Декларации за имущество и интереси – 2018 г.

Име, фамилия
Длъжност Дата на подаване Декларация
1 Галина Чумаченкова Финансов контрольор 5.6.2018 г. Преглед
2 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
3 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
4 Петя Маринова Началник на отдел 7.6.2018 г. Преглед
5 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
6 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
7 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
8 Силвия Ангелова Старши юрисконсулт 7.6.2018 г. Преглед
9 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
10 Кристина Петкова Началник на отдел 7.6.2018 г. Преглед
11 Елена Димитрова Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
12 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
13 Цветана Пенчева Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
14 Снежина Съботинова Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
15 Александра Eнчева Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
16 Даниела Масларска-Данева Главен експерт 6.6.2018 г. Преглед
17 Наталия Кирилова Главен експерт 5.6.2018 г. Преглед
18 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
19 Ангелина Димитрова Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
20 Илиана Илиева Главен специалист 7.6.2018 г. Преглед
21 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
22 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
23 Радка Богоева Началник на отдел 7.6.2018 г. Преглед
24 Мария Иванова Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
25 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
26 Аблена Карапенчева Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
27 Десислава Стоянова Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
28 Жулиета Попова Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
29 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
30 Елика Ананиева Младши експерт 8.6.2018 г. Преглед
31 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
32 Нели Добринова Системен администратор І степен 4.6.2018 г. Преглед
33 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
34 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
35 Андон Симонски Главен експерт 4.6.2018 г. Преглед
36 Стефан Патъров Главен експерт 6.6.2018 г. Преглед
37 Бисер Йончовски Главен експерт 6.6.2018 г. Преглед
38 Ивайло Петков Старши експерт 6.6.2018 г. Преглед
39 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
40 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
41 Тома Томов Главен специалист 8.6.2018 г. Преглед
42 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
43 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
44 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
45 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
46 Калинка Ангелова Старши счетоводител 8.6.2018 г. Преглед
47 Галина Тодорова Старши счетоводител 6.6.2018 г. Преглед
48 Димка Георгиева Старши счетоводител 6.6.2018 г. Преглед
49 Ана Бояджиева Старши счетоводител 7.6.2018 г. Преглед
50 Павлина Данаилова Главен директор 7.6.2018 г. Преглед
51 Костадин Диклиев Заместник главен директор 5.6.2018 г. Преглед
52 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
53 Пепа Найденова Държавен експерт 7.6.2018 г. Преглед
54 Велина Цековска Държавен експерт 6.6.2018 г. Преглед
55 Рената Димитрова Главен експерт 6.6.2018 г. Преглед
56 Тихомир Комарски Главен експерт 6.6.2018 г. Преглед
57 Ана Богоева Главен експерт 5.6.2018 г. Преглед
58 Силвия Симеонова Старши експерт 1.6.2018 г. Преглед
59 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
60 Калинка Цоцина Главен специалист 4.6.2018 г. Преглед
61 Георги Десев Началник на отдел 5.6.2018 г. Преглед
62 Ирина Стоева Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
63 Людмила Петкова Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
64 Иванка Кичова Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
65 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
66 Николай Дуков Главен инспектор 4.6.2018 г. Преглед
67 Ани Петкова Главен инспектор 4.6.2018 г. Преглед
68 Зорница Митева Главен инспектор 4.6.2018 г. Преглед
69 Иван Георгиев Инспектор 5.6.2018 г. Преглед
70 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
71 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
72 Йоана Стефанова Инспектор 4.6.2018 г. Преглед
73 Димитър Даракчиев Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
74 Данаила Попова Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
75 Юлиана Цветанова Началник на отдел 6.6.2018 г. Преглед
76 Анатолия Петрова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
77 Маргарита Ковачева Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
78 Момчил Фердинандов Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
79 Йорданка Георгиева Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
80 Тодор Тодоров Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
81 Лидия Христова Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
82 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
83 Цветелина Неделчева Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
84 Огнян Раев Началник на отдел 7.6.2018 г. Преглед
85 Ивайло Георгиев Главен инспектор 7.6.2018 г.. Преглед
86 Светослава Кръстева Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
87 Мая Михайлова-Давидова Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
88 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
89 Наталия Георгиева Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
90 Катя Петрова Инспектор 7.6.2018 г. Преглед
91 Людмил Кулов Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
92 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
93 Петя Танчева Главен инспектор 7.6.2018 г Преглед
94 Василка Милева Главен инспектор 7.6.2018 г Преглед
95 Николай Димитров Главен инспектор 7.6.2018 г Преглед
96 Савина Добрева Главен инспектор 7.6.2018 г Преглед
97 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
98 Виктор Златанов Главен инспектор 7.6.2018 г Преглед
99 Даринка Желева Инспектор 7.6.2018 г. Преглед
100 Стоян Стоянов Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
101 Емил Димитров Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
102 Екатерина Павлова Началник на отдел 6.6.2018 г. Преглед
103 Боян Йочков Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
104 Жанин Карамфилова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
105 Емил Димов Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
106 Юлия Кокарова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
107 Величка Ирикова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
108 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
109 Женя Канатова Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
110 Стилиян Тенев Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
111 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
112 Милена Тенева Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
113 Недялко Велчевски Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
114 Огнян Райкулев Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
115 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
116 Диана Атанасова – Енчева Началник на отдел 5.6.2018 г. Преглед
117 Гергана Сиракова Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
118 Антоанета Костадинова Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
119 Тенко Марков Старши инспектор 5.6.2018 г. Преглед
120 Емил Донев Инспектор 5.6.2018 г. Преглед
121 Георги Жечев Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
122 Диян Друмев Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
123 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
124 Валерия Кишкин Държавен експерт 7.6.2018 г. Преглед
125 Павлина Старчева Държавен експерт 7.6.2018 г. Преглед
126 Даниела Кирчева Държавен експерт 6.6.2018 г. Преглед
127 Светлана Павлова Държавен експерт 10.8.2018 г. Преглед
128 Мария Илиева – Йорданова Държавен експерт 19.10.2018 г. Преглед
129 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
130 Божидар Генков Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
131 София Велина Старши експерт 7.6.2018 г. Преглед
132 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
133 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
134 Мирослав Йотов Главен директор 1.6.2018 г. Преглед
135 Нина Костова Началник на отдел 4.6.2018 г. Преглед
136 Ангел Велков Държавен експерт 7.6.2018 г. Преглед
137 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
138 Мариета Мухтарова Държавен експерт 7.6.2018 г. Преглед
139 Антоанета Киркова-Младжова Държавен експерт 3.8.2018 г. Преглед
140 Венеция Градинарова Държавен експерт 6.6.2018 г. Преглед
141 Мариана Минева Държавен експерт 3.8.2018 г. Преглед
142 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
143 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
144 Петър Манов Главен експерт 2.8.2018 г. Преглед
145 Филип Грънчев Старши експерт (юрист) 7.6.2018 г. Преглед
146 Антонио Кръстев Старши експерт 3.8.2018 г. Преглед
147 Ина Костадинова Старши експерт 3.8.2018 г. Преглед
148 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
149 Соня Петрова Младши експерт 7.6.2018 г. Преглед
150 Петя Стоичкова Главен специалист 8.6.2018 г. Преглед
151 Галя Бояджиева Началник на отдел 5.6.2018 г. Преглед
152 Йоанна Григорова -Атанасова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
153 Ненка Христова Главен инспектор 5.9.2018 г. Преглед
154 Цветанка Кръстева Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
155 Надежда Костадинова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
156 Елена Иванова Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
157 Калоян Петков Старши инспектор 7.6.2018 г. Преглед
158 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
159 Боян Пейчинов Старши инспектор 5.6.2018 г. Преглед
160 Кирил Трайков Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
161 Асен Динчев Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
162 Десислава Иванова Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
163 Биляна Жежева Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
164 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
165 Веселинка Бешева Началник на отдел 6.6.2018 г. Преглед
166 Гергана Василева- Вълова Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
167 Илина Пенева Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
168 Милка Шопова Главен инспектор 4.6.2018 г. Преглед
169 Емил Зиновиев Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
170 Илиана Трифонова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
171 Наргис Шукриева Началник на отдел 7.6.2018 г. Преглед
172 Илия Георгиев Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
173 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
174 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
175 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
176 Мариана Бойчева Старши специалист 7.6.2018 г. Преглед
177 Евгени Атанасов Началник на отдел 8.6.2018 г. Преглед
178 Ивелина Кулова Старши инспектор 8.6.2018 г. Преглед
179 Димитър Велчев Старши инспектор 14.6.2018 г. Преглед
180 Митко Митев Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
181 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
182 Тодор Кесяков Началник на отдел 6.6.2018 г. Преглед
183 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
184 Жана Начева Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
185 Марияна Вълчева Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
186 Юрий Станков Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
187 Петя Николова Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
188 Моника Спасова Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
189 Анастасия Арасланова Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
190 Ангел Даскалов Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
191 Нина Стоянова Началник на отдел 5.6.2018 г. Преглед
192 Желязко Цинов Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
193 Деян Русев Старши инспектор 5.6.2018 г. Преглед
194 Диана Грозева Инспектор 5.6.2018 г. Преглед
195 Даниела Петкова Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
196 Галина Тодорова Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
197 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
198 Марин Георгиев Старши инспектор 8.6.2018 г. Преглед
199 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
200 Антоанета Генова Началник на отдел 3.6.2018 г. Преглед
201 Атанас Шивиков Главен инспектор 3.6.2018 г. Преглед
202 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
203 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
204 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
205 Емилия Гергова Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
206 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
207 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
208 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
209 Станислав Игнатов Младши експерт 3.8.2018 г. Преглед
210 Виктория Велева Инспектор 3.8.2018 г. Преглед
211 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
212 Невена Богданова Главен специалист 3.8.2018 г. Преглед
213 Мариана Маринова Старши специалист 19.10.2018 г. Преглед
214 Димитър Гюров Началник на отдел 7.6.2018 г. Преглед
215 Радко Джонджоров Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
216 Румен Вълов Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
217 Светослав Тодоров Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
218 Цветелина Радева Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
219 Динко Мандов Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
220 Николай Баджаков Старши инспектор 8.6.2018 г. Преглед
221 Методи Пецанов Старши инспектор 8.6.2018 г. Преглед
222 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
223 Димитър Даскалов Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
224 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
225 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
226 Албена Терзиева Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
227 Симеон Масларов Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
228 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
229 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
230 Мария Динчева Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
231 Весела Димова Главен специалист 5.6.2018 г. Преглед
232 Светла Господинова Началник на отдел 7.6.2018 г. Преглед
233 Мирослав Ваньов Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
234 Златка Маджарова Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
235 Недко Лачев Инспектор 21.8.2018 г. Преглед
236 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
237 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
238 Валери Янчев Началник на отдел 5.6.2018 г. Преглед
239 Светослав Данчов Главен инспектор 3.8.2018 г. Преглед
240 Румен Стоянчев Главен инспектор 3.8.2018 г. Преглед
241 Зарян Бараков Главен специалист 5.6.2018 г. Преглед
242 Стефан Петков Началник на отдел 6.6.2018 г. Преглед
243 Мирослав Минчев Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
244 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
245 Росица Войнова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
246 Светлозар Иванов Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
247 Зорница Бенова Инспектор 4.9.2018 г. Преглед
248 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
249 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
250 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
251 Добромир Драгнев Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
252 Йордан Йорданов Началник на отдел 5.6.2018 г. Преглед
253 Николай Ганчев Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
254 Ивайло Драгнев Старши инспектор 5.6.2018 г. Преглед
255 Борислав Попов Инспектор 5.6.2018 г. Преглед
256 Димитър Великов Инспектор 22.8.2018 г. Преглед
257 Павлина Петкова Инспектор 5.6.2018 г. Преглед
258 Веселин Борисов Инспектор 6.8.2018 г. Преглед
259 Димитрина Юрукова – Кирчева Инспектор 6.8.2018 г. Преглед
260 Теменуга Георгиева Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
261 Мария Вълкова Началник на отдел 9.8.2018 г. Преглед
262 Стефан Земярски Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
263 Виктория Чингарова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
264 Райна Дончева Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
265 Тодор Арабаджиев Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
268 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
267 Борис Калчев Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
268 Милен Димитров Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
269 Стоилка Чочева Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
270 Валери Желев Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
271 Илиян Найденов Старши специалист 6.6.2018 г. Преглед
272 Илиян Найденов Старши специалист 19.7.2018 г. Преглед
273 Станислав Романов Старши специалист 6.6.2018 г. Преглед
274 Петя Георгиева Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
275 Иван Иванов Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
276 Динко Георгиев Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
277 Иван Янчев Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
278 Пламен Борисов Главен специалист 8.6.2018 г. Преглед
279 Пламен Борисов Главен специалист 2.8.2018 г. Преглед
280 Тодор Николов Началник на отдел 6.6.2018 г. Преглед
281 Румен Атанасов Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
282 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
283 Богомил Манолов Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
284 Веселин Атамян Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
285 Анна Стоянова Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
286 Мартин Калудов Старши специалист 8.10.2018 г. Преглед
287 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
288 Красимир Костов Старши инспектор 8.6.2018 г. Преглед
289 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
290 Анета Патева Държавен експерт 6.6.2018 г. Преглед
291 Нина Ганецовска Държавен експерт 6.6.2018 г. Преглед
292 Ася Боянова Младши експерт 7.6.2018 г. Преглед
293 Цвета Никифорова Старши експерт 7.6.2018 г. Преглед
294 Мая Петрова Старши експерт 6.6.2018 г. Преглед
295 Христина Шигулова-Василева Началник на отдел 7.6.2018 г. Преглед
296 Татяна Шопова- Ганева Началник на сектор 7.6.2018 г. Преглед
297 Мирослав Миронов Държавен експерт 7.6.2018 г. Преглед
298 Моника Кръстева Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
299 Диана Видулова Старши експерт 7.6.2018 г. Преглед
300 Кристина Борисова Старши експерт 8.6.2018 г. Преглед
301 Мариела Куздова Старши експерт 7.6.2018 г. Преглед
302 Коста Георгиев Младши експерт 4.12.2018 г. Преглед
303 Илияна Тошева Главен специалист 7.6.2018 г. Преглед
304 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
305 Пенчо Пенчев Главен експерт 5.6.2018 г. Преглед
306 Светла Тодорова Главен специалист 5.6.2018 г. Преглед
307 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
308 Георги Панчев Главен експерт 5.6.2018 г. Преглед
309 Надя Маркова Главен специалист 5.6.2018 г. Преглед
310 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
311 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
312 Слави Ганев Главен специалист 8.6.2018 г. Преглед
313 Гавриел Апостолов Началник на отдел 4.6.2018 г. Преглед
314 Николай Николов Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
315 Георги Бъчваров Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
316 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
317 Галина Гълъбова Старши инспектор 7.6.2018 г. Преглед
318 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
319 Миглена Чолакова Инспектор 21.11.2018 г. Преглед
320 Иванка Стоянова Специалист 7.6.2018 г. Преглед
321 Иванка Стоянова Специалист 7.9.2018 г. Преглед
322 Галина Чобанова Старши инспектор 5.6.2018 г. Преглед
323 Павлин Вълков Старши инспектор 5.6.2018 г. Преглед
324 Галя Петкова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
325 Женя Петрова Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
326 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
327 Георги Цанов Старши инспектор 5.6.2018 г. Преглед
328 Надя Митовска Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
329 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
330 Демир Шафранов Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
331 Ангелина Мангозова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
332 Евгения Димитрова Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
333 Даниела Иванова Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
334 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
335 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
336 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
337 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
338 Богомил Борисов Държавен експерт 6.6.2018 г. Преглед
339 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
340 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
341 Албена Веселинова Главен експерт 7.8.2018 г. Преглед
342 Светла Иванова Главен експерт 7.8.2018 г. Преглед
343 Асен Киров Главен експерт 7.8.2018 г. Преглед
344 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
345 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
346 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
347 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
348 Иван Попов Главен инспектор 1.6.2018 г. Преглед
349 Даниела Христова Главен инспектор 3.8.2018 г. Преглед
350 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
351 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
352 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
353 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
354 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
355 Анна Гърдева Старши експерт 5.6.2018 г. Преглед
356 Ренета Шаламанова Старши експерт 5.6.2018 г. Преглед
357 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
358 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
359 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
360 Теодора Цветкова Старши инспектор 6.8.2018 г. Преглед
361 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
362 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
363 Елена Златева Младши експерт 5.6.2018 г. Преглед
364 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
365 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
366 Тодор Миленков Специалист 7.8.2018 г. Преглед
367 Петя Ангелкова Специалист 8.6.2018 г. Преглед
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
369 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
370 Иван Маринков Инспектор 7.6.2018 г. Преглед
371 Зорка Георгиева Инспектор 7.6.2018 г. Преглед
372 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
373 Диян Илиев Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
374 Иван Сяров Началник на отдел 7.6.2018 г. Преглед
375 Катя Еремиева-Лозанова Старши експерт 5.6.2018 г. Преглед
376 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
377 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
378 Васил Аврамов Инспектор 4.6.2018 г. Преглед
379 Мануела Кожухарова Специалист 6.6.2018 г. Преглед
380 Георги Младенов Началник на отдел 8.6.2018 г. Преглед
381 Велчо Нетовски Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
382 Иглика Сълковска Старши инспектор 7.6.2018 г. Преглед
383 Иванка Иванова Инспектор 5.6.2018 г. Преглед
384 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
385 Емил Димитров Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
386 Светослав Димитров Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
387 Димитър Йорданов Началник на отдел 13.11.2018 г. Преглед
388 Анна Анастасова Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
389 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
390 Георги Бахчеванов Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
391 Валентин Балтаджиев Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
392 Евгени Минчев Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
393 Иван Иванов Инспектор 7.6.2018 г. Преглед
394 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
395 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
396 Ивелина Иванова-Башлийска Старши експерт 7.6.2018 г. Преглед
397 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
398 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
399 Ростислав Раденков Инспектор 5.6.2018 г. Преглед
400 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
401 Деница Михайлова Инспектор 8.8.2018 г. Преглед
402 Васко Арсенов Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
403 Ивайло Тенев Главен инспектор 5.12.2018 г. Преглед
404 Пеньо Кожухаров Главен специалист 8.6.2018 г. Преглед
405 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
406 Димитър Димитров Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
407 Елина Младенова Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
408 Началник на отдел 5.6.2018 г. Преглед
409 Пенка Цакова Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
410 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
411 Марияна Димитрова Старши експерт 6.6.2018 г. Преглед
412 Мария Бойчева Старши експерт 5.6.2018 г. Преглед
413 Костадин Стоянов Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
414 Георги Крайчев Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
415 Запрян Панов Главен специалист 8.6.2018 г. Преглед
416 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
417 Маргарита Караиванова Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
418 Димитър Керушев Главен специалист 8.6.2018 г. Преглед
419 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
420 София Кирова Инспектор 21.8.2018 г. Преглед
421 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
422 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
423 Атина Кацару-Ксантопулу Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
424 Тихомир Тончев Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
425 Румен Киров Инспектор 4.12.2018 г. Преглед
426 Васил Ненчев Главен директор 4.12.2018 г. Преглед
427 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
428 Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ