Данаил Илиев притежава магистърска степен по специалност ,,Технология на полимерите от Бургаски технологичен университет „проф.д-р Ас. Златаров” и специализации по „Управление на администрацията” и „Европейска административна практика” от Бургаски свободен университет. Взел е участие в обучения по управленски умения в държавната администрация, организирани от Института по публична администрация.

В системата на националната инфраструктура по метрология работи от 1995 г., като е изпълнявал дейности в областта на граничния контрол на качеството на продукция от внос и за износ и контрола на течните горива.

В Главна дирекция „Контрол качеството на течните горива“ е от нейното създаване през 2003 г., като последователно заема длъжностите инспектор и началник на сектор „Подвижна лаборатория- Бургас“.

Притежава управленски и административен опит. Ползва английски и руски език.

тел.: +359 56 860 145

e-mail: Danail.Iliev@damtn.government.bg