Декларации за имущество и интереси – 2023 г.

Име и фамилия Длъжност Дата на подаване  Декларация  по чл. 49, ал. 1, т.  2
Декларация  по  чл. 49, ал. 1, т.  2
1 Петя Първанова Инспектор 17.10.2023 г. преглед  
2 Станимир Илиев Главен инспектор 20.10.2023 г. преглед  
3 Маргарита Маркова Главен инспектор 25.10.2023 г. преглед
4 Маргарита Минева Главен експерт 20.11.2023 г. преглед
5 Георги Чифлишки Главен експерт 21.11.2023 г. преглед