Специализирана администрация

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ДАМТН е структурирана в 6 главни дирекции и 1 дирекция и наброява 409 служители:


ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ПАЗАРА”
Лице за контакт:
Мирослав Йотов, Главен директор
1797 София, ул. “Лъчезар Станчев” № 13
тел.: + 359  2 939 67 25
факс: + 359 2 986 17 07
e-mail: Miro.Yotov@damtn.government.bg


ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР”
Лице за контакт:
Григор Къшов, Главен директор
1797 София, ул. “Лъчезар Станчев” № 13
тел.: + 359 2 939 67 17;
факс: + 359 2 986 17 07
e-mail: Grigor.Kashov@damtn.government.bg


ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА”
Лице за контакти:
Димка Иванова, Главен директор
1784 София, ж.к. “Младост”, кв. “Полигона”
тел.:    + 359 2 975 38 12;
факс:    + 359 2 986 17 07
e-mail: Dimka.Ivanova@damtn.government.bg


ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР”
Лице за контакт:
Павлина Данаилова, Главен директор
1797 София, ул. “Лъчезар Станчев” № 13
тел.: + 359 2 986 22 66;
факс: + 359 2 986 1707
e-mail: Pavlina.Danailova@damtn.government.bg


ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ”
Лице за контакт:
Мария Пирянкова, Главен директор
1797 София, бул. “Г. М. Димитров” № 52А
тел.: + 359 2 892 97 63
факс: +359 2 986 17 07
е-mail: Maria.Piryankova@damtn.government.bg


ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ГОРИВАТА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ”
Лице за контакт:
Ивайло Йорданов, Главен директор
1797 София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13
тел.: + 359 878 749 929
факс: +359 2 986 17 07
е-mail: Ivaylo.Yordanov@damtn.government.bg


ДИРЕКЦИЯ „РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО”
Лице за контакт:
Светлана Павлова, и. д. директор
1797 София, ул. “Лъчезар Станчев” № 13
факс: + 359 2 986 17 07
е-mail: Svetlana.Pavlova@damtn.government.bg