Декларации за имущество и интереси – 2023 г.

Име и фамилия Длъжност Дата на подаване  Декларация по чл.35, ал.1, т. 2
 Декларация по чл.35, ал.1, т. 1
1 Симона Смилкова Инспектор 12.01.2023 преглед  
2 Стериос Барес Главен специалист 01.02.2023 преглед  
3 Росен Асенов Държавен експерт 03.02.2023 преглед  
4 Станислава Гиздашка Главен експерт 06.02.2023 преглед  
5 Мария Тодорова Старши експерт ЗБУТ 09.02.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
6 Гриша Генов Експерт по мрежова и информационна сигурност 15.02.2023 преглед  
7 Дияна Борисова Старши инспектор 16.02.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
8 Стела Петкова Главен експерт 16.02.2023 преглед  
9 Вангелия Иванова Държавен експерт 21.02.2023 преглед  
10 Костадин Диклиев Заместник главен директор 21.02.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
11 Теодора Цветкова Държавен експерт 24.02.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
12 Любомир Димитров Старши юрисконсулт 02.03.2023 преглед  
13 Александра Петрова Старши експерт юрист 06.03.2023 преглед  
14 Георги Тодоров Старши специалист 10.03.2023 преглед  
15 Марина Димитрова Старши експерт 13.03.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
16 Галя Бояджиева Началник отдел 14.03.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
17 Елена Гунчева Главен инспектор 14.03.2023 преглед  
18 Тодор Марков Главен инспектор 21.03.2023 преглед  
19 Валентин Борисов Инспектор 24.03.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
20 Георги Бъчваров Главен инспектор 27.03.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
21 Иван Иванов Главен инспектор 28.03.2023 преглед  
22 Йоана Дякова Младши експерт 28.03.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
23 Миглена Петкова Главен специалист 28.03.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
24                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
25 Ганчо Райчинов Инспектор 29.03.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
26 Тодор Атанасов Началник отдел 29.03.2023 преглед  
27 Иван Попов Главен инспектор 31.03.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
28 Красимир Пантелеев Началник отдел 06.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
29 Николай Начев Инспектор 06.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
30 Галина Александрова Старши инспектор 06.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
31 Иван Калоферов Инспектор 06.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
32 Георги Киселинов Главен специалист 06.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
33 Диян Друмев Главен инспектор 06.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
34 Георги Жечев Главен инспектор 06.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
35 Стефан Патъров Началник отдел 06.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
36 Йоана Григорова-Атанасова Главен инспектор 07.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
37 Цветанка Иванова Главен юрисконсулт 07.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
38 Гриша Генов Експерт по мрежова и информационна сигурност 10.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
39 Васко Василев Заместник главен директор 10.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
40 Габриела Донева Инспектор 10.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
41 Антоанета Генова Началник отдел 10.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
42 Васил Ненчев Началник отдел 11.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
43 Ива Данаилова Главен експерт 11.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
44 Иванка Иванова Старши експерт 11.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
45 Силвия Симеонова Старши експерт 11.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
46 Мариана Минева Държавен експерт 11.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
47 Деян Русев Главен инспектор 11.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
48 Тодор Тодоров Началник отдел 11.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
49 Сергей Тодоров Началник отдел 12.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
50 Цветанка Кръстева Главен експерт 12.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
51 Марияна Андонова Главен експерт 12.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
52 Андон Симонски Главен експерт 12.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
53 Богомил Борисов Държавен експерт 12.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
54 Елена Иванова Старши инспектор 13.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
55 Петър Петков Старши инспектор 13.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
56 Стояна Пурова Главен инспектор 18.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
57 Нели Добринова Системен администратор I степен 18.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
58 Петър Манов Държавен експерт 18.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
59 Ренета Шаламанова Старши експерт 18.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
60 Александра Петрова Старши експерт юрист 18.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
61                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
62 Марияна Маринова Главен специалист 18.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
63 Снежана Съботинова Главен експерт 18.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
64 Надя Маркова Главен специалист 18.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
65 Теменуга Георгиева Главен инспектор 18.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
66 Антонио Кръстев Главен експерт 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
67 Мирослав Йотов Главен директор 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
68 Нина Стоянова Началник отдел 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
69 Борис Калчев Главен инспектор 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
70 Георги Панчев Началник сектор 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
71 Здравко Димитров Инспектор 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
72 Елена Петрова Инспектор 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
73 Красимир Костов Главен специалист 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
74 Гергана Пацова Инспектор 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
75 Велина Цековска Държавен експерт 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
76 Светла Христова Младши експерт 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
77 Иванка Иванова Старши инспектор 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
78 Георги Десев Началник отдел 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
79 Калинка Цоцина Главен специалист 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
80 Ирина Стоева Главен инспектор 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
81 Галина Чобанова Главен инспектор 20.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
82 Павлин Вълков Старши инспектор 20.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
83 Пенчо Пенчев Началник сектор 20.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
84 Юзлем Мурад Младши експерт 20.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
85 Светла Тодорова Главен специалист 20.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
86 Искрен Иванов Старши експерт 20.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
87 Стефан Шуманов Старши инспектор 20.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
88 Галина Чумаченкова Финансов контрольор 20.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
89 Людмила Петкова Началник отдел 20.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
90 Пепа Найденова Държавен експерт 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
91 Елена Златева Старши експерт 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
92 Ана Богоева Главен експерт 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
93 Иван Лазаров Старши инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
94 Анета Патев Началник отдел 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
95 Тодор Ненков Старши специалист 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
96 Ана Бояджиева Старши специалист 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
97 Илиана Илиева Главен специалист 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
98 Мария Динчев Инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
99 Йорданка Павлова Началник отдел 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
100 Петя Танчева Началник отдел 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
101 Гроздан Димитров Главен инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
102 Иванка Кичова Главен инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
103 Ани Петкова Главен инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
104 Тенко Марков Главен инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
105 Антоанета Костадинова Главен инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
106 Гергана Сиракова Главен инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
107 Емил Донев Главен инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
108 Диана Атанасова-Енчева Началник отдел 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
109 Димитър Павлов Младши експерт 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
110 Стефан Петков Началник отдел 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
111 Боян Йочков Главен инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
112 Стилиян Тенев Инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
113 Ивелина Иванова-Башалийска Старши експерт 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
114 Илия Георгиев Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
115 Нина Ганецовска Държавен експерт 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
116 Даринка Желева Старши инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
117 Василка Милева Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
118                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
119 Виктор Златанов Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
120 Зорница Николова Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
121 Петя Стоичкова Главен специалист 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
122 Ненка Христова Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
123 Николай Димитров Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
124 Савина Добрева Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
125 Николай Николов Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
126 Анета Методиева Старши инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
127 Христина Шигулова-Василева Началник отдел 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
128 Татяна Шопова-Генова Началник сектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
129 Мариела Куздова Главен експерт 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
130 Илияна Тошева Главен специалист 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
131 Моника Кръстева Държавен експерт 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
132 Цветелина Радева Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
133 Коста Георгиев Старши експерт 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
134 Диана Видулова-Ценева Главен експерт 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
135 Ивайло Йорданов Главен директор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
136 Павлина Данаилова Главен директор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
137 Галина Тодорова Старши счетоводител 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
138 Веселин Борисов Инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
139 Димитрина Юрукова-Кирчева Инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
140                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
141 Жанин Кармфилова Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
142 Емил Димов Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
143 Женя Канатова Старши инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
144 Юлия Кокарова Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
145 Александра Енчева Началник отдел 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
146 Павлина Петкова Главен експерт 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
147 Йордан Йорданов Началник отдел 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
148 Биляна Жежева Инспектор 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
149 Десислава Иванова Главен инспектор 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
150 Кирил Трайков Главен инспектор 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
151 Радка Богоева Началник отдел 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
152 Даниела Масларска-Данева Главен експерт 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
153 Веселин Георгиев Главен експерт 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
154 Анета Александрова Старши счетоводител 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
155 Атанас Шивиков Главен инспектор 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
156 Васко Арсенов Главен инспектор 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
157 Величка Кръстева Главен инспектор 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
158 Станислава Гиздашка Главен специалист 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
159 Георги Алексиев Инспектор 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
160 Росица Войнова Главен инспектор 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
161 Десислава Петрова Инспектор 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
162 Нина Калчевска Инспектор 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
163 Зорница Бенова Старши инспектор 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
164 Митошка Ишмериева Началник отдел 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
165 Тодор Атанасов Главен инспектор 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
166 Кристина Сарова Старши инспектор 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
167 Димка Георгиева Старши счетоводител 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
168 Мариета Хаджийска Старши инспектор 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
169 Желязко Цинов Главен инспектор 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
170 Катя Еремиева-Лозанова Старши експерт 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
171 Демир Шафранов Началник отдел 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
172 Ангелина Мангозова Главен инспектор 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
173 Евгения Димитрова Главен инспектор 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
174 Надя Митовска Главен инспектор 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
175 Галина Гълъбова Главен инспектор 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
176 Бисер Йончовски Главен експерт 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
177 Пламен Петров Старши експерт 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
178 Димитър Велчев Старши инспектор 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
179 Наделина Джупанова Старши експерт 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
180 Цвета Никифорова Главен експерт 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
181 Ростислав Раденков Главен инспектор 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
182 Кристина Генова Главен експерт 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
183 Анатолия Петрова Главен инспектор 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
184 Гавриел Апостолов Началник отдел 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
185 Дилян Атанасов Старши експерт 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
186 Здравка Пединска Главен счетоводител 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
187 Елина Младенова Старши инспектор 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
188 Иван Маринков Главен инспектор 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
189 Жана Начева Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
190 Тодор Кесяков Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
191 Габриела Димова Инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
192 Ангел Даскалов Старши инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
193 Анастасия Арасланова Старши инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
194 Марияна Вълчева Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
195 Юрий Станков Старши инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
196 Божидар Генков Държавен експерт 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
197 Даниела Кирчева Държавен експерт 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
198 Светла Иванова Началник отдел 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
199 Асен Динчев Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
200 Албена Стоянова Главен експерт 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
201 Даниела Янкова-Костова Началник отдел 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
202 Валери Желев Старши инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
203 Тодор Арабаджиев Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
204 Виктория Чингарова Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
205 Илиян Найденов Старши инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
206 Цветомир Добрев Инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
207 Милен Димитров Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
208 Райна Дончева Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
209 Стефан Земярски Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
210 Явор Пасев Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
211 Запрян Панов Главен специалист 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
212 Димитър Стоенчев Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
213 Марияна Димитрова Старши счетоводител 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
214 Тихомир Тончев Главен специалист 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
215 Айхан Шаиб Старши инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
216 Пенка Цакова Началник отдел 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
217 Костадин Стоянов Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
218 Коста Найденов Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
219 Георги Крайчев Старши инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
220 Мария Бойчева Старши експерт 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
221 Свилен Узунов Инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
222 Светослав Димитров Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
223 Димка Иванова Главен директор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
224 Красимир Ключков Инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
225 Мария Вълкова Началник отдел 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
226 Мирослав Минчев Главен инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
227 Стоилка Чочева Главен инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
228 Станислав Романов Главен специалист 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
229 Софрони Михайлов Старши инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
230 Румен Стоянчев Главен инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
231 Огнян Раев Началник отдел 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
232 Наталия Георгиева Главен инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
233 Мая Михайлова-Давидова Главен инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
234 Ивайло Георгиев Главен инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
235 Петя Ангелкова Главен специалист 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
236 Катя Петрова Главен инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
237                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
238 Светослав Данчов Главен инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
239 Тодор Миленков Главен специалист 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
240 Йордан Камбуров Главен инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
241 Светла Господинова Началник отдел 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
242 Никола Казалиев Инспектор 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
243 Галя Петкова Главен инспектор 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
244 Жени Петрова Главен инспектор 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
245 Венеция Градинарова Държавен експерт 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
246 Стефка Иванова Инспектор 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
247 Калинка Ангелова Старши счетоводител 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
248 Иван Иванов Старши инспектор 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
249 Евгени Минчев Инспектор 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
250 Емилия Гергова Главен инспектор 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
251 Соня Петрова Младши експерт 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
252 Веселин Чанев Главен инспектор 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
253 Евгени Атанасов Началник отдел 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
245 Екатерина Павлова Началник отдел 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
255 Емел Исмаил Главен инспектор 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
256 Моника Спасова Старши инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
257 Невена Богданова Главен специалист 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
258 Радко Джонджоров Главен инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
259 Лъчезар Гърнев Инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
260 Емил Зиновиев Главен инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
261 Галина Георгиева Главен инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
262 Даниела Петкова Главен инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
263 Ленко Пенев Инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
264 София Кирова Главен инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
265 Георги Цанов Старши инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
266 Биляна Запрянова Инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
267 Момчил Фердинандов Инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
268 Маргарита Ковачева Главен инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
269 Цветелина Неделчева Старши инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
270 Петя Савова Инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
271 Грета Мермерска Главен инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
272 Люцкан Димитров Инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
273 Илина Пенева Главен инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
274 Лидия Христова Главен инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
275 Гергана Василева Главен инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
276 Борислав Крайчев Главен инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
277 Румен Зарев Главен инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
278 Атина Кацару-Ксантопулу Инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
279 Силвана Делчева Инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
280 Димитър Димитров Главен инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
281 Ивайло Петков Главен експерт 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
282 Димитрина Узунова Старши експерт 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
283 Емил Димитров Началник отдел 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
284 Ивелина Кулова Старши инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
285 Петя Николова Главен експерт 05.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
286 Надежда Костадинова Главен инспектор 05.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
287 Светослава Кръстева Главен инспектор 05.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
288 Александър Драгиев Инспектор 05.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
289 Недялко Велчевски Главен инспектор 05.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
290 Огнян Райкулев Главен инспектор 05.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
291 Милена Тенева Главен инспектор 05.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
292 Зорка Георгиева Главен инспектор 05.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
293 Стоян Стоянов Главен инспектор 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
294 Данаила Попова Инспектор 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
295 Димитър Даракчиев Главен инспектор 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
296 Диляна Вагалинска Инспектор 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
297 София Велина Главен експерт 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
298 Светлана Павлова Държавен експерт 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
299 Павлина Старчева Държавен експерт 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
300 Валерия Кишкин Директор 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
301 Николай Дуков Главен инспектор 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
302 Петър Цветанов Старши инспектор 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
303 Людмил Кулов Главен инспектор 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
304 Ивайло Драгнев Главен инспектор 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
305 Васил Аврамов Главен инспектор 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
306 Иван Сяров Началник отдел 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
307 Добромир Драгнев Главен инспектор 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
308 Йорданка Георгиева Главен инспектор 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
309 Тодор Тодоров Главен инспектор 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
310 Радосвета Танчева Старши инспектор 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
311 Надежда Костадинова Началник отдел 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
312 Мариана Бойчева Главен специалист 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
313 Петьо Узунов Главен специалист 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
314 Димитър Даскалов Главен специалист 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
315 Иван Георгиев Старши инспектор 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
316 Зарян Бараков Главен специалист 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
317 Петър Джамалов Инспектор 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
318 Недко Лачев Старши инспектор 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
319 Недялко Рашков Началник отдел 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
320 Анна Анастасова Инспектор 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
321 Петя Маринова Директор 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
322 Илияна Трифонова Главен инспектор 09.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
323 Веселинка Бешева Началник отдел 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
324 Светослав Танчев Инспектор 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
325 Албена Терзиева Старши инспектор 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
326 Димитър Гюров Началник отдел 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
327 Светослав Тодоров Главен инспектор 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
328 Златка Маджарова Главен инспектор 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
329 Велчо Нетовски Главен инспектор 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
330 Нина Костова Началник отдел 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
331 Кристина Петкова Началник отдел 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
332 Анна Гърдева Началник отдел 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
333 Жулиета Попова Главен експерт 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
334 Антоанета Вълчинова Главен експерт 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
335 Костадин Козелов Главен инспектор 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
336 Аблена Карапенчева Главен експерт 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
337 Петя Ключкова Инспектор 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
338 Григор Къшов Главен директор 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
339 Виктория Велева Главен инспектор 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
340 Мирослав Миронов Държавен експерт 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
341 Асен Киров Държавен експерт 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
342 Цветелина Иванова Главен инспектор 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
343 Маргарита Караиванова Началник отдел 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
344 Мария Иванова Главен специалист 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
345 Радостина Стоева Главен експерт 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
346 Румяна Ризова Главен инспектор 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
347 Милка Шопова Главен инспектор 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
348 Мануела Кожухарова Главен инспектор 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
349 Елика Ананиева Главен експерт 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
350 Петя Георгиева Главен инспектор 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
351 Румен Киров Инспектор 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
352 Ценка Цветанова Инспектор 10.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
353 Валери Янчев Началник отдел 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
354 Енислав Дешев Инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
355 Иванка Петрова Инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
356 Иглика Сълковска Главен инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
357 Емил Димитров Главен инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
358 Елена Димитрова Главен експерт 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
359 Даниела Иванова Главен инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
360 Антоанета Белчева Главен експерт 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
361 Румен Вълков Главен инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
362 Антоанета Стаматова Инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
363 Валери Еленков Инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
364 Митко Митев Главен инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
365 Спас Мирчев Инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
366 Любомира Киволова Старши инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
367 Мая Йорданова Старши инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
368 Ивелин Савов Инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
369 Антоанета Киркова-Младжова Държавен експерт 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
370 Румен Атанасов Главен инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
371 Диана Георгиева Старши инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
372 Тодор Николов Началник отдел 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
373 Анна Стоянова Старши инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
374 Петър Димитров Главен инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
375 Богомил Манолов Старши инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
376 Александра Тренчева Инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
377 Мартин Калудов Главен инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
378 Ангел Велков Главен експерт 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
379 Георги Младенов Главен инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
380 Деница Михайлова Началник отдел 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
381 Георги Бахчеванов Главен инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
382 Александър Николов Началник отдел 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
383 Димитринка Димитрова Главен инспектор 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
384 Йоана Лакова Главен експерт 11.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
385 Диана Грозева Главен инспектор 12.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
386 Симеон Масларов Инспектор 12.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
387 Евелина Герасимова Главен експерт 12.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
388 Жасмина Минкова Главен инспектор 12.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
389 Соня Резекиева Инспектор 12.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
390 Стериос Барес Главен специалист 12.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
391 Евгени Хичовски Главен юрисконсулт 12.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
392 Ангелина Димитрова Главен експерт 12.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
393 Филип Грънчев Главен експерт 12.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
394                Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
395 Николай Баджаков Главен инспектор 12.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
396 Динко Мандов Главен инспектор 12.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
397 Николай Попов Заместник главен директор 12.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
398 Любослав Любомиров Инспектор 12.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
399 Пеньо Кожухаров Главен специалист 12.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
400 Боян Пейчинов Старши инспектор 12.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
401 Александър Иванов Началник отдел 12.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
402 Юлиана Цветанова Началник отдел 12.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
403 Любен Терзийски Главен инспектор 12.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
404 Мила Илиева Главен инспектор 12.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
405 Димитър Петков Директор 12.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
406 Наталия Симеонова Главен експерт 12.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
407 Светлозар Иванов Старши инспектор 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
408 Николай Ганчев Главен инспектор 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
409 Борислав Попов Старши инспектор 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
410 Галина Тодорова Главен инспектор 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
411 Цветелина Иванова Инспектор 1505.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
412 Веселин Атамян Главен инспектор 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
413 Валентин Балтаджиев Главен инспектор 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
414 Методи Пецанов Главен инспектор 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
415 Костадин Иванов Инспектор 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
416 Мария Илиева-Йорданова Държавен експерт 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
417 Мария Пирянкова Главен директор 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
418 Калоян Петков Старши инспектор 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
419 Димитър Великов Инспектор 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
420 Десислава Стоянова Главен експерт 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
421 Наргис Шукриева Началник отдел 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
422 Димитър Керушев Главен специалист 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
423 Динко Георгиев Главен инспектор 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
424 Иван Иванов Главен инспектор 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
425 Иван Янчев Главен инспектор 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
426 Пламен Борисов Старши инспектор 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
427 Стефан Тенев Главен инспектор 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
428 Станислав Начев Главен експерт 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
429 Стела Петкова Инспектор 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
430 Недялко Ников Инспектор 15.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
431 Андрей Раков Началник отдел 31.05.2023 преглед  
432 Борислав Терзиев Главен юрисконсулт 08.06.2023 преглед  
433 Васил Андреев Младши експерт 29.06.2023 преглед  
434 Иво Атанасов Заместник главен директор 30.06.2023 преглед  
435 Йордан Георгиев Юрисконсулт 17.07.2023 преглед  
436 Елена Гунчева Главен инспектор 25.07.2023 преглед  
437 Александър Захов Инспектор 10.08.2023 преглед  
438 Красимир Каракушев Главен експерт 17.08.2023 преглед  
439 Мата Мангъфова Главен експерт 30.08.2023 преглед преглед
440 Александра Петрова Старши експерт – юрист 21.09.2023 преглед  
441 Веселин Андреев Главен инспектор 27.09.2023 преглед  
442 Димитър Воденичаров Главен инспектор 06.10.2023 преглед  
443 Радослав Димитров Главен експерт 10.10.2023 преглед