Декларации за имущество и интереси – 2024 г.

Име и фамилия Длъжност Дата на подаване  Декларация  по чл. 49, ал. 1, т.  2
Декларация  по  чл. 49, ал. 1, т.  1
1 Христо Бондоков Системен администратор I степен 09.01.2024 г преглед преглед
2 Мариета Хаджийска Старши инспектор 07.02.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 2
3 Тодор Атанасов Главен инспектор 07.02.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 2
4 Кристина Сарова Старши инспектор 07.02.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 2
5 Иван Калоферов Инспектор 13.02.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 2
6 Елвира Дръндова Главен експерт 15.02.2024 г. преглед преглед
7 Станимир Класанов Инспектор 15.02.2024 г. преглед преглед
8 Нурай Зюлкер Главен инспектор 16.02.2024 г. преглед преглед
9 Радиян Радев Старши експерт 16.02.2024 г. преглед преглед