Декларации за имущество и интереси – 2023 г.

Име и фамилия Длъжност Дата на подаване  Декларация  по чл. 49, ал. 1, т.  2
Декларация  по  чл. 49, ал. 1, т.  1
1 Петя Първанова Инспектор 17.10.2023 г. преглед преглед
2 Станимир Илиев Главен инспектор 20.10.2023 г. преглед преглед
3 Маргарита Маркова Главен инспектор 25.10.2023 г. преглед преглед
4 Маргарита Минева Главен експерт 20.11.2023 г. преглед преглед
5 Георги Чифлишки Главен експерт 21.11.2023 г. преглед преглед
6 Владимир Захаринов Главен експерт 07.12.2023 г. преглед преглед
7 Мариана Маринова Главен инспектор 11.12.2023 г. преглед преглед
8 Антоанета Бакалова Финансов контрольор 14.12.2023 г. преглед преглед
9 Антоанета Иванова Инспектор 22.12.2023 г. преглед преглед