Росица Калоянова е завършила специалност химия в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. От септември 2005 г.  работи в Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. Работила е като главен експерт, началник на сектор „Експертизи” и към момента е началник на отдел „Контролно методичен”. Била е научен сътрудник в областта на радиационно-химичните технологии в Лаборатория по използване на ядрената техника в народното стопанство към Стопанско обединение „Електрон”. Участвала е в научни разработки и внедряване на радиационна техника и технологии. Притежава професионална компетентност, управленски и административен опит.
Ползва руски и английски език.

тел.: +359 2 974 38 55

e-mail: Rositsa.Kaloyanova@damtn.government.bg