Завършил съм Висшия химикотехнологически институт гр. Бургас със специалност „Технология на органичния синтез и горива“,  инженер Химик. Работил съм като технолог в предприятие за преработка на пластмаси. Разработвах нови производства. Работил съм като технолог в Базата за развитие и внедряване към Плама АД. Работил съм като технолог и заместник н-к цех и н-к цех в различни производства при преработката на нефт и производството на горива и смазочни материали за автомобили и промишлеността. Работил съм в голям химически комбинат Либия. Заемал съм длъжности като оператор, н-к смяна и началник на цех. Работил съм в директното продаване на горива, като дилър на бензиностанция на веригата ОМВ.
От 2003 г. работя в ДАМТН към ГД ККТГ. Започнах като инспектор и старши инспектор. От 2006 година съм н-к сектор на „Подвижна лаборатория-Плевен“, в отдел ИГСМП. Акредитирани сме от БСА по БДС ЕН ISO/IEC 17025 +AC.
Учил съм френски и руски, ползвам английски.

e-mail: Vasil.Stanev@damtn.government.bg