Специализирана администрация

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ДАМТН е структурирана в 6 главни дирекции и 1 дирекция и наброява 414 служители:


ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ПАЗАРА”
Лице за контакт:
Мирослав Йотов, Главен директор
1797 София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А
Тел.: + 359 2 892 97 69
Факс: + 359 2 986 17 07
E-mail: Miro.Yotov@damtn.government.bg


ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР“
Лице за контакт:
Григор Къшов, Главен директор
тел.: + 359 2 939 67 17;
факс: + 359 2 986 17 07
E-mail: Grigor.Kashov@damtn.government.bg


ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА”
Лице за контакти:
Димка Иванова, Главен директор
1784 СОФИЯ, Ж.К. “МЛАДОСТ”, КВ. “ПОЛИГОНА”
Тел.:    + 359 2 975 38 12;
Факс:    + 359 2 876 24 90
e-mail: Dimka.Ivanova@damtn.government.bg


ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР”
Лице за контакт:
Райна Цекова, Главен директор
1797 София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13
тел.: + 359 2 986 22 66;
факс: + 359 2 9396 701
E-mail: Rayna.Tsekova@damtn.government.bg


ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ”
Лице за контакт:
Мария Пирянкова, Главен директор
1797 София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А
тел.: + 359 2 8929763
факс: +359 2 986 17 07
е-mail: Maria.Piryankova@damtn.government.bg


ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ГОРИВАТА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ”
Лице за контакт:
Ивайло Йорданов, Главен директор
1797 София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13
Тел.:
Факс: +359 2 986 17 07
е-mail: Ivaylo.Yordanov@damtn.government.bg


ДИРЕКЦИЯ „РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО“
Лице за контакт:
Даниела Миланова-Горчева, Директор
1797 София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13
тел.:
факс: + 359 2 986 17 07
е-mail: Daniela.Milanova@damtn.government.bg