Проекти на нормативни актове

Проекти за изменение на нормативната уредба на ДАМТН.

Във връзка с изменението и допълнението на нормативната уредба на ГД МН, предоставяме следната информация:

 

Документация Срок за обществено обсъждане
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Справка за отразяване на становищата, получени след обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

до 04.02.2021 г.
Проект на Закон за изменение на Закона за измерванията до 12.10.2017 г.
Доклад до Министерски Съвет за Закона за измерванията до 12.10.2017 г.
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието за Закона за измерванията до 12.10.2017 г.
Проект на Решение на Министерски съвет за Закона за измерванията до 12.10.2017 г.
Проект на Закон за изменение на Закона за автомобилните превози до 12.10.2017 г.
Доклад до Министерски Съвет за Закона за автомобилните превози до 12.10.2017 г.
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействиетоза Закона за автомобилните превози до 12.10.2017 г.
Проект на Решение на Министерски съвет за Закона за автомобилните превози до 12.10.2017 г.
Проект на Закон за изменение на Закона за техическите изисквания към продуктите до 12.10.2017 г.
Доклад до Министерски Съвет за Закона за техическите изисквания към продуктите до 12.10.2017 г.
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието за Закона за техическите изисквания към продуктите до 12.10.2017 г.
Проект на Решение на Министерски съвет за Закона за техическите изисквания към продуктите до 12.10.2017 г.
Доклад до Министъра на икономиката за Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол до 12.10.2017 г.
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието за Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол до 12.10.2017 г.
Проект на Решение на Министерски съвет за Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол до 12.10.2017 г.

 

Във връзка с изменението и допълнението на нормативната уредба на ГД НП, предоставяме следната информация:

Документация Срок за обществено обсъждане
Доклад до Министерски Съвет за Наредби за съществени изисквания и оценяване на съответствието до 12.10.2017 г.
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието за Наредби за съществени изисквания и оценяване на съответствието до 12.10.2017 г.
Проект на Решение на Министерски съвет за Наредби за съществени изисквания и оценяване на съответствието до 12.10.2017 г.