Декларации за имущество и интереси – 2018 г.

Име, фамилия
Длъжност Дата на подаване Декларация
1 Галина Чумаченкова Финансов контрольор 5.6.2018 г. Преглед
2 Финансов контрольор 8.6.2018 г. Преглед
3 Директор 8.6.2018 г. Преглед
4 Петя Маринова Началник на отдел 7.6.2018 г. Преглед
5 Елена Георгиева Главен юрисконсулт 7.6.2018 г. Преглед
6 Главен юрисконсулт 7.6.2018 г. Преглед
7 Главен юрисконсулт 7.6.2018 г. Преглед
8 Силвия Ангелова Старши юрисконсулт 7.6.2018 г. Преглед
9 Елена Хаджиева Юрисконсулт 7.6.2018 г. Преглед
10 Кристина Петкова Началник на отдел 7.6.2018 г. Преглед
11 Елена Димитрова Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
12 Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
13 Цветана Пенчева Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
14 Снежина Съботинова Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
15 Александра Eнчева Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
16 Даниела Масларска-Данева Главен експерт 6.6.2018 г. Преглед
17 Наталия Кирилова Главен експерт 5.6.2018 г. Преглед
18 Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
19 Ангелина Димитрова Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
20 Илиана Илиева Главен специалист 7.6.2018 г. Преглед
21 Главен специалист 6.6.2018 г. Преглед
22 Главен специалист 9.10.2018 г. Преглед
23 Радка Богоева Началник на отдел 7.6.2018 г. Преглед
24 Мария Иванова Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
25 Христо Ковачев Главен експерт 8.6.2018 г. Преглед
26 Аблена Карапенчева Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
27 Десислава Стоянова Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
28 Жулиета Попова Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
29 Татяна Борисова Старши експерт 4.6.2018 г. Преглед
30 Елика Ананиева Младши експерт 8.6.2018 г. Преглед
31 Началник на отдел 8.6.2018 г. Преглед
32 Нели Добринова Системен администратор І степен 4.6.2018 г. Преглед
33 Венцислав Лозанов Системен администратор ІI степен 5.6.2018 г. Преглед
34 Системен администратор ІII степен 7.6.2018 г. Преглед
35 Андон Симонски Главен експерт 4.6.2018 г. Преглед
36 Стефан Патъров Главен експерт 6.6.2018 г. Преглед
37 Бисер Йончовски Главен експерт 6.6.2018 г. Преглед
38 Ивайло Петков Старши експерт 6.6.2018 г. Преглед
39 Савина Йорданова Младши експерт 8.6.2018 г. Преглед
40 Главен специалист 8.6.2018 г. Преглед
41 Тома Томов Главен специалист 8.6.2018 г. Преглед
42 Главен счетоводител 8.6.2018 г. Преглед
43 Старши счетоводител 6.6.2018 г. Преглед
44 Старши счетоводител 7.8.2018 г. Преглед
45 Старши счетоводител 8.6.2018 г. Преглед
46 Калинка Ангелова Старши счетоводител 8.6.2018 г. Преглед
47 Галина Тодорова Старши счетоводител 6.6.2018 г. Преглед
49 Димка Георгиева Старши счетоводител 6.6.2018 г. Преглед
50 Ана Бояджиева Старши счетоводител 7.6.2018 г. Преглед
51 Павлина Данаилова Главен директор 7.6.2018 г. Преглед
52 Костадин Диклиев Заместник главен директор 5.6.2018 г. Преглед
53 Райна Цекова Началник на отдел 5.6.2018 г. Преглед
54 Пепа Найденова Държавен експерт 7.6.2018 г. Преглед
55 Велина Цековска Държавен експерт 6.6.2018 г. Преглед
56 Рената Димитрова Главен експерт 6.6.2018 г. Преглед
57 Тихомир Комарски Главен експерт 6.6.2018 г. Преглед
58 Ана Богоева Главен експерт 5.6.2018 г. Преглед
59 Силвия Симеонова Старши експерт 1.6.2018 г. Преглед
60 Младши експерт 7.6.2018 г. Преглед
61 Калинка Цоцина Главен специалист 4.6.2018 г. Преглед
62 Георги Десев Началник на отдел 5.6.2018 г. Преглед
63 Ирина Стоева Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
64 Людмила Петкова Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
65 Иванка Кичова Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
66 Емил Николов Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
67 Николай Дуков Главен инспектор 4.6.2018 г. Преглед
68 Ани Петкова Главен инспектор 4.6.2018 г. Преглед
69 Зорница Митева Главен инспектор 4.6.2018 г. Преглед
70 Иван Георгиев Инспектор 5.6.2018 г. Преглед
71 Петко Цанков Инспектор 4.6.2018 г. Преглед
72 Йорданка Ангелова Инспектор 4.6.2018 г. Преглед
73 Йоана Стефанова Инспектор 4.6.2018 г. Преглед
74 Димитър Даракчиев Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
75 Данаила Попова Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
76 Юлиана Цветанова Началник на отдел 6.6.2018 г. Преглед
77 Анатолия Петрова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
78 Маргарита Ковачева Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
79 Момчил Фердинандов Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
80 Йорданка Георгиева Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
81 Тодор Тодоров Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
82 Лидия Христова Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
83 Божидар Цанев Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
84 Цветелина Неделчева Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
85 Огнян Раев Началник на отдел 7.6.2018 г. Преглед
86 Ивайло Георгиев Главен инспектор 7.6.2018 г.. Преглед
87 Светослава Кръстева Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
88 Мая Михайлова-Давидова Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
89 Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
90 Наталия Георгиева Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
91 Катя Петрова Инспектор 7.6.2018 г. Преглед
92 Людмил Кулов Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
93 Началник на отдел 7.6.2018 г Преглед
94 Петя Танчева Главен инспектор 7.6.2018 г Преглед
95 Василка Милева Главен инспектор 7.6.2018 г Преглед
96 Николай Димитров Главен инспектор 7.6.2018 г Преглед
97 Савина Добрева Главен инспектор 7.6.2018 г Преглед
98 Главен инспектор 7.6.2018 г Преглед
99 Виктор Златанов Главен инспектор 7.6.2018 г Преглед
100 Даринка Желева Инспектор 7.6.2018 г. Преглед
101 Стоян Стоянов Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
102 Емил Димитров Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
103 Екатерина Павлова Началник на отдел 6.6.2018 г. Преглед
104 Боян Йочков Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
105 Жанин Карамфилова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
106 Емил Димов Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
107 Юлия Кокарова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
108 Величка Ирикова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
109 Асадур Елмокян Главен инспектор 20.9.2018 г. Преглед
110 Женя Канатова Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
111 Стилиян Тенев Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
112 Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
113 Милена Тенева Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
114 Недялко Велчевски Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
115 Огнян Райкулев Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
116 Ангел Ангелов Инспектор 12.8.2018 г. Преглед
117 Диана Атанасова – Енчева Началник на отдел 5.6.2018 г. Преглед
118 Гергана Сиракова Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
119 Антоанета Костадинова Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
120 Тенко Марков Старши инспектор 5.6.2018 г. Преглед
121 Емил Донев Инспектор 5.6.2018 г. Преглед
122 Георги Жечев Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
123 Диян Друмев Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
124 Даниела Миланова – Горчева Директор 6.6.2018 г. Преглед
125 Валерия Кишкин Държавен експерт 7.6.2018 г. Преглед
126 Павлина Старчева Държавен експерт 7.6.2018 г. Преглед
127 Даниела Кирчева Държавен експерт 6.6.2018 г. Преглед
128 Светлана Павлова Държавен експерт 10.8.2018 г. Преглед
129 Мария Илиева – Йорданова Държавен експерт 19.10.2018 г. Преглед
130 Държавен експерт 18.10.2018 г. Преглед
131 Божидар Генков Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
132 София Велина Старши експерт 7.6.2018 г. Преглед
133 Старши експерт 7.6.2018 г. Преглед
134 Ивелин Тодоров Старши експерт 6.6.2018 г. Преглед
135 Мирослав Йотов Главен директор 1.6.2018 г. Преглед
136 Нина Костова Началник на отдел 4.6.2018 г. Преглед
137 Ангел Велков Държавен експерт 7.6.2018 г. Преглед
138 Вася Семкова Държавен експерт 3.8.2018 г. Преглед
139 Мариета Мухтарова Държавен експерт 7.6.2018 г. Преглед
140 Антоанета Киркова-Младжова Държавен експерт 3.8.2018 г. Преглед
141 Венеция Градинарова Държавен експерт 6.6.2018 г. Преглед
142 Мариана Минева Държавен експерт 3.8.2018 г. Преглед
143 Държавен експерт 8.8.2018 г. Преглед
144 Евелина Ринкова Държавен експерт 20.8.2018 г. Преглед
145 Петър Манов Главен експерт 2.8.2018 г. Преглед
146 Филип Грънчев Старши експерт (юрист) 7.6.2018 г. Преглед
147 Антонио Кръстев Старши експерт 3.8.2018 г. Преглед
148 Ина Костадинова Старши експерт 3.8.2018 г. Преглед
149 Младши експерт 7.6.2018 г. Преглед
150 Соня Петрова Младши експерт 7.6.2018 г. Преглед
151 Петя Стоичкова Главен специалист 8.6.2018 г. Преглед
152 Галя Бояджиева Началник на отдел 5.6.2018 г. Преглед
153 Йоанна Григорова -Атанасова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
154 Ненка Христова Главен инспектор 5.9.2018 г. Преглед
155 Цветанка Кръстева Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
156 Надежда Костадинова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
157 Елена Иванова Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
158 Калоян Петков Старши инспектор 7.6.2018 г. Преглед
159 Камелия Стоянчева Старши инспектор 5.6.2018 г. Преглед
160 Боян Пейчинов Старши инспектор 5.6.2018 г. Преглед
161 Кирил Трайков Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
162 Асен Динчев Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
163 Десислава Иванова Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
164 Биляна Жежева Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
165 Андрей Медаров Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
166 Веселинка Бешева Началник на отдел 6.6.2018 г. Преглед
167 Гергана Василева- Вълова Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
168 Илина Пенева Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
169 Милка Шопова Главен инспектор 4.6.2018 г. Преглед
170 Емил Зиновиев Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
171 Илиана Трифонова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
172 Наргис Шукриева Началник на отдел 7.6.2018 г. Преглед
173 Илия Георгиев Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
174 Пламен Парушев Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
175 Георги Димитров Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
176 Старши инспектор 5.10.2018 г. Преглед
177 Мариана Бойчева Старши специалист 7.6.2018 г. Преглед
178 Евгени Атанасов Началник на отдел 8.6.2018 г. Преглед
179 Ивелина Кулова Старши инспектор 8.6.2018 г. Преглед
180 Димитър Велчев Старши инспектор 14.6.2018 г. Преглед
181 Митко Митев Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
182 Милен Илинов Главен специалист 6.6.2018 г. Преглед
183 Тодор Кесяков Началник на отдел 6.6.2018 г. Преглед
184 Мария Кисова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
185 Жана Начева Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
186 Марияна Вълчева Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
187 Юрий Станков Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
188 Петя Николова Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
189 Моника Спасова Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
190 Анастасия Арасланова Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
191 Ангел Даскалов Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
192 Нина Стоянова Началник на отдел 5.6.2018 г. Преглед
193 Желязко Цинов Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
194 Деян Русев Старши инспектор 5.6.2018 г. Преглед
195 Диана Грозева Инспектор 5.6.2018 г. Преглед
196 Даниела Петкова Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
197 Галина Тодорова Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
198 Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
199 Марин Георгиев Старши инспектор 8.6.2018 г. Преглед
200 Борислав Георгиев Главен директор 26.7.2018 г. Преглед
201 Антоанета Генова Началник на отдел 3.6.2018 г. Преглед
202 Атанас Шивиков Главен инспектор 3.6.2018 г. Преглед
203 Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
204 Главен инспектор 14.9.2018 г. Преглед
205 Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
206 Емилия Гергова Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
207 Старши експерт 3.8.2018 г. Преглед
208 Красимир Белянски Младши експерт 7.6.2018 г. Преглед
209 Младши експерт 7.6.2018 г. Преглед
210 Станислав Игнатов Младши експерт 3.8.2018 г. Преглед
211 Виктория Велева Инспектор 3.8.2018 г. Преглед
212 Инспектор 3.8.2018 г. Преглед
213 Невена Богданова Главен специалист 3.8.2018 г. Преглед
214 Мариана Маринова Старши специалист 19.10.2018 г. Преглед
215 Димитър Гюров Началник на отдел 7.6.2018 г. Преглед
216 Радко Джонджоров Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
217 Румен Вълов Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
218 Светослав Тодоров Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
219 Цветелина Радева Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
220 Динко Мандов Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
221 Николай Баджаков Старши инспектор 8.6.2018 г. Преглед
222 Методи Пецанов Старши инспектор 8.6.2018 г. Преглед
223 Мария Влахова Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
224 Димитър Даскалов Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
225 Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
226 Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
227 Албена Терзиева Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
228 Симеон Масларов Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
229 Инспектор 7.6.2018 г. Преглед
230 Инспектор 31.7.2018 г. Преглед
231 Мария Динчева Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
232 Весела Димова Главен специалист 5.6.2018 г. Преглед
233 Светла Господинова Началник на отдел 7.6.2018 г. Преглед
234 Мирослав Ваньов Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
235 Златка Маджарова Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
236 Недко Лачев Инспектор 21.8.2018 г. Преглед
237 Евгений Генов Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
238 Митьо Бурин Инспектор 27.7.2018 г. Преглед
239 Валери Янчев Началник на отдел 5.6.2018 г. Преглед
240 Светослав Данчов Главен инспектор 3.8.2018 г. Преглед
241 Румен Стоянчев Главен инспектор 3.8.2018 г. Преглед
242 Зарян Бараков Главен специалист 5.6.2018 г. Преглед
243 Стефан Петков Началник на отдел 6.6.2018 г. Преглед
244 Мирослав Минчев Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
245 Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
246 Росица Войнова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
247 Светлозар Иванов Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
248 Зорница Бенова Инспектор 4.9.2018 г. Преглед
249 Катя Минчева Инспектор 8.8.2018 г. Преглед
250 Георги Георгиев Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
251 Главен инспектор 11.6.2018 г. Преглед
252 Добромир Драгнев Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
253 Йордан Йорданов Началник на отдел 5.6.2018 г. Преглед
254 Николай Ганчев Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
255 Ивайло Драгнев Старши инспектор 5.6.2018 г. Преглед
256 Борислав Попов Инспектор 5.6.2018 г. Преглед
257 Димитър Великов Инспектор 22.8.2018 г. Преглед
258 Павлина Петкова Инспектор 5.6.2018 г. Преглед
259 Веселин Борисов Инспектор 6.8.2018 г. Преглед
260 Димитрина Юрукова – Кирчева Инспектор 6.8.2018 г. Преглед
261 Теменуга Георгиева Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
262 Мария Вълкова Началник на отдел 9.8.2018 г. Преглед
263 Стефан Земярски Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
264 Виктория Чингарова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
265 Райна Дончева Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
266 Тодор Арабаджиев Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
267 Старши инспектор 8.6.2018 г. Преглед
268 Борис Калчев Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
269 Милен Димитров Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
270 Стоилка Чочева Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
271 Валери Желев Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
272 Илиян Найденов Старши специалист 6.6.2018 г. Преглед
273 Илиян Найденов Старши специалист 19.7.2018 г. Преглед
274 Станислав Романов Старши специалист 6.6.2018 г. Преглед
275 Петя Георгиева Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
276 Иван Иванов Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
277 Динко Георгиев Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
278 Иван Янчев Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
279 Пламен Борисов Главен специалист 8.6.2018 г. Преглед
280 Пламен Борисов Главен специалист 2.8.2018 г. Преглед
281 Тодор Николов Началник на отдел 6.6.2018 г. Преглед
282 Румен Атанасов Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
283 Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
284 Богомил Манолов Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
285 Веселин Атамян Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
286 Анна Стоянова Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
287 Мартин Калудов Старши специалист 8.10.2018 г. Преглед
288 Дичко Дичев Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
289 Красимир Костов Старши инспектор 8.6.2018 г. Преглед
300 Началник на отдел 6.6.2018 г. Преглед
301 Анета Патева Държавен експерт 6.6.2018 г. Преглед
302 Нина Ганецовска Държавен експерт 6.6.2018 г. Преглед
303 Ася Боянова Младши експерт 7.6.2018 г. Преглед
304 Цвета Никифорова Старши експерт 7.6.2018 г. Преглед
305 Мая Петрова Старши експерт 6.6.2018 г. Преглед
306 Христина Шигулова-Василева Началник на отдел 7.6.2018 г. Преглед
307 Татяна Шопова- Ганева Началник на сектор 7.6.2018 г. Преглед
308 Мирослав Миронов Държавен експерт 7.6.2018 г. Преглед
309 Моника Кръстева Главен експерт 7.6.2018 г. Преглед
310 Диана Видулова Старши експерт 7.6.2018 г. Преглед
311 Кристина Борисова Старши експерт 8.6.2018 г. Преглед
312 Мариела Куздова Старши експерт 7.6.2018 г. Преглед
313 Коста Георгиев Младши експерт 4.12.2018 г. Преглед
314 Илияна Тошева Главен специалист 7.6.2018 г. Преглед
315 Данаил Илиев Началник на сектор 5.6.2018 г. Преглед
316 Пенчо Пенчев Главен експерт 5.6.2018 г. Преглед
317 Светла Тодорова Главен специалист 5.6.2018 г. Преглед
318 Васил Станев Началник на сектор 5.6.2018 г. Преглед
319 Георги Панчев Главен експерт 5.6.2018 г. Преглед
320 Надя Маркова Главен специалист 5.6.2018 г. Преглед
321 Иво Атанасов Началник на отдел 6.6.2018 г. Преглед
322 Младши експерт 5.6.2018 г. Преглед
323 Слави Ганев Главен специалист 8.6.2018 г. Преглед
324 Гавриел Апостолов Началник на отдел 4.6.2018 г. Преглед
325 Николай Николов Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
326 Георги Бъчваров Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
327 Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
328 Галина Гълъбова Старши инспектор 7.6.2018 г. Преглед
329 Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
330 Миглена Чолакова Инспектор 21.11.2018 г. Преглед
331 Иванка Стоянова Специалист 7.6.2018 г. Преглед
332 Иванка Стоянова Специалист 7.9.2018 г. Преглед
333 Галина Чобанова Старши инспектор 5.6.2018 г. Преглед
334 Павлин Вълков Старши инспектор 5.6.2018 г. Преглед
335 Галя Петкова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
336 Женя Петрова Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
337 Марияна Недялкова Старши инспектор 5.6.2018 г. Преглед
338 Георги Цанов Старши инспектор 5.6.2018 г. Преглед
339 Надя Митовска Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
340 Евгени Симеонов Старши инспектор 6.6.2018 г. Преглед
341 Демир Шафранов Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
342 Ангелина Мангозова Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
343 Евгения Димитрова Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
344 Даниела Иванова Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
345 Главен директор 6.6.2018 г. Преглед
346 Държавен експерт 6.6.2018 г. Преглед
347 Държавен експерт 6.6.2018 г. Преглед
348 Светла Колева Държавен експерт 8.8.2018 г. Преглед
349 Богомил Борисов Държавен експерт 6.6.2018 г. Преглед
350 Главен експерт 1.6.2018 г. Преглед
351 Иван Колев Главен експерт 8.8.2018 г. Преглед
352 Албена Веселинова Главен експерт 7.8.2018 г. Преглед
353 Светла Иванова Главен експерт 7.8.2018 г. Преглед
354 Асен Киров Главен експерт 7.8.2018 г. Преглед
355 Силвия Джонгова Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
356 Главен инспектор 8.8.2018 г. Преглед
357 Главен инспектор 3.8.2018 г. Преглед
358 Главен инспектор 1.6.2018 г. Преглед
359 Иван Попов Главен инспектор 1.6.2018 г. Преглед
360 Даниела Христова Главен инспектор 3.8.2018 г. Преглед
361 Старши експерт/зам. главен директор 5.6.2018 г. Преглед
362 Старши експерт/зам. главен директор 24.7.2018 г. Преглед
363 Старши експерт 5.6.2018 г. Преглед
364 Старши експерт 25.6.2018 г. Преглед
365 Старши експерт 6.6.2018 г. Преглед
366 Анна Гърдева Старши експерт 5.6.2018 г. Преглед
367 Ренета Шаламанова Старши експерт 5.6.2018 г. Преглед
368 Любомира Попова Старши експерт 5.6.2018 г. Преглед
369 Старши експерт 5.10.2018 г. Преглед
370 Старши инспектор 31.5.2018 г. Преглед
371 Теодора Цветкова Старши инспектор 6.8.2018 г. Преглед
372 Мария Велева Младши експерт 3.8.2018 г. Преглед
373 Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
374 Елена Златева Младши експерт 5.6.2018 г. Преглед
375 Иван Тодоров Главен специалист 3.10.2018 г. Преглед
376 Старши специалист 8.8.2018 г. Преглед
377 Тодор Миленков Специалист 7.8.2018 г. Преглед
378 Петя Ангелкова Специалист 8.6.2018 г. Преглед
379 Началник на отдел 7.6.2018 г. Преглед
380 Главен инспектор 7.6.2018 г. Преглед
381 Иван Маринков Инспектор 7.6.2018 г. Преглед
382 Зорка Георгиева Инспектор 7.6.2018 г. Преглед
383 Инспектор 7.6.2018 г. Преглед
384 Диян Илиев Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
385 Иван Сяров Началник на отдел 7.6.2018 г. Преглед
386 Катя Еремиева-Лозанова Старши експерт 5.6.2018 г. Преглед
387 Старши инспектор 3.8.2018 г. Преглед
388 Старши инспектор 2.8.2018 г. Преглед
389 Васил Аврамов Инспектор 4.6.2018 г. Преглед
390 Мануела Кожухарова Специалист 6.6.2018 г. Преглед
391 Георги Младенов Началник на отдел 8.6.2018 г. Преглед
392 Велчо Нетовски Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
393 Иглика Сълковска Старши инспектор 7.6.2018 г. Преглед
394 Иванка Иванова Инспектор 5.6.2018 г. Преглед
395 Инспектор 4.6.2018 г. Преглед
396 Емил Димитров Главен инспектор 6.6.2018 г. Преглед
397 Светослав Димитров Инспектор 6.6.2018 г. Преглед
399 Димитър Йорданов Началник на отдел 13.11.2018 г. Преглед
400 Анна Анастасова Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
401 Деян Кавръков Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
402 Георги Бахчеванов Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
403 Валентин Балтаджиев Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
404 Евгени Минчев Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
405 Иван Иванов Инспектор 7.6.2018 г. Преглед
406 Явор Димитров Началник на отдел 8.6.2018 г. Преглед
407 Галина Цонева Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
408 Ивелина Иванова-Башлийска Старши експерт 7.6.2018 г. Преглед
409 Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
410 Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
411 Ростислав Раденков Инспектор 5.6.2018 г. Преглед
412 Милуш Кумчев Началник на отдел 8.6.2018 г. Преглед
413 Деница Михайлова Инспектор 8.8.2018 г. Преглед
414 Васко Арсенов Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
415 Ивайло Тенев Главен инспектор 5.12.2018 г. Преглед
416 Пеньо Кожухаров Главен специалист 8.6.2018 г. Преглед
417 Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
418 Димитър Димитров Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
419 Елина Младенова Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
420 Началник на отдел 5.6.2018 г. Преглед
421 Пенка Цакова Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
422 Онник Гюлян Главен инспектор 5.6.2018 г. Преглед
423 Марияна Димитрова Старши експерт 6.6.2018 г. Преглед
424 Мария Бойчева Старши експерт 5.6.2018 г. Преглед
425 Костадин Стоянов Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
426 Георги Крайчев Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
427 Запрян Панов Главен специалист 8.6.2018 г. Преглед
428 Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
429 Маргарита Караиванова Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
430 Димитър Керушев Главен специалист 8.6.2018 г. Преглед
431 Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
432 София Кирова Инспектор 21.8.2018 г. Преглед
433 Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
434 Главен инспектор 8.6.2018 г. Преглед
435 Атина Кацару-Ксантопулу Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
436 Тихомир Тончев Инспектор 8.6.2018 г. Преглед
437 Румен Киров Инспектор 4.12.2018 г. Преглед
438 Васил Ненчев Главен директор 4.12.2018 г. Преглед
439 Началник на отдел 8.6.2018 г. Преглед
440 Старши инспектор 31.5.2018 г. Преглед