт 04.05.2022
281 Цвета Никифорова Главен експерт 09.05.2022 преглед
282 Марина Дикова Старши експерт 09.05.2022 преглед
283 Наделина Джупанова Старши експерт 09.05.2022 преглед
284 Ивелин Тодоров Старши експерт 13.05.2022
285 Христина Шигулова-Василева Началник на отдел 09.05.2022
286 Татяна Шопова – Ганева Началник на сектор 09.05.2022
287 Мирослав Миронов Държавен експерт 09.05.2022
288 Моника Кръстева Държавен експерт 09.05.2022
289 Кристина Генова Главен експерт 10.05.2022
290 Мариела Куздова Главен експерт 09.05.2022
291 Диана Видулова Старши експерт 11.05.2022
292 Коста Георгиев Старши експерт 09.05.2022
293 Илияна Тошева Главен специалист 09.05.2022 преглед
294 Пенчо Пенчев Началник на сектор 05.05.2022
295 Юзлем Мурад Младши експерт 05.05.2022
296 Светла Тодорова Главен специалист 05.05.2022
297 Георги Панчев Началник на сектор 10.05.2022
298 Надя Маркова Главен специалист 10.05.2022
299 Васил Станев Главен специалист 10.05.2022
300 Сергей Тодоров Началник на отдел 28.04.2022
301 Георги Бъчваров Главен инспектор 21.04.2022
302 Гроздан Димитров Главен инспектор 27.04.2022 преглед
303 Николай Николов Главен инспектор 04.05.2022 преглед
304 Галина Гълъбова Главен инспектор 09.05.2022 преглед
305 Иван Лазаров Инспектор 28.04.2022
306 Анета Методиева Инспектор 05.05.2022 преглед
307 Мария Иванова Главен специалист 13.05.2022
308 Галина Чобанова Старши инспектор 04.05.2022
309 Павлин Вълков Старши инспектор 11.05.2022
310 Надя Митовска Главен инспектор 10.05.2022
311 Евгени Симеонов Главен инспектор 16.03.2022
312 Евгения Димитрова Главен инспектор 11.05.2022
313 Даниела Иванова Главен инспектор 11.05.2022
314 Демир Шафранов Началник на отдел 04.05.2022 преглед
315 Ангелина Мангозова Главен инспектор 04.05.2022
316 Галя Петкова Главен инспектор 11.05.2022
317 Жени Петрова Инспектор 11.05.2022
318 Гeорги Цанов Старши инспектор 09.05.2022 преглед
319 Женя Топалова Инспектор 10.05.2022
320 Мария Пирянкова Главен директор 12.05.2022 преглед
321 Николай Попов Заместник-главен директор 15.03.2022
02.06.2022
преглед
преглед
322 Анна Гърдева Началник на отдел 13.05.2022 преглед
323 Богомил Борисов Държавен експерт 09.05.2022
324 Теодора Цветкова Държавен експерт 03.05.2022
325 Мануела Кожухарова Главен инспектор 13.05.2022 преглед
326 Румяна Ризова Главен инспектор 10.05.2022
327 Стояна Пурова Главен инспектор 03.05.2022 преглед
328 Иван Попов Главен инспектор 03.05.2022
329 Светла Колева Главен инспектор 13.05.2022
330 Любомира Попова Старши експерт 11.05.2022
331 Светла Иванова Началник на отдел 10.05.2022 преглед
332 Асен Киров Държавен експерт 10.05.2022
333 Албена Стоянова Главен експерт 10.05.2022 преглед
334 Веселин Георгиев Главен експерт 10.05.2022 преглед
335 Ренета Шаламанова Старши експерт 13.05.2022 преглед
336 Елена Петрова Старши експерт 13.05.2022
337 Евелина Герасимова Главен експерт 13.05.2022
338 Елена Златева Старши експерт 10.05.2022
339 Петя Ангелкова Старши специалист 13.05.2022
340 Иван Тодоров Старши специалист 12.05.2022
341 Александър Иванов Началник на отдел 13.05.2022
342 Любен Терзийски Главен инспектор 16.05.2022
343 Иван Маринков Главен инспектор 16.05.2022
344 Зорка Георгиева Главен инспектор 16.05.2022
345 Мила Илиева Старши инспектор 16.05.2022
346 Иван Сяров Началник на отдел 09.05.2022
347 Васил Аврамов Главен инспектор 09.05.2022 преглед
348 Катя Еремиева-Лозанова Старши експерт 12.05.2022 преглед
349 Жасмина Симеонова Старши инспектор 27.04.2022 преглед
350 Софрони Михайлов Старши инспектор 09.05.2022
351 Живко Колев Инспектор 04.05.2022
352 Емил Димитров Началник на отдел 12.05.2022
353 Велчо Нетовски Главен инспектор 11.05.2022
354 Иглика Сълковска Главен инспектор 13.05.2022
355 Грета Мермерска Главен инспектор 12.05.2022
356 Иванка Иванова Старши инспектор 11.05.2022
357 Румен Зарев Главен инспектор 12.05.2022
358 Светослав Димитров Главен инспектор 12.05.2022
359 Йордан Камбуров Началник на отдел 12.05.2022 преглед
360 Веселин Чанев Главен инспектор 12.05.2022 преглед
361 Георги Бахчеванов Старши инспектор 12.05.2022 преглед
362 Анна Анастасова Инспектор 12.05.2022 преглед
363 Валентин Балтаджиев Главен инспектор 12.05.2022
364 Евгени Минчев Инспектор 11.05.2022
365 Иван Иванов Старши инспектор 11.05.2022
366 Димитринка Димитрова Главен инспектор 05.05.2022
367 Даниела Янкова-Костова Главен инспектор 10.05.2022 преглед
368 Ростислав Раденков Старши инспектор 10.05.2022
369 Милуш Кумчев Началник на отдел 16.05.2022 преглед
370 Деница Михайлова Главен инспектор 16.05.2022 преглед
371 Васко Арсенов Главен инспектор 20.04.2022 преглед
372 Ивайло Тенев Главен инспектор 16.05.2022
373 Пеньо Кожухаров Главен специалист 13.05.2022 преглед
374 Митошка Ишмериева Началник на отдел 12.05.2022 преглед
375 Марин Тодоров Главен инспектор 17.01.2022 преглед
376 Димитър Димитров Главен инспектор 12.05.2022 преглед
377 Елина Младенова Старши инспектор 12.05.2022
378 Атина Кацару-Ксантопулу Инспектор 12.05.2022 преглед
379 Тихомир Тончев Главен специалист 10.05.2022 преглед
380 Пенка Цакова Началник на отдел 10.05.2022 преглед
381 Димитър Стоенчев Главен инспектор 13.05.2022
382 Коста Найденов Главен инспектор 10.05.2022 преглед
383 Айхан Шаиб Инспектор 13.05.2022
384 Мария Бойчева Старши експерт 12.05.2022
385 Костадин Стоянов Старши инспектор 10.05.2022 преглед
386 Георги Крайчев Старши инспектор 13.05.2022
387 Енислав Дешев Старши инспектор 13.04.2022 преглед
388 Запрян Панов Главен специалист 16.05.2022
389 София Кирова Главен инспектор 12.05.2022
390 Живко Колев Ленко Пенев 12.05.2022
391 Стела Петкова Главен специалист 12.05.2022
392 Маргарита Караиванова Началник на отдел 16.05.2022 преглед
393 Цветелина Иванова Инспектор 16.05.2022 преглед
394 Димитър Керушев Главен специалист 16.05.2022 преглед
395 Елмира Каратенева Главен специалист 16.05.2022 преглед
396 Ивайло Йорданов Главен директор 10.05.2022
397 Васил Ненчев Началник на отдел 18.04.2022
398 Ива Данаилова Главен експерт 18.04.2022
399 Силвия Симеонова Старши експерт 28.04.2022
400 Иванка Иванова Старши експерт 19.04.2022
401 Йорданка Павлова Началник на отдел 09.05.2022 преглед
402 Николай Палов Началник на отдел 12.05.2022
403 Ганчо Райчинов Инспектор 12.05.2022
404 Валентин Борисов Инспектор 31.03.2022
405 Дияна Борисова Инспектор 31.03.2022
406 Лъчезар Гърнев Инспектор 08.04.2022
407 Христинка Петрова Инспектор 13.05.2022
408 Соня Резекиева Инспектор 05.05.2022
409 Красимир Пантелеев Началник на отдел 08.04.2022
410 Галина Александрова Инспектор 08.04.2022
411 Николай Начев Инспектор 08.04.2022
412 Здравко Димитров Инспектор 12.05.2022
413 Снежинка Тодорова Инспектор 12.05.2022
414 Тодор Тодоров Началник на отдел 20.04.2022
415 Петя Савова Инспектор 20.04.2022
416 Люцкан Димитров Инспектор 20.04.2022
417 Георги Алексиев Инспектор 08.04.2022
418 Десислава Петрова Инспектор 08.04.2022
419 Недялко Рашков Началник на отдел 13.05.2022 преглед
420 Мариета Хаджийска Инспектор 10.05.2022
421 Кристина Сарова Инспектор 10.05.2022
422 Иван Калоферов Инспектор 10.05.2022
423 Недялко Ников Инспектор 12.05.2022
424 Силвана Делчева Инспектор 12.05.2022
425 Петър Димитров Главен експерт 29.04.2022 преглед
426 Любослав Любомиров Инспектор 10.05.2022 преглед
427 Светлин Джиков Инспектор 13.05.2022 преглед
428 Никола Казалиев Инспектор 26.05.2022 преглед
429 Биляна Запрянова Инспектор 01.06.2022 преглед
430 Светослав Танчев Инспектор 30.05.2022 преглед
431 Евгени Хичовски Главен експерт-юрист 06.06.2022 преглед
432 Николай Писанов Инспектор 06.06.2022 преглед
433 Моника Хаджиева Инспектор 06.06.2022 преглед
434 Спас Мирчев Инспектор 16.06.2022 преглед
435 Станислав Начев Началник на отдел АИО 21.07.2022 преглед
436 Емел Исмаил Главен инспектор 16.02.2022 преглед
437 Явор Пасев Главен инспектор 04.08.2022 преглед
438 Габриела Донева Инспектор 09.08.2022 преглед
439 Костадин Козелов Главен инспектор 29.08.2022 преглед
440 Гергана Пацова Инспектор 30.08.2022 преглед