Диана Атанасова-Енчева има магистърска степен по специалност ,,Автоматизация на производството“  от Технически университет Варна и магистърска степен по Публична администрация от Бургаски свободен университет. Има завършен „Курс за инспектори в областта на контрола на предварително опакованите количества продукти и на прилагането на стандарт ISO 17020“, организиран от NMi Nederlands Meetinstituut, NMi Certin B.V. Взела е участие в обучения по: „Новият ръководител: предизвикателството да управляваш“, „Основни производства по Административнопроцесуалния кодекс /за неюристи/“, организирани от Института по публична администрация.
В системата на националната инфраструктура по метрология работи от 1993 г., като е изпълнявала дейности в областта на метрологичния контрол и метрологичния надзор.
В Главна дирекция „Метрологичен надзор“ е от нейното създаване през 2003 г., като последователно заема длъжностите младши, старши и главен инспектор, началник на регионален отдел „Метрологичен надзор Бургас“, а от 05.03.2014 г. и понастоящем – началник на сектор Югоизточен район към регионален отдел „Метрологичен надзор Южна България“.
Притежава управленски и административен опит. Ползва немски, английски и руски език.

тел.: +359 56 860147
e-mail : Diana.Encheva@damtn.government.bg