Декларации за имущество и интереси – 2023 г.

 

Име и фамилия Длъжност Дата на подаване  Декларация по чл.35, ал.1, т. 2
 Декларация по чл.35, ал.1, т. 1
1 Симона Смилкова Инспектор 12.01.2023 преглед  
2 Стериос Барес Главен специалист 01.02.2023 преглед  
3 Росен Асенов Държавен експерт 03.02.2023 преглед  
4 Станислава Гиздашка Главен експерт 06.02.2023 преглед  
5 Мария Тодорова Старши експерт ЗБУТ 09.02.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
6 Гриша Генов Експерт по мрежова и информационна сигурност 15.02.2023 преглед  
7 Дияна Борисова Старши инспектор 16.02.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
8 Стела Петкова Главен експерт 16.02.2023 преглед  
9 Вангелия Иванова Държавен експерт 21.02.2023 преглед  
10 Костадин Диклиев Заместник главен директор 21.02.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
11 Теодора Цветкова Държавен експерт 24.02.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
12 Любомир Димитров Старши юрисконсулт 02.03.2023 преглед  
13 Александра Петрова Старши експерт юрист 06.03.2023 преглед  
14 Георги Тодоров Старши специалист 10.03.2023 преглед  
15 Марина Димитрова Старши експерт 13.03.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
16 Галя Бояджиева Началник отдел 14.03.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
17 Елена Гунчева Главен инспектор 14.03.2023 преглед  
18 Тодор Марков Главен инспектор 21.03.2023 преглед  
19 Валентин Борисов Инспектор 24.03.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
20 Георги Бъчваров Главен инспектор 27.03.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
21 Иван Иванов Главен инспектор 28.03.2023 преглед  
22 Йоана Дякова Младши експерт 28.03.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
23 Миглена Петкова Главен специалист 28.03.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
24 Весела Димова Главен специалист 28.03.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
25 Ганчо Райчинов Инспектор 29.03.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
26 Тодор Атанасов Началник отдел 29.03.2023 преглед  
27 Иван Попов Главен инспектор 31.03.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
28 Красимир Пантелеев Началник отдел 06.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
29 Николай Начев Инспектор 06.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
30 Галина Александрова Старши инспектор 06.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
31 Иван Калоферов Инспектор 06.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
32 Георги Киселинов Главен специалист 06.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
33 Диян Друмев Главен инспектор 06.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
34 Георги Жечев Главен инспектор 06.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
35 Стефан Патъров Началник отдел 06.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
36 Йоана Григорова-Атанасова Главен инспектор 07.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
37 Цветанка Иванова Главен юрисконсулт 07.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
38 Гриша Генов Експерт по мрежова и информационна сигурност 10.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
39 Васко Василев Заместник главен директор 10.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
40 Габриела Донева Инспектор 10.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
41 Антоанета Генова Началник отдел 10.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
42 Васил Ненчев Началник отдел 11.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
43 Ива Данаилова Главен експерт 11.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
44 Иванка Иванова Старши експерт 11.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
45 Силвия Симеонова Старши експерт 11.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
46 Мариана Минева Държавен експерт 11.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
47 Деян Русев Главен инспектор 11.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
48 Тодор Тодоров Началник отдел 11.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
49 Сергей Тодоров Началник отдел 12.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
50 Цветанка Кръстева Главен експерт 12.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
51 Марияна Андонова Главен експерт 12.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
52 Андон Симонски Главен експерт 12.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
53 Богомил Борисов Държавен експерт 12.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
54 Елена Иванова Старши инспектор 13.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
55 Петър Петков Старши инспектор 13.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
56 Стояна Пурова Главен инспектор 18.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
57 Нели Добринова Системен администратор I степен 18.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
58 Петър Манов Държавен експерт 18.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
59 Ренета Шаламанова Старши експерт 18.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
60 Александра Петрова Старши експерт юрист 18.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
61 Силвия Ангелова Главен юрисконсулт 18.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
62 Марияна Маринова Главен специалист 18.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
63 Снежана Съботинова Главен експерт 18.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
64 Надя Маркова Главен специалист 18.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
65 Теменуга Георгиева Главен инспектор 18.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
66 Антонио Кръстев Главен експерт 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
67 Мирослав Йотов Главен директор 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
68 Нина Стоянова Началник отдел 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
69 Борис Калчев Главен инспектор 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
70 Георги Панчев Началник сектор 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
71 Здравко Димитров Инспектор 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
72 Елена Петрова Инспектор 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
73 Красимир Костов Главен специалист 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
74 Гергана Пацова Инспектор 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
75 Велина Цековска Държавен експерт 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
76 Светла Христова Младши експерт 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
77 Иванка Иванова Старши инспектор 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
78 Георги Десев Началник отдел 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
79 Калинка Цоцина Главен специалист 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
80 Ирина Стоева Главен инспектор 19.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
81 Галина Чобанова Главен инспектор 20.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
82 Павлин Вълков Старши инспектор 20.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
83 Пенчо Пенчев Началник сектор 20.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
84 Юзлем Мурад Младши експерт 20.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
85 Светла Тодорова Главен специалист 20.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
86 Искрен Иванов Старши експерт 20.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
87 Стефан Шуманов Старши инспектор 20.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
88 Галина Чумаченкова Финансов контрольор 20.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
89 Людмила Петкова Началник отдел 20.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
90 Пепа Найденова Държавен експерт 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
91 Елена Златева Старши експерт 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
92 Ана Богоева Главен експерт 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
93 Иван Лазаров Старши инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
94 Анета Патев Началник отдел 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
95 Тодор Ненков Старши специалист 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
96 Ана Бояджиева Старши специалист 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
97 Илиана Илиева Главен специалист 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
98 Мария Динчев Инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
99 Йорданка Павлова Началник отдел 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
100 Петя Танчева Началник отдел 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
101 Гроздан Димитров Главен инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
102 Иванка Кичова Главен инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
103 Ани Петкова Главен инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
104 Тенко Марков Главен инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
105 Антоанета Костадинова Главен инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
106 Гергана Сиракова Главен инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
107 Емил Донев Главен инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
108 Диана Атанасова-Енчева Началник отдел 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
109 Димитър Павлов Младши експерт 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
110 Стефан Петков Началник отдел 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
111 Боян Йочков Главен инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
112 Стилиян Тенев Инспектор 21.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
113 Ивелина Иванова-Башалийска Старши експерт 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
114 Илия Георгиев Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
115 Нина Ганецовска Държавен експерт 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
116 Даринка Желева Старши инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
117 Василка Милева Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
118 Радослав Абрашев Главен експерт 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
119 Виктор Златанов Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
120 Зорница Николова Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
121 Петя Стоичкова Главен специалист 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
122 Ненка Христова Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
123 Николай Димитров Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
124 Савина Добрева Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
125 Николай Николов Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
126 Анета Методиева Старши инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
127 Христина Шигулова-Василева Началник отдел 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
128 Татяна Шопова-Генова Началник сектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
129 Мариела Куздова Главен експерт 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
130 Илияна Тошева Главен специалист 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
131 Моника Кръстева Държавен експерт 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
132 Цветелина Радева Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
133 Коста Георгиев Старши експерт 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
134 Диана Видулова-Ценева Главен експерт 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
135 Ивайло Йорданов Главен директор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
136 Павлина Данаилова Главен директор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
137 Галина Тодорова Старши счетоводител 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
138 Веселин Борисов Инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
139 Димитрина Юрукова-Кирчева Инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
140 Иван Немски Инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
141 Жанин Кармфилова Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
142 Емил Димов Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
143 Женя Канатова Старши инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
144 Юлия Кокарова Главен инспектор 24.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
145 Александра Енчева Началник отдел 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
146 Павлина Петкова Главен експерт 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
147 Йордан Йорданов Началник отдел 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
148 Биляна Жежева Инспектор 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
149 Десислава Иванова Главен инспектор 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
150 Кирил Трайков Главен инспектор 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
151 Радка Богоева Началник отдел 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
152 Даниела Масларска-Данева Главен експерт 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
153 Веселин Георгиев Главен експерт 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
154 Анета Александрова Старши счетоводител 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
155 Атанас Шивиков Главен инспектор 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
156 Васко Арсенов Главен инспектор 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
157 Величка Кръстева Главен инспектор 25.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
158 Станислава Гиздашка Главен специалист 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
159 Георги Алексиев Инспектор 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
160 Росица Войнова Главен инспектор 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
161 Десислава Петрова Инспектор 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
162 Нина Калчевска Инспектор 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
163 Зорница Бенова Старши инспектор 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
164 Митошка Ишмериева Началник отдел 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
165 Тодор Атанасов Главен инспектор 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
166 Кристина Сарова Старши инспектор 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
167 Димка Георгиева Старши счетоводител 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
168 Мариета Хаджийска Старши инспектор 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
169 Желязко Цинов Главен инспектор 26.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
170 Катя Еремиева-Лозанова Старши експерт 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
171 Демир Шафранов Началник отдел 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
172 Ангелина Мангозова Главен инспектор 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
173 Евгения Димитрова Главен инспектор 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
174 Надя Митовска Главен инспектор 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
175 Галина Гълъбова Главен инспектор 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
176 Бисер Йончовски Главен експерт 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
177 Пламен Петров Старши експерт 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
178 Димитър Велчев Старши инспектор 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
179 Наделина Джупанова Старши експерт 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
180 Цвета Никифорова Главен експерт 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
181 Ростислав Раденков Главен инспектор 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
182 Кристина Генова Главен експерт 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
183 Анатолия Петрова Главен инспектор 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
184 Гавриел Апостолов Началник отдел 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
185 Дилян Атанасов Старши експерт 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
186 Здравка Пединска Главен счетоводител 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
187 Елина Младенова Старши инспектор 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
188 Иван Маринков Главен инспектор 27.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
189 Жана Начева Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
190 Тодор Кесяков Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
191 Габриела Димова Инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
192 Ангел Даскалов Старши инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
193 Анастасия Арасланова Старши инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
194 Марияна Вълчева Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
195 Юрий Станков Старши инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
196 Божидар Генков Държавен експерт 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
197 Даниела Кирчева Държавен експерт 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
198 Светла Иванова Началник отдел 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
199 Асен Динчев Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
200 Албена Стоянова Главен експерт 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
201 Даниела Янкова-Костова Началник отдел 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
202 Валери Желев Старши инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
203 Тодор Арабаджиев Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
204 Виктория Чингарова Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
205 Илиян Найденов Старши инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
206 Цветомир Добрев Инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
207 Милен Димитров Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
208 Райна Дончева Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
209 Стефан Земярски Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
210 Явор Пасев Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
211 Запрян Панов Главен специалист 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
212 Димитър Стоенчев Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
213 Марияна Димитрова Старши счетоводител 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
214 Тихомир Тончев Главен специалист 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
215 Айхан Шаиб Старши инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
216 Пенка Цакова Началник отдел 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
217 Костадин Стоянов Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
218 Коста Найденов Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
219 Георги Крайчев Старши инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
220 Мария Бойчева Старши експерт 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
221 Свилен Узунов Инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
222 Светослав Димитров Главен инспектор 28.04.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
223 Димка Иванова Главен директор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
224 Красимир Ключков Инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
225 Мария Вълкова Началник отдел 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
226 Мирослав Минчев Главен инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
227 Стоилка Чочева Главен инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
228 Станислав Романов Главен специалист 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
229 Софрони Михайлов Старши инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
230 Румен Стоянчев Главен инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
231 Огнян Раев Началник отдел 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
232 Наталия Георгиева Главен инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
233 Мая Михайлова-Давидова Главен инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
234 Ивайло Георгиев Главен инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
235 Петя Ангелкова Главен специалист 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
236 Катя Петрова Главен инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
237 Цветана Пенчева Главен експерт 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
238 Светослав Данчов Главен инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
239 Тодор Миленков Главен специалист 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
240 Йордан Камбуров Главен инспектор 02.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
241 Светла Господинов Началник отдел 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
242 Никола Казалиев Инспектор 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
243 Галя Петкова Главен инспектор 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
244 Жени Петрова Главен инспектор 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
245 Венеция Градинарова Държавен експерт 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
246 Стефка Иванова Инспектор 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
247 Калинка Ангелова Старши счетоводител 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
248 Иван Иванов Старши инспектор 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
249 Евгени Минчев Инспектор 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
250 Емилия Гергова Главен инспектор 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
251 Соня Петрова Младши експерт 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
252 Веселин Чанев Главен инспектор 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
253 Евгени Атанасов Началник отдел 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
245 Екатерина Павлова Началник отдел 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
255 Емел Исмаил Главен инспектор 03.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
256 Моника Спасова Старши инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
257 Невена Богданова Главен специалист 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
258 Радко Джонджоров Главен инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
259 Лъчезар Гърнев Инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
260 Емил Зиновиев Главен инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
261 Галина Георгиева Главен инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
262 Даниела Петкова Главен инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2  
263 Ленко Пенев Главен инспектор 04.05.2023 чл.35, ал.1, т. 2