Декларации за имущество и интереси – 2019 г.

Име Длъжност Дата на подаване Декларация
1 Аблена Карапенчева Главен експерт 14.05.2019 г. преглед
2 Албена Веселинова Главен експерт 03.05.2019 г. преглед
3 Албена Терзиева Инспектор 10.05.2019 г. преглед
4 Александра Тренчева Инспектор 06.08.2019 г. преглед
5 Александър Николов Главен счетоводител 05.08.2019 г. преглед
6 Ана Богоева Главен експерт 10.05.2019 г. преглед
7          Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
8 Анастасия Арасланова Инспектор 13.05.2019 г. преглед
9 Анатолия Петрова Главен инспектор 07.05.2019 г. преглед
10          Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
11 Ангел Велков Държавен експерт 14.05.2019 г. преглед
12 Ангел Даскалов Инспектор 13.05.2019 г. преглед
13 Ангелина Димитрова Главен експерт 07.05.2019 г. преглед
14 Андон Симонски Главен експерт 07.05.2019 г. преглед
15 Ангелина Мангозова Главен инспектор 07.05.2019 г. преглед
16          Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
17 Ани Петкова Главен инспектор 09.05.2019 г. преглед
18 Анна Анастасова Инспектор 13.05.2019 г. преглед
19 Анна Гърдева Старши експерт 09.05.2019 г. преглед
20 Анна Стоянова Инспектор 01.05.2019 г. преглед
21 Антоанета Костадинова Главен инспектор 01.05.2019 г. преглед
22 Антоанета Младжова Държавен експерт 09.05.2019 г. преглед
23 Антонио Кръстев Главен експерт 10.05.2019 г. преглед
24          Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
25 Асен Киров Държавен експерт 10.05.2019 г. преглед
26 Ася Боянова Младши експерт 23.04.2019 г. преглед
27 Атанас Шивиков Главен инспектор 02.05.2019 г. преглед
28 Биляна Жежева Инспектор 02.05.2019 г. преглед
29 Богомил Борисов Началник на отдел 08.05.2019 г. преглед
30 Богомил Манолов Старши инспектор 03.05.2019 г. преглед
31 Божидар Генков Главен експерт 13.05.2019 г. преглед
32          Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
33 Борис Калчев Старши инспектор 13.05.2019 г. преглед
34 Борислав Попов Инспектор 10.05.2019 г. преглед
35 Боян Йочков Главен инспектор 10.05.2019 г. преглед
36 Боян Пейчинов Старши инспектор 10.05.2019 г. преглед
37 Валентин Балтаджиев Главен инспектор 13.05.2019 г. преглед
38 Валери Желев Инспектор 10.05.2019 г. преглед
39 Валери Янчев Началник на отдел 09.05.2019 г. преглед
40 Васил Аврамов Старши инспектор 10.05.2019 г. преглед
41 Василка Милева Главен инспектор 10.05.2019 г. преглед
42 Велина Цековска Държавен експерт 08.05.2019 г. преглед
43 Величка Ирикова Главен инспектор 10.05.2019 г. преглед
44 Велчо Нетовски Главен инспектор 13.05.2019 г. преглед
45 Венеция Градинарова Държавен експерт 06.05.2019 г. преглед
46 Весела Димова Главен специалист 07.05.2019 г. преглед
47 Веселин Атамян Старши инспектор 10.05.2019 г. преглед
48 Веселин Борисов Инспектор 07.05.2019 г. преглед
49 Веселинка  Бешева Началник на регионален отдел 10.05.2019 г. преглед
50 Виктор Златанов Главен инспектор 09.05.2019 г. преглед
51 Виктория Велева Инспектор 07.05.2019 г. преглед
52 Виктория Чингарова Главен инспектор 09.05.2019 г. преглед
53 Галина Тодорова Старши счетоводител 09.05.2019 г. преглед
54 Галина Гълъбова Старши инспектор 07.05.2019 г. преглед
55 Галина Тодорова Главен инспектор 14.05.2019 г. преглед
56     Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
57 Галина Чумаченкова Финансов контрольор 13.05.2019 г. преглед
58 Галя Бояджиева Началник на отдел 07.05.2019 г. преглед
59 Галя Петкова Главен инспектор 07.05.2019 г. преглед
60 Георги Бахчеванов Инспектор 13.05.2019 г. преглед
61 Георги Бъчваров Главен инспектор 13.05.2019 г. преглед
62 Георги Десев Началник на отдел 13.05.2019 г. преглед
63 Георги Димитров Главен инспектор 10.05.2019 г. преглед
63      Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
65 Георги Георгиев Главен инспектор 08.05.2019 г. преглед
66 Георги Крайчев Инспектор 13.05.2019 г. преглед
67 Георги Младенов Началник на отдел 13.05.2019 г. преглед
68 Георги Панчев Началник сектор 07.05.2019 г. преглед
69 Георги Цанов Старши инспектор 07.05.2019 г. преглед
70 Гергана Василева-Вълова Главен  инспектор 13.05.2019 г. преглед
71 Гергана Сиракова Главен инспектор 07.05.2019 г. преглед
72 Григор Къшов Главен директор 04.02.2019 г. преглед
73      Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
74 Данаила Попова Инспектор 13.05.2019 г. преглед
75 Даниела Иванова Главен инспектор 08.05.2019 г. преглед
76 Даниела Кирчева Държавен експерт 09.05.2019 г. преглед
77 Даниела Масларска-Данева Главен експерт 09.05.2019 г. преглед
78          Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
79 Даниела Петкова Главен инспектор 13.05.2019 г. преглед
80 Даринка Желева Инспектор 13.05.2019 г. преглед
81 Демир Шафранов Главен инспектор 07.05.2019 г. преглед
82 Деница Михайлова Главен инспектор 13.05.2019 г. преглед
83     Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
84 Десислава Иванова Старши инспектор 09.05.2019 г. преглед
85 Десислава Петрова Инспектор 24.09.2019 г. преглед
86 Десислава Стоянова Главен експерт 02.05.2019 г. преглед
87          Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
88 Деян Русев Старши инспектор 07.05.2019 г. преглед
89 Диана Атанасова-Енчева Началник на отдел 07.05.2019 г. преглед
90 Диана Видулова Старши експерт 10.05.2019 г. преглед
91 Диана Грозева Инспектор 09.05.2019 г. преглед
92 Дилян Атанасов Старши експерт 16.08.2019 г. преглед
93 Димитрина Юрукова-Кирчева Инспектор 07.05.2019 г. преглед
94 Димитър Великов Инспектор 08.05.2019 г. преглед
95 Димитър Велчев Старши инспектор 03.05.2019 г. преглед
96 Димитър Гюров Началник на отдел 14.05.2019 г. преглед
97 Димитър Даракчиев Главени нспектор 08.05.2019 г. преглед
98 Димитър Даскалов Главен специалист 21.05.2019 г. преглед
99 Димитър Димитров Главен инспектор 25.04.2019 г. преглед
100 Димка Иванова Главен директор 07.04.2019 г.
17.06.2019 г.
преглед
преглед
101          Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
102 Динко Георгиев Главен инспектор 10.05.2019 г. преглед
103          Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
104 Диян Друмев Главен инспектор 02.05.2019 г. преглед
105 Добромир Драгнев Главен инспектор 13.05.2019 г. преглед
106 Евгени Атанасов Началник на отдел 03.05.2019 г. преглед
107 Евгени Минчев Инспектор 10.05.2019 г. преглед
108          Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
109          Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
110 Евгения Димитрова Главен инспектор 07.05.2019 г. преглед
111 Евелина Герасимова Старши инспектор 19.07.2019 г. преглед
112          Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
113 Екатерина Павлова Началник на отдел 07.05.2019 г. преглед
114          Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
115 Елена Димитрова Главен експерт 14.05.2019 г. преглед
116 Елена Златева Младши експерт 23.05.2019 г. преглед
117 Елена Хаджиева Старши юрисконсулт 15.05.2019 г. преглед
118 Елика Ананиева Младши експерт 14.05.2019 преглед
119 Елина Младенова Инспектор 08.05.2019 преглед
120 Емил Димитров Главен инспектор 03.05.2019 преглед
121 Емил Димитров Главен инспектор 13.05.2019 преглед
122 Емил Донев Инспектор 07.05.2019 преглед
123 Емил Зиновиев Главен инспектор 09.05.2019 преглед
124          Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
125 Емилия Гергова Главен инспектор 07.05.2019 преглед
126 Жана Начева Главен инспектор 13.05.2019 преглед
127 Жанин Карамфилова Главен инспектор 10.05.2019 преглед
128          Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
129 Желязко Цинов Главен инспектор 10.05.2019 преглед
130 Жени Петрова Инспектор 07.05.2019 преглед
131 Женя Канатова Старши инспектор 13.05.2019 преглед
132 Запрян Панов Главен инспектор 13.05.2019 преглед
133 Зарян Бараков Главен специалист 13.05.2019 преглед
134 Златка Маджарова Инспектор 14.05.2019 преглед
135 Зорка Георгиева Старши инспектор 09.05.2019 преглед
136 Зорница Бенова Инспектор 07.05.2019 преглед
137 Зорница Митева Главен инспектор 08.05.2019 преглед
138 Ивайло Георгиев Главен инспектор 09.05.2019 преглед
139 Ивайло Драгнев Старши инспектор 10.05.2019 преглед
140 Ивайло Йорданов Заместник-директор 13.02.2019 преглед
141 Ивайло Петков Старши експерт 14.05.2019 преглед
142 Ивайло Тенев Главен инспектор 30.04.2019 преглед
143 Иван Георгиев Инспектор 10.05.2019 преглед
144          Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
145 Иван Иванов Инспектор 13.05.2019 преглед
146 Иван Калоферов Инспектор 18.09.2019 преглед
147          Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
148 Иван Маринков Старши инспектор 09.05.2019 преглед
149 Иван Иванов Главен инспектор 13.05.2019 преглед
150 Иван Сяров Началник на отдел 13.05.2019 преглед
151 Иван Тодоров Старши специалист 02.05.2019 преглед
152 Иван Янчев Главен инспектор 10.05.2019 преглед
153 Иванка Иванова Инспектор 06.05.2019 преглед
154 Иванка Кичова Главен инспектор 09.05.2019 преглед
155          Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
156 Ивелина Иванова-Башлийска Старши експерт 10.05.2019 преглед
157 Ивелина Кулова Старши инспектор 03.05.2019 преглед
158        Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
159 Иглика Сълковска Главен инспектор 13.05.2019 преглед
160 Илиана Илиева Главен специалист 09.05.2019 преглед
161 Илина Пенева Главен инспектор 09.05.2019 преглед
162 Илия Георгиев Главен инспектор 10.05.2019 преглед
163 Илиян Найденов Инспектор 14.05.2019 преглед
164 Илияна Трифонова Главен инспектор 10.05.2019 преглед
165 Ирина Стоева Главен инспектор 07.05.2019 преглед
166 Йоана Стефанова Старши експерт 14.05.2019 преглед
167 Йордан Йорданов Началник регионален отдел 07.05.2019 преглед
168          Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
169 Калинка Ангелова Старши счетоводител 13.05.2019 г. преглед
170 Калинка Цоцина Главен специалист 13.05.2019 г. преглед
171 Калоян Петков Старши инспектор 13.05.2019 г. преглед
172          Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
173 Катя Петрова Инспектор 07.05.2019 г. преглед
174 Кирил Трайков Главен инспектор 10.05.2019 г. преглед
175 Коста Георгиев Младши експерт 13.05.2019 г. преглед
176 Костадин Диклиев Заместник главен директор 03.05.2019 г. преглед
177 Костадин Стоянов Инспектор 13.05.2019 г. преглед
178        Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
179 Кристина Петкова Началник на отдел 03.05.2019 г. преглед
180 Лидия Христова Главен инспектор 13.05.2019 г. преглед
181 Любомира Киволова Иинспектор 07.10.2019 г. преглед
182          Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
183 Людмил Кулов Главен инспектор 08.05.2019 г. преглед
184 Людмила Петкова Главен инспектор 07.05.2019 г. преглед
185 Мануела Кожухарова Главен инспектор 25.04.2019 г. преглед
186 Маргарита Ковачева Инспектор 06.05.2019 г. преглед
187 Мариана Бойчева Старши специалист 09.05.2019 г. преглед
188 Мариана Минева Държавен експерт 24.04.2019 г. преглед
189 Марин Георгиев Старши инспектор 10.05.2019 г. преглед
190        Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
191 Мария Бойчева Старши експерт 10.05.2019 г. преглед
192        Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
193 Мария Вълкова Началник на регионален отдел 13.05.2019 г. преглед
194 Мария Динчева Главен инспектор 13.05.2019 г. преглед
195 Мария Илиева-Йорданова Държавен експерт 10.05.2019 г. преглед
196 Мария Пирянкова Главен директор 05.08.2019 г. преглед
197 Марияна Андонова Старши счетоводител 09.05.2019 г. преглед
198 Марияна Вълчева Старши инспектор 13.05.2019 г. преглед
199 Марияна Димитрова Старши експерт 13.05.2019 г. преглед
200        Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
201 Мартин Калудов Старши специалист 10.05.2019 г. преглед
202 Мая Михайлова-Давидова Главен инспектор 13.05.2019 г. преглед
203 Методи Пецанов Старши инспектор 10.05.2019 г. преглед
204 Милен Димитров Старши инспектор 13.05.2019 г. преглед
205        Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
206 Милена Тенева Главен инспектор 07.05.2019 г. преглед
207 Милка Шопова Главен инспектор 10.05.2019 g. преглед
208        Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
209 Мирослав Йотов Главен директор 02.05.2019 г. преглед
210 Мирослав Миронов Държавен експерт 10.05.2019 г. преглед
211 Митко Митев Главен инспектор 08.05.2019 г. преглед
212        Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
213 Моника Кръстева Главен експерт 13.05.2019 г. преглед
214 Моника Спасова Инспектор 13.05.2019 г. преглед
215 Надежда Костадинова Главен инспектор 10.05.2019 г. преглед
216 Надя Маркова Главен специалист 07.05.2019 г. преглед
217 Надя Митовска Главен инспектор 14.05.2019 г. преглед
218 Наргис Шукриева Началник на регионален отдел 14.05.2019 г. преглед
219 Наталия Георгиева Главен инспектор 09.05.2019 г. преглед
220 Наталия Кирилова Главен експерт 07.05.2019 г. преглед
221 Недко Лачев Инспектор 10.05.2019 г. преглед
222 Недялко Велчевски Главен инспектор 02.05.2019 г. преглед
223 Нели Добринова Системен администратор I степен 08.05.2019 г. преглед
224 Ненка Христова Главен инспектор 10.05.2019 г. преглед
225 Николай Ганчев Главен инспектор 07.05.2019 г. преглед
226 Николай Димитров Главен инспектор 13.05.2019 г. преглед
227 Николай Дуков Главен инспектор 12.05.2019 г. преглед
228 Николай Николов Главен инспектор 07.05.2019 г. преглед
229 Николай Пантилеев Заместник главен директор 09.05.2019 г. преглед
230 Нина Ганецовска Държавен експерт 07.05.2019 г. преглед
231 Нина Калчевска Инспектор 25.06.2019 г. преглед
232 Нина Стоянова Началник на отдел 07.05.2019 г. преглед
233 Огнян Раев Началник на отдел 09.05.2019 г. преглед
234 Огнян Райкулев Старши инспектор 07.05.2019 г. преглед
235        Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
236 Павлин Вълков Старши инспектор 09.05.2019 г. преглед
237 Павлина Данаилова Главен директор 13.05.2019 г. преглед
238 Павлина Петкова Инспектор 07.05.2019 г. преглед
239 Павлина Старчева Държавен експерт 10.05.2019 г. преглед
240 Пенка Цакова Началник на регионален отдел 13.05.2019 г. преглед
241 Пенчо Пенчев Главен експерт 09.05.2019 г. преглед
242 Пепа Найденова Държавен експерт 08.05.2019 г. преглед
243        Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
244 Петър Манов Главен експерт 24.04.2019 г. преглед
245 Петя Ангелкова Старши специалист 15.05.2019 г. преглед
246 Петя Георгиева Главен инспектор 08.05.2019 г. преглед
247 Петя Николова Старши инспектор 15.05.2019 г. преглед
248 Петя Маринова Началник на отдел 09.05.2019 г. преглед
249 Петя Стоичкова Главен специалист 09.05.2019 г. преглед
250 Петя Танчева Началник на регионален отдел 14.05.2019 г. преглед
251 Пламен Борисов Инспектор 13.05.2019 г. преглед
252        Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
253 Радко Джонджоров Главен инспектор 13.05.2019 г. преглед
254 Радосвета Танчева Старши инспектор 28.10.2019 г. преглед
255 Радослав Христов Старши инспектор 18.11.2019 г. преглед
256 Райна Дончева Главен инспектор 13.05.2019 г. преглед
257        Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
258 Рената Димитрова Главен експерт 10.05.2019 г. преглед
259 Ренета Шаламанова Старши експерт 08.05.2019 г. преглед
260 Ростислав Раденков Инспектор 23.04.2019 г. преглед
261 Росица Войнова Главен инспектор 09.05.2019 г. преглед
262 Румен Атанасов Главен инспектор 03.05.2019 г. преглед
263 Румен Вълов Главен инспектор 13.05.2019 г. преглед
264 Румен Киров Инспектор 08.05.2019 г. преглед
265 Румен Стоянчев Главен инспектор 10.05.2019 г. преглед
266 Савина Добрева Главен инспектор 13.05.2019 г. преглед
267 Светла Иванова Главен експерт 03.05.2019 г. преглед
268        Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
269        Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
270 Светлана  Павлова Държавен експерт 13.05.2019 г. преглед
271 Светлозар Иванов Инспектор 10.05.2019 г. преглед
272 Светослав Данчов Главен инспектор 10.05.2019 г. преглед
273 Светослав Димитров Старши инспектор 13.05.2019 г. преглед
274 Светослав Тодоров Главен инспектор 14.05.2019 г. преглед
275 Светослава Кръстева Главен инспектор 07.05.2019 г. преглед
276 Свилен Узунов Инспектор 08.10.2019 г. преглед
277 Силвана Делчева Инспектор 17.09.2019 г. преглед
278 Силвия Ангелова Старши ютисконсулт 08.05.2019 г. преглед
279 Силвия Симеонова Старши експерт 08.05.2019 г. преглед
280 Симеон Масларов Инспектор 14.05.2019 г. преглед
281 Снежина Съботинова Главен експерт 24.04.2019 г. преглед
282        Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
283 Соня Петрова Младши експерт 13.05.2019 г. преглед
284 София Велина Старши експерт 10.05.2019 г. преглед
285 Станислав Романов Старши специалист 13.05.2019 г. преглед
286 Стефан Земярски Главен инспектор 13.05.2019 г. преглед
287 Стефан Патъров Главен експерт 07.05.2019 г. преглед
288 Стефан Петков Началник на отдел 09.05.2019 г. преглед
289 Стефка Иванова Инспектор 19.01.2019 г. преглед
290 Стилян Тенев Инспектор 13.05.2019 г. преглед
291 Стоилка Чочева Старши инспектор 13.05.2019 г. преглед
292 Стоян Стоянов Главен инспектор 22.04.2019 г. преглед
293        Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
294 Татяна Шопова-Ганева Началник сектор 24.07.2019 г. преглед
295 Теменуга Георгиева Главен инспектор 10.05.2019 г. преглед
296 Тенко Марков Старши инспектор 08.05.2019 г. преглед
297 Теодора Цветкова Старши инспектор 22.04.2019 г. преглед
298 Тихомир Тончев Главен специалист 13.05.2019 г. преглед
299 Тодор Арабаджиев Главен инспектор 13.05.2019 г. преглед
300 Тодор Кесяков Началник на отдел 13.05.2019 г. преглед
301 Тодор Миленков Главен специалист 13.05.2019 г. преглед
302 Тодор Николов Началник на отдел 22.04.2019 г. преглед
303 Тодор Тодоров Главен инспектор 07.05.2019 г. преглед
304 Тома Томов Главен специалист 14.05.2019 г. преглед
305 Филип Грънчев Старши експерт 09.05.2019 г. преглед
306 Цвета Никифорова Главен експерт 07.05.2019 г. преглед
307 Цветана Пенчева Главен експерт 15.05.2019 г. преглед
308 Цветанка Иванова Главен експерт – юрист 01.11.2019 г. преглед
309 Цветелина Иванова Инспектор 13.05.2019 г. преглед
310 Цветелина Неделчева Инспектор 13.05.2019 г. преглед
311 Цветелина Радева Главен инспектор 14.05.2019 г. преглед
312 Цветомир Добрев Инспектор 25.09.2019 г. преглед
313 Юлиана Цветанова Началник на отдел 13.05.2019 г. преглед
314 Юлия Кокарова Главен инспектор 10.05.2019 г. преглед
315 Юрий Станков Старши инспектор 13.05.2019 г. преглед
316        Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ